AŤ ŽIJÍ "MIMOŇOVÉ"?

Užili jsme si?

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 se sešlo snad i v plném počtu zastupitelstvo v Mimoni (další bude až v listopadu). Čím méně jednání, tím víc se aspoň někteří snaží si to užít. Navrženo bylo doplnit program o dva body. Jeden neprošel, druhý ano. Poněkud mi je líto, že nikdo nenavrhl k projednání bod o zrušení nesmyslného referenda, kterým Mimoň aspiruje na přiřazení do kategorie Kocourkov. Nebo vám se zdá konání referenda k otázce, zda dělat v Mimoni přeložku silnice, která se zcela jistě dělat nebude, normální? Protože bylo rozhodnuto, že se bude dělat kolem Mimoně „velký“ obchvat, je otázka jiného řešení, které se hledalo v situaci, že „velký“ obchvat nebude, úplně bezpředmětná bez ohledu na názory občanů na věc a petici k tomu. Já samozřejmě k takovému referendu o věci, která nebude, nejdu. Musel bych si připadat jako blbec.

Z programu mě nejvíc zajímala záležitost kolem zajištění tepla pro město. Společnost, která teplo pro město zajišťuje – Energie Holding, a. s. požádala město o součinnost ve věci podání žádosti o dotaci na změnu technologického zdroje vytápění z uhlí na plyn.

To je jistě zajímavé. Otázka by se dříve nebo později musela řešit vzhledem k tomu, že dost dlouhý horkovod by musel být obměněn nebo opravován. Tedy náklady, které by se asi promítly do ceny tepla. Situaci osvětlili zástupci a. s. EH. Možnost užití uhlí s chýlí ke konci. Kvůli emisním limitům, hlavně obsahu síry nelze spalovat jakékoli uhlí. Společnost by musela začít dovážet uhlí s nízkým obsahem síry z Polska a byla by závislá na cenách z tohoto zdroje. Proto přijala záměr, že teplo z uhlí by se užívalo pouze pro Ploužnici, která je dnes na primárním okruhu kotelny a v Mimoni by se získávalo teplo z kogeneračních plynových jednotek.

Tím by zmizel i horkovod z Ploužnice do Mimoně. Kogenerační jednotky kromě výroby tepla mohou i vyrábět elektřinu, čímž by se zlepšila energetická situace ve městě, s možnostmi dodávat levnější elektřinu pro některá zařízení, např. školy, do veřejného osvětlení, apod. Řešení předpokládá investici ve výši 100 milionů Kč. Odpisová doba investice  - 30 let znamená, že investice by neměla v podstatě žádný vliv na změnu – zvýšení ceny tepla. To je dobrá informace. Zastupitelé záměr podpořili. Teď už jen zbývá, aby žádost o dotaci byla kladně vyřízena a mohlo se pokračovat k realizaci této změny.

Rušno bylo v doplněném bodu, který se týkal smlouvy se soukromou bezpečnostní agenturou. Osobně o tom nemám žádné povědomí, na žádného soukromého agenta jsem dosud nenarazil. Vzrušenou a kontroverzní diskuzi na toto téma. Jsem poněkud nechápal. Předmětem jednání bylo to, co vyslovil jeden zastupitel včetně požadavku okamžitého řešení. Bez ohledu na to, zda onen zastupitel měl pravdu, tak na základě sdělení jednoho člověka bez dalšího konání je nemožné cokoli rozhodnout. Osobně si myslím, že jediný racionální názor a návrh vyslovil pan Schleier, když řekl, že je třeba ihned svolat radu (vyřčená informace svou závažností to vyžadovala) se zástupci policie, právníkem, prověřit a probrat příslušnou smlouvu a rozhodnout, to znamená např. v případě konfliktu se zákonem smlouvu ihned vypovědět.

Další emotivní výlevy byly úplně zbytečné. Některé se podobaly nařčením postrádajícím logiku, např. obvinění vedení města od zastupitelky Krousové ze snah o likvidaci městské policie. O několik bodů předtím se totiž zastupitelstvu představoval nový velitel městské policie (nikoli městské policie v likvidaci) v Mimoni pan Krajíček.

V závěru jednání vyšperkoval pan Balek výpady proti Mimoňské komunální a. s., hospodařící s většinou bytového fondu. Neuvedl žádná čísla popisná, a proto nevím, o kterých chátrajících domech a plesnivých bytech hovořil. Na rozdíl od pana Balka jsem nájemníkem bytu ve vlastnictví MK a. s. a myslím si, že se tato společnost stará o své nemovitosti s péčí řádného a odpovědného vlastníka – pronajimatele. Máme na domě novu střechu, vyměněna všechna okna, v domě pořádek. Bydlíme tu spokojeně 25 let bez problémů. Pokud by se nějaký objevil, řešení je snadné a rychlé. Snad ještě poznámku ve věci plísní. Tímto problémem se v MK a. s. už mnohokrát zabývali. Podle názoru odborníků a mohu říci, že už i mého je výskyt plísně vesměs zaviněn špatným užíváním bytu konkrétním nájemníkem. Otázkou, kterou si kladu je, zda by takový nájemník neměl být postižen za poškození majetku, který mu byl pronajat k užívání, když k řádnému užívání ho zavazuje nájemní smlouva. Je-li vlastník v takovém případě benevolentní, nemají si nájemníci opravdu na co stěžovat.

Tak se mějte „mimoňové“! A nezapomeňte jít 20. a 21. 10. k referendu, ve kterém se nebude o ničem rozhodovat!

V Mimoni 18. 9. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473