UŽ I U NÁS - V MIMONI?

PRONIKÁNÍ DEBILIZACE I DO MIMONĚ?

Je dost různých hodnotitelů úrovně vývoje společnosti v naší zemi, kteří se shodují na postupující či rostoucí debilizaci. Na nejvyšší úrovni je to celkem dost zřetelné. Otázkou je, kdy to zasáhne i nás…

Za tři týdny od ustavujícího zastupitelstva se mnoho asi změnit nemůže. Způsoby jednání a chování ale může každý člověk měnit rychle, pokud je to v zájmu věci a hlavně i jeho samotného. Mým cílem a úmyslem bylo k tomu z vnějšku pomoct. Proto jsem napsal a na www.severoceskapravda.cz publikoval článek „Oprava hloupých keců“ (3. 11. 2018) a před jednáním zastupitelů další článek „Ještě před shromážděním podaných“ (21. 11. 2018). Protože vím, že stránky www.severoceskapravda.cz jsou v našem, městě sledovány a svého času (možná už ne) jim věnoval pozornost i současný „vladař“, myslel jsem si, že by to mohlo mít aspoň malý vliv. Zatím jsem se, jak se zdá, mýlil. Mohli byste říci, že jsem jako přítomný občan mohl vyslovit svůj názor a připomínky při jednání neboť to umožňoval starý i 22. 11. 2018 upravený jednací řád. Protože se snažím jednat racionálně, tak nemohl. Sama atmosféra jednání od toho odrazuje. Osobně jsem měl pocit, že od minulého jednání typu diktatura Pinochet jsme dospěli do zdánlivě mírnější podoby klasické monarchie. Vladař vládne, poddaní jsou pokorní, poslušní a mlčí. Zda z nevědomosti nebo se „skřípěním zubů“ ti znalejší, nechci rozebírat. „Zasloužilejší“ dvořané a dvořanky vládci „podkuřují“ či přizvukují, protože se to vyplatí.

Jiným důvodem zbytečnosti vystoupení bylo, že by byla potřeba obsáhlá řeč, podobná školení – vysvětlení celé řady faktů a zákonných vazeb, které zastupitel zjevně neznají. Potřeba argumentační oponentury vyslovenému kvantu naprostých nesmyslů a velkému množství chybných informací k tomu směřovaly a prostor k tomu by zcela jistě nebyl a nemohl.

A tak se k tomu dostávám s odstupem dvou dnů a v klidu, bez toho, že bych musel čelit možná ještě připomínkám zaujatých ojedinělých příslušníků přítomné veřejnosti. Tak to učinila třeba přítomná jedna notorická stěžovatelka, která si dle nejen mého soudu chtěla vyřizovat asi nějaké osobní záležitosti s firmou C-Bau přes MK a s. Ta podrážděně reagovala po jednání na mé sdělení, že pan starosta lhal. Nikoli argumentačně, protože jsem řekl doložitelnou pravdu, jen emociálně.

Z průběhu jednání jsem mírně nepochopil, proč neschválili zastupitelé prodej pozemku za ZUŠ paní, která tu provozuje květinářství a 20 let o pozemek pečuje, když ředitel ZUŠ řekl, že oni ani výhledově ten pozemek potřebovat nebudou. Stejného názoru byli 3 zastupitelé ze šestnácti přítomných a nehlasovali pro. Nic moc se nestalo. Pozemek bude dále v pronájmu a nájemkyni smlouva vyhovuje.

Jednací řád byl schválen a snad v něm při uvádění z pracovní podkladové verze do oficiálního dokumentu budou opraveny drobné chyby, na které jsem upozorňoval. Je divné, že nikdo z přítomných na ně nepoukázal. Ani dříve důslednější Ing. Ráček. Asi to nečetli dost pozorně. K dalšímu jsem se už vyjádřil v minulém článku.

Poněkud obsáhleji se musím vyjádřit k bodu 12 Aktuální informace – Mimoňská komunální, a. s. – výběr ředitele, k bodu, ke kterému jsem sdělil několika přítomným kolem, že pan starosta lhal.

Pan starosta informaci přednášel způsobem, jako by on byl nadřízeným ředitele MK a. s., kterému pan ředitel oznámil svou výpověď. Proti důvodové zprávě jen změnil datum neexistující výpovědi z 5. 11. 2018 v důvodové zprávě na 31. 10. 2018. Není to pravda a informace starosty zastupitelům měla znít jinak. Třeba takto: „Jak jsme zjistili ze zápisu ze 145. jednání představenstva Mimoňské komunální a. s. 30. 10. 2018, požádal ředitel Ing. Zahrádka o ukončení pracovního poměru dohodou. Představenstvo s dohodu souhlasilo.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 PMK

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                   -4-

PMK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro „nevěřící Tomáše“ přetiskuji čtvrtou stranu Zápisu ze 145. jednání představenstva MK a. s. 30. 10. 2018, viz bod 17, abychom si nalévali čistého vína a nikoli splašky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

Proč pan starosta mlží nebo to staví do jiné protiprávní podoby a lže, se musíte zeptat asi jeho.

Mimoňská komunální a. s. zaměstnává několik pracovníků. Ti jsou podřízeni řediteli, podobně jako je to běžné jinde. Ředitel MK a. s., který je také zaměstnancem, je podřízen představenstvu MK a. s. Nikomu jinému, už vůbec ne starostovi města. Současný pracovně právní vztah je takový, že pracovní poměr ředitele Ing. Zahrádky končí k 31. 12. 2018. Změnit to může jen představenstvo, které odpovídá za řízení MK a. s. Za normálních okolností by představenstvo, jakmile přijalo dohodu o ukončení pracovního poměru dohodou, vypsalo výběrové řízení na nového ředitele. Neudělali jsme to jen proto, že jsme očekávali své odvolání. Představenstvo by se za normálních okolností domluvilo s odcházejícím ředitelem, že setrvá do nástupu nového ředitele a na dobu nutnou k řádnému předání funkce. Situace je, jaká je. O prodloužení lhůty a dalším může rozhodnout jen nové představenstvo, až ho valná hromada, kterou je rada města, jmenuje. Stejně novou dozorčí radu. To by mělo být to, co přijde, což jsme i my, čtyři členové představenstva (pátý ing. Baloun na členství v představenstvu rezignoval – viz stejný zápis) čekali.

Nové představenstvo musí přijmout odpovědnost za řízení Mimoňské komunální a. s. Prakticky to musí být tak, že každý člen představenstva podepíše smlouvu o výkonu funkce, ve které se zaváže k řádnému výkonu funkce ve prospěch MK a. s. včetně toho, že za svá rozhodnutí ručí svým majetkem. Následně musí dojít k tomu, že z obchodního rejstříku budou vymazány údaje o dosavadních členech představenstva a dozorčí rady a do obchodního rejstříku budou zapsána jména nových členů představenstva a dozorčí rady.

Poněkud děsivě v danou chvíli působí neznalosti, naivní, případně i nezákonné představy o možném postupu. Např. vyjádření vladaře, že třeba nové představenstvo rozhodne o spojení MK a. s. s městem. Ve chvíli, kdy vyřkl tato slova, jsem si vzpomněl na jeho nedávná slova v jiné pozici. „Já to vím, já jsem si to nastudoval, apod.“ Nechci se vracet k tomu, co tehdy byla, co nebyla pravda a co jen tuctovým materiálem podepřený matoucí pokus. V zodpovědné pozici by měl ten člověk věnovat svým „nastudováním“ větší pozornost a brát je mnohem vážněji. Pak by ovšem nemohl vypustit větu o spojení MK a. s. s městem, které ze zákona není možné.

Nechci zas nějak moc někomu radit, ale já jsem se snažil řídit vždy nejraději tím, že pokud něco dost dobře neznám, tak o tom raději nebudu mluvit a už vůbec ne k tomu ještě svádět nebo nutit další.

A teď si představte, že právě vy a ještě někdo s vámi má odpovědnost za společnost a výběr nového ředitele. A v této situaci se stane, že někdo vymyslí nějakou komisi, která neodpovídá vůbec za nic. A vy, když ještě nevíte podle jakých kritérií a jak kvalitního a zdatného odborníka komise vybere, se předem zavážete, že tento výběr schválíte. To může udělat jen blb.

A vidíte zastupitelstvo, které právně nemá s MK a. s. nic společného, takové usnesení přijalo.

Kdybych měl hodnotit stupeň inteligence a mentální způsobilosti lidí, kteří takové usnesení schválili, možná i těch, kteří se do takové pseudokomise nechali volit, musel bych použít termín, který použil před krátkou dobou pan Plíva na adresu voličů hnutí ANO (přiznám se, že od té doby jsem mu už několikrát dal za pravdu).

Protože slabomyslné, vnitřně rozporné a nikoli v souladu se zákonem navržené usnesení bylo schváleno, svědčí to o tom, že úroveň právního vědomí a logického myšlení současných zastupitelů jsou hanebně nízké, ba přímo katastrofální.

Pokud nechceme přijmout myšlenku, že tyto lidi by bylo nejvhodnější umístit do speciálního zřízení pod dozor statných ošetřovatelů, musíme se nutně zamyslet, jaká špinavá hra se s občany hraje, jestliže je zastírána takovým mimozákonným a slabomyslným postupem

Máme si snad myslet, že záměrem je žádného ředitele nevybrat? Nebo tzv. komise je jenom k tomu, aby bylo koho obvinit, přestože odpovědnost, které se nelze zbavit je jen a pouze na představenstvu?

Cením si pana ředitele za jeho dlouholetou velmi kvalitní a nedostatečně ohodnocenou práci a je mi ho velmi líto, neboť mám ten dojem (rád bych se mýlil), že v dobré vůli pomoci se dostává do nejhorší fáze své činnosti, což si velmi nezasloužil. Asi podle rčení, že dobré skutky je třeba rozhodně trestat.

Když jsme šli ze zastupitelstva kromě několika neslušných výrazů na adresu vládce od jednoho ze zkušenějších a znalých, bych zmínil otázku jednoho občana: „Tak co, pane Starý, kolik jim dáváte?“ Myšleno asi jak dlouho tato „vláda“ ještě vydrží? Na takové otázky je podle mě ještě moc brzy. Myslím, že jsem v tom názorově ve shodě s bývalým starostou, který před třemi týdny jen tak „mezi námi děvčaty“ řekl asi toto: Jen ať si to vyzkoušejí, ať se to naučí a poznají, co to obnáší.

Čas ukáže. Věřme, že to lepší, že se nedočkáme výjimečností typu porušování zákonů a následných trestních oznámení nebo podobně. To bychom asi nikdo nikomu a jistě našemu městu a jeho občanům nepřáli.

V Mimoni 24. 11. 2018 Miroslav Starý, SČN

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473