PODOBNOST NEČISTĚ NÁHODNÁ

Blázen diktátor

Vývoj ve vedení města Mimoně po posledních volbách mi připomenul příběh písně z tvořivé dílny tria Ježek – Voskovec – Werich: „Kat a blázen“, jejíž text by mohl volně navazovat jako ilustrace na předcházející článek „Co s námi „mává“ a „nemává“.

   „Dle starých pramenů kdysi kraloval
starý vetchý král.

Řečeného krále nikdo se nebál,
každý se mu smál.
Ať dělal, co dělal, 
lid se chechtal dál,
národ byl spokojen,
reptal jenom král.
Kat aby tohle spral,
to jsem blázen sám,
jak už vládnout mám?
   Až teprv baba Jaga,
jak praví stará sága,
poradila královi 
jedním rázem:
Že kdyby líp znal svůj lid,
věděl by, co lid chce mít,
vážnost, že mu dodá jen,
jen kat a blázen.
Král že musí kata míti,
aby se lid bál,
jen bláznovi dovoliti,
aby se mu smál.
Král se vrátil na svůj hrad,
babu poslech a byl rád,
od té doby panoval
kat, blázen a král. (Tak to bylo – nebylo – pozn. aut.)
   Pohádky vyčichly, zapadnul i král
a svět dospěl dál. (V Mimoni nikolivěk – pozn. aut.)
Kdepak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. 
Jak se všechno mění,
jak ten čas letí,
žijem ve znamení 
kulturních století.
Dnes už lid nepozná,
koho se má bát
a komu se smát.
   Z čista jasna, kde se vzal,
pan Nikdo tu se vzal,
křičel, jak si předsevzal: 
„Já chci vládu!“
Nemluvil a jenom řval,
co nedal, to sliboval,
ale na svá bedra vzal 
funkcí hromadu.
   Prohlásil se za krále, za
blázna, za kata,
takže vznikla situace
značně napjatá.
   A tak z kata a blázna
vznikla hodnost svérázná,
vylíhnul se nový tvor,
blázen diktátor.“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473