NÁŠ EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

Exkluzivní rozhovor s ministrem

Redaktorka: Vážení posluchači, naší redakci se podařilo získat exkluzívní rozhovor s panem ministrem Blekotou Náramným. Dobrý den, pane ministře. Naše posluchače by zajímalo, jaké ministerstvo řídíte?

Ministr: Já řídím ministerstvo portfeje.

R: Snad bez portfeje, ne?

M: To jsem řídil předtím. Ale protože jsem se osvědčil, řídím teď ministerstvo portfeje.

R: A co je tedy hlavní náplní vašeho ministerstva?

M: Připravujeme náplň práce ministerstva bez portfeje.

R: Aha! A můžete nám říct, kolik lidí pracuje na vašem ministerstvu?

M: No, úplně přesně to nevím, ale asi tak polovina.

R: Mohl byste to trochu přiblížit?

M: Mohu. Když tu jsem, tak skoro všichni, když tu nejsem, tak nikdo.

R: Promiňte, ale řekl jste skoro všichni. To někteří nepracují, i když tu jste?

M: Jistě, náměstkové přece musejí dohlížet, jestli pracují ti ostatní.

R: Takže ti ostatní pracovníci připravují náplň činnosti ministerstva bez portfeje.

M: Ale ne, na to si najímáme poradenskou firmu.

R: Jak ji najímáte?

M: Pochopitelně vyhlašujeme výběrové řízení. Vyhraje vždycky ta, která se přihlásí jako první.

R: Kolik firem už se u vás takto vystřídalo?

M: No, střídají se pravidelně pouze dvě. Jednu má můj mladší brácha Mekota a druhou nejmladší brácha Jekota.

R: Pane ministře, a co by se stalo, kdybyste v rámci obměny funkcí na tomto ministerstvu skončil?

M: Na moje místo by podle koaliční dohody nastoupil brácha Mekota, který momentálně řídí ministerstvo bez portfeje.

R: Promiňte, ale není to střet zájmů? Má poradenskou firmu, která pracuje pro ministerstvo a zároveň je ministrem.

M: V žádném případě! Vždyť je bez portfeje a jeho firma pracuje pro ministerstvo portfeje.

R: Aha. Předpokládám, že na jeho místo podle koaliční dohody nastoupí nejmladší Jekota.

M: Předpokládáte správně. Je vidět, že i pro vás je to poučný rozhovor.

R: To rozhodně! A co potom budete dělat Vy?

M: Přece převezmu poradenskou firmu Mekoty. Nemůže přece vést firmu, která pracuje pro jeho ministerstvo. To by byl jasný střet zájmů, to dá přece rozum.

R: Pane ministře, moc Vám děkuji za rozhovor. Nechcete něco vzkázat našim posluchačům?

M: Ano, rodina je základ státu…

(Pro Severočeskou pravdu 31. 12. 2018 zaznamenal O. Baťka)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473