TISKOVKA Z EP

Z TISKOVÉ KONFERENCE EP

Šlo tiskovou konferenci 27. 11. 2018 v prostorách Evropského parlamentu pod symboly EU. Čtyři pánové za pořadatelským stolem měli před sebou jmenovky, ale malé nevýrazné a nečitelné. Pán, který přednesl úvodní slovo, mluvil anglicky, ale do záznamu se nepředstavil ani nikdo nepředstavil jeho. Řekl toto:

„Dámy a pánové novináři, milí hosté, jsem rád, že jste se zúčastnili naší tiskové konference. Rád bych řekl několik slov o globálním paktu migrace. 10. a 11. prosince se v Marrakéši (Maroko) uskuteční mezinárodní sjezd ohledně dohody o globální migraci. Zúčastněné země mají tuto dohodu podepsat. I když tato společná dohoda není závazná, stále je to právní rámec, na kterém se zúčastněné země zavazují k vytváření nových právních předpisů. Jedním ze základních prvků nové dohody je uvědomění si definice v části č. 8, ve které se kriminalizuje projev kritiky migrace. Kritika migrace se stane trestným činem a média, čili týká se to také vás, dámy a pánové, která kritizují migraci, mohou být zrušena. Pakt o migraci je legalizace masové migrace, která stanovuje, že migrace je lidské právo. Takže ve skutečnosti nebude možné kritizovat promigrantskou vítací politiku paní Merkelové bez toho, abychom se vyhnuli riziku vězení za nenávistné projevy. Takže nesouhlas s naším pokorným názorem se stane pro promigrantské liberály a globalisty trestným výrokem výhodným pro občany z jiných zemí. Protože víte, že země, které přijímají lidi z třetího světa, se stávají třetím světem a je všem úplně jasné, že v zemích třetího světa diktují pravidla nadnárodní společnosti, bude nemožné i konstatovat, že integrace migrantů z islámských zemí do západních kultur je nemožná. Bude nemožné zmínit skutečnost, že masová migrace zhoršuje systémy západního blahobytu nebo skutečnost, že masová migrace přináší sebou i znásilnění a vraždy. Načasování tohoto globálního paktu v oblasti migrace bude významně ovlivňovat, jakým směrem budou probíhat v příštím roce volby do Evropského parlamentu. S touto smlouvou členské státy EU a Evropská komise ničí rovnoměrné politické podmínky. Umožňuje jim snížit financování politických stran, které kritizují migraci a umlčet je jako politickou opozici. Rád bych uvedl, že případ Tommyho Robertsona (pozn. - RSP 1) ve Spojeném Království nám může být příkladem. Je příkladem, po kterém budou v době evropských voleb založených na globálním paktu o migraci následovat další. Takže to znamená, že už se dá předpokládat, že volby do EP budou zmanipulované a jen Spojené Státy Americké, Austrálie a Maďarsko se rozhodly tuto dohodu nepodepsat.

Proto vyzýváme každou zemi, která je proti masové migraci, aby tento pakt odmítla!

Děkuji!“

(1)Tommy Robertson je pseudonym. 35-letý britský aktivista se jmenuje Stephen Christopher Yaxley-Lennon. By jedním ze zakladatelů Anglické obranné ligy English Defence League (EDL). Tuto stranu opustil v roce 2013. Angažoval se m. j. i v německé organizaci Pegida (Evropané proti islamizaci Západu). V současnosti je uváděn jako poradce vedení strany Nezávislosti Spojeného Království. Byl souzen a odsouzen podmíněně a nakonec na 13 měsíců nepodmíněně. Informace jsou poněkud nepřehledné. Pravděpodobně šlo o zveřejnění nahrávky soudního procesu v kombinaci s obviněním z pohrdání soudem. Vina pravděpodobně je i na soudu, protože soudce otálel s oznámením rozsudku a než se „rozhoupal“, běhala už nahrávka na sociálních sítích a sdílelo ji snad přes 200 tisíc lidí. S největší pravděpodobností bude otázka potlačování svobody slova souviset s problémy migrace, jakkoli se média tomuto spojení usilovně vyhýbají.

(RSP)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473