KAM JSME TO V MIMONI DOPRACOVALI?

Ze zastupitelstva v Mimoni 18. 4. 2019

Na programu byly asi 4 body, které mě zajímaly, protože jsem nevěděl (bod č. 4 - záměr prodat areál bývalého vepřína, bod č. 5 - parkování v Mírové ul., bod č. 11 - vymáhání škody po zaměstnancích), nebo byly o budoucnosti mnoha obyvatel města (bod č. 10 - zrušení Mimoňské komunální a. s.).

V průběhu jsem si uvědomil, proč někteří občané nazývají jednání zastupitelstva „one man show“. Ostatní zastupitelé se musí o slovo hlásit a čekat na svolení, aby mohli vystoupit a přednést, co chtějí. Pan Král, který návrhy předkládá, občas i zdůvodní (někdy i špatně), se nemusí hlásit, může se vyjadřovat ihned ke každému vystoupení, okomentovat ho a třeba až znectít. Je to jasná nerovnováha proti ostatním zastupitelům, když zákon nedává starostovi pro jednání zastupitelstva žádná jiná větší práva, než každému jinému zastupiteli. Je to minimálně neetické. (Mám ovšem pochybnosti, zda právě mimoňský „one man“ ví, co to je.)

Byl jsem rád, že v bodě 4. pan Konopiský ocenil prozíravý krok z minulého období - odkoupení areálu bývalého vepřína a považoval za zbytečné tyto pozemky ihned nabízet k prodeji. Na možnost následné spekulace upozornil pan Kaiser, za nesmysl ho označil také pan Zubko. Jsem stejného názoru. Jak bylo řečeno: město momentálně peníze nepotřebuje a není kam spěchat. Cena pozemků se může měnit. Třeba v návaznosti s vybudováním příjezdové komunikace, jak na to upozornil pan Kaiser nebo i v souvislosti s budováním velkého obchvatu a změnou dopravní obslužnosti regionu. Pan Král, ačkoli se opakovaně velmi snažil, neuspěl. Usnesení o nabídce prodeje schváleno nebylo.

V bodě 11 bylo schváleno usnesení ve druhé variantě – odpuštění náhrady škody.

K bodu 10 „Zrušení Mimoňské komunální a. s.“.

Považoval jsem za nutné se přihlásit a řekl jsem asi toto (upřesňující poznámky v závorkách): „Nerad zdržuji, ale musím k tomuto bodu aspoň něco málo povědět. A to i přesto, že všechno, co bude řečeno, je úplně zbytečné. Zbytečné proto, že toto vedení města nastupovalo s cílem likvidace Mimoňské komunální a. s. (aniž se k tomu našel nějaký rozumný důvod, resp. jen na základě drbů a pomluv – pozn. aut). Dokládá to m. j. jmenování naprosto neschopného představenstva, které nebylo za půl roku schopno přijít s jakýmkoliv návrhem na změnu a nedokázalo ani zajistit výběr nového ředitele (když se stávající ředitel rozhodl odejít do velmi zaslouženého důchodu. Myslím, že členové představenstva spíše neúspěšně slídili po nedostatcích na základě informací typu „jedna tetka, či dvě tetky povídaly – pozn. aut.).

K bodu samotnému. Nebudu se zabývat vyjmenováním všech nesmyslů, polopravd i lží, které obsahuje důvodová zpráva k bodu 10. Mluvil bych moc dlouho. Pro názornost uvedu jen prvé tři body z tzv. logických důvodů zrušení:

1. Sjednocená správa bytového fondu. (Polopravda – pozn. aut.) Sjednotit bytový fond bylo možno dvojím způsobem. Pod Mimoňskou komunální a. s. nebo pod městem. O tom už se v minulosti mluvilo. Plusy a mínusy na obou stranách (byty pod MK a. s. výhodnější pro nájemníky – pod městem výhodnější pro město než pro nájemníky) a tak se to raději nechalo beze změn.

(Kdyby se to mělo brát logicky – logičtější by bylo sjednocení pod MK a. s., protože by se o něco málo snížily náklady na správu jednoho bytu – pozn. aut.)

2. Jednodušší kontrola majetku a zakázek zastupiteli a občany města (jedná se o veřejný majetek) – transparentnost. To je lež. Každý občan i podprůměrné inteligence pochopí: Když máme subjekt, který provozuje a finančně zajišťuje jen jednu činnost – správu bytového fondu, je mnohem jednodušší kontrolovat takový subjekt a jeho transparentnost, než subjekt s mnoha činnostmi, s mnoha položkami rozpočtu mezi které zapadne takováto jediná činnost. A pokud se jedná o návratnost peněz nájemníků zpět do bytového fondu, stačí se podívat na schválený rozpočet r. 2019. Z prostředků získaných od nájemníků městských bytů se vrací zpět do bytového fondu sotva třetina.“

V tomto duchu jsem mohl vnímat kladně návrh pana Konopiského na stanovení minimálního limitu 90 % prostředků od nájemníků pro návrat do bytového fondu. Ovšem návrh poněkud naivní, který byl také panem králem (malé „k“ není pravopisná chyba) hned odmítnut se zdůvodněním na režijní náklady se správou bytů, které měla MK a. s. a bude je mít samozřejmě i město.

"3. Sjednocení výběrových řízení a následné jejich zveřejňování.

Naprosto zbytečný bod. Výběrová řízení města i MK a. s. a jejich zveřejňování probíhaly i dříve naprosto jednotně. (Takže zbytečnost – nesmysl – pozn. aut.) Aspoň to jsem musel povědět.“

(Úsměvně působí právní srovnání s obdobným případem v obci Mnichovice, která má nepatrně přes 200 obyvatel a bytové domy tu nevidět. Možná ale jde o město Mnichovice (obec je jen užitý chybný v pojem) se třemi tisíci obyvatel, kde by mohlo být několik bytových domů v centru kolem náměstí.)

A proč jsem to vlastně vůbec říkal?

Znovu opakuji: Je pravda, že MK a. s. usilovala o vyrovnané příjmy a náklady, tedy neusilovala o zisk. Pokud někdo tvrdí, že měla, zaspal změny zákonů a jiných předpisů a vývoj v ČR za dobu delší než 20 let. Skutečnost, že MK a. s. neusilovala o zisk, ale o vyrovnanost příjmů a nákladů, byla pro nájemníky jasnou pojistkou, že se nájem nebude zvyšovat. Proto také patří k nejnižším v ČR.

Byl bych moc rád, kdyby nájemníci nájemních bytů – nově pod správou města – nemuseli právě na tato slova vzpomínat při prvním (nebo i dalších?) zvýšení nájmu.

V Mimoni 19. 4. 2019, Miroslav Starý, SČN

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473