KAM JSME DOŠLI? KDO TO VÍ? ...

OPRAVDU JSME SI „POMOHLI“

Každý normální člověk si jistě přeje, aby se lidé měli lépe. Bohužel nevím o ničem, co by tomu mohlo nasvědčovat. Naopak: Kupí se hrozby a děsivé vize. Rád bych, aby to bylo naopak a kynuly nám světlé zítřky a pozítřky.

V našem městě pravidelně navštěvuji jednání zastupitelstva, kterého jsem byl po 4 volební období členem. Celospolečenské manýry, které zaplevelily kdeco, se už bohužel odrážejí i na úrovni našeho nevelkého města. Jsem názoru, že při trvalém poklesu schopností populace, bych po výsledku voleb hledal hlavně lidi, kteří něco znají, umějí (je jich stále méně), a mohli by pro město být přínosem. Bohužel to jde stále hůře. Posty a funkce se neobsazují podle schopností, ale přidělují se podle příslušnosti – kdo kandidoval se mnou nebo mě podporuje, dostane funkci. Potom ještě podle kvalifikace v kategorii „kdo je můj kamarád“ a mohl by si pomoci k nějaké koruně. Jestli ti lidé mají nějaké vědomosti, už nehraje vůbec roli. To je faktor, který nemůže signalizovat zlepšení, ale naopak problémy. Kdykoli jsem vyslovoval chmurné výhledy, přál jsem si, aby skutečnost byla lepší. Zatím smůla. Nebyla a stále není. Leč naděje umírá poslední….

A tak chodím na jednání a sleduji hlavně ty lidi, které ještě neznám. Poznatky to nejsou radostné. Na posledním jednání promluvila nová paní místostarostka. Možná se chtěla předvést, jako osoba schopná. Nevím, jestli to bylo dvakrát. Ale jistě vím, že dvakrát mluvila ve shodě se rčením „jeden o voze druhý o koze“. Konkrétně, když mluvila o nemožnosti umístit dopravní značku, která neexistuje a odpovídala tím na vyjádření jiného zastupitele, který ale hovořil o dopravní značce, která existuje, s dodatkovou tabulkou. Smutné. Když Češka (aspoň si to myslím) nerozumí vyjádření jiného člověka v češtině.

Mimo jednání je tu také možno vyměnit několik vět s přítomnými. I to přináší poznatky. Minule třeba s členem nového představenstva MK a. s. V důsledku poznaných kvalit bych měl poděkovat všem členům představenstva MK a. s. od založení (1996 až do roku 2018) a panu řediteli, že hospodaření s bytovým fondem je takové, jaké je. Zejména pokud se týká výše nájmů, které se nemusely zvyšovat a nemusí ani dnes. Teoreticky by dokonce bylo možno nájmy snížit. To je v situaci, kdy ceny bytů „tržně“ rostou a cena 39,80 Kč/m2 v Mimoni patří k nejnižším v ČR, naprosto úžasné.

Další mimořádné výhody nám přináší v naší zemi třicetiletý chaotický kapitalismus a modla soukromého vlastnictví. Nejdůležitějšími informacemi se dnes nestávávají hrozby budoucnosti, ale co je kde k mání a za kolik. Když třeba úplně stejný obložený chlebíček v jednom kvelbu je o 7,- Kč dražší (za 22,- Kč) než v druhém – Andy - (za 15,- Kč). Pravda, když byly všechny za 2,40 Kč, byla to nechutná normalizace – všude stejné ceny bez slevových dostihů. Při těch může být i sranda. Když třeba důchodci se navzájem přelézají, aby dohmátli, dokud je v regále ještě nějaké zboží v akci.

Soukromí autodopravci vydírají kraje a vyhrožují – když nedáte, peníze nepojedeme. Paráda!

U nás doma - v Mimoni na sídlišti Letná s více než tisícovkou obyvatel nám končí jediná prodejna potravin. Za několik dní - 15. 2. 2019. Inu, je to soukromý majitel, a jestli tam bude prodávat jídlo nebo hadříky je jeho rozhodnutí. Zbývá dodat, že většina obyvatel našeho sídliště Letná jsou důchodci. Jediné mlhavé ale snad možné řešení by to mohlo přinést snad jen v případě, že někdo zajistí nákupní a rozvážkovou službu. Nebo to třeba bude nová místní linka Letná – Penny / Tesco?

V Mimoni 8. 2. 2019, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473