KDYŽ MÉNĚ, TAK VÍCE...

Jinými slovy: Jestliže máme v Mimoni méně jednání zastupitelstva města, musíme si jich o to víc užít. Tak nějak bychom mohli chápat průběh jednání zastupitelstva v KD Ralsko 22. 6. 2017. Nejlépe tak, že z jednoduchých problémů uděláme složité nebo je tak zamotáme, že se nedobereme ničeho.

Pro mě mělo jednání tentokrát neobvyklou předehru. Zastupitel pan Král se mi přišel omluvit, jelikož reagoval v mimoňském Zpravodaji na anonymní článek (podepsaný „Mimoňák“), o kterém se domníval, že jsem jeho autorem. Článek ani reakci jsem nečetl, omluvu – vysvětlení, včetně sdělení, že dal redakci Zpravodaje k tomu článek, jsem přijal.

V úvodu jednání připomenul pan Král, že by mělo dojít k nápravě chyby, na kterou minule upozornil pan Plíva. Nebylo odhlasováno udělení cen města Mimoně. Už jsem to zmínil minule. Tak znovu: Opakování je snad matkou moudrosti. Byl předložen návrh lidí k ocenění. K tomu padl procedurální návrh, aby se o těch lidech hlasovalo jednotlivě. Proběhlo hlasování. Zastupitelé rozhodli, že nebudou o návrzích hlasovat jednotlivě, ale hromadně. Na základě tohoto rozhodnutí se mělo hlasovat o tom, zda zastupitelé všem navrženým osobám ocenění udělí nebo neudělí. Toto hlasování už ale neproběhlo. Udělení cen tedy nebylo ani schváleno ani neschváleno. Náprava dle mého soudu byla jednoduchá. Minule navržený seznam odhlasovat místo zbytečných dohadů a řečí o tom, že zastupitelé hlasovali při vědomí a jakém (v bezvědomí by asi hlasovat nemohli). Byla tu řeč o tom, že kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení. Usnesení o udělení cen je zjevně mezi přijatými usneseními, přestože nebylo schváleno ani neschváleno. KV kontroluje usnesení. Nevím, zda také to, že usnesení bylo schváleno nebo ne. Jak je vidět, měl by.

Náprava stavu, na který si někteří stěžovali – jednání až a jen jednou za dva měsíce – se nekonala. Byl předložen návrh na jednání 7. 9., 11. 2. a 14. 12. 2017. Kromě toho, že s posunul termín v prosinci o týden dopředu, nikdo žádný jiný návrh k hlasování nepředložil. Tak ať si tedy nestěžují, že?

Další pikantérie se odehrála v bodu „Místní referendum – odměny členům komisí.“

Pan Král navrhl, aby se referendum zrušilo, protože záležitost, které se týká – přeložka komunikace – se nebude dělat, tak proč zbytečně vynakládat 150 000,- Kč na referendum. Podobný názor jsem vyjádřil už o něco dříve. Ptát se občanů zda jsou PRO nebo PROTI něčemu, co se nebude dělat a vydat na to 150 000,- Kč, je podle mého názoru, naprostá pitomost.

Při jednání padl také názor, jestli by se město Mimoň nemělo přejmenovat na Kocourkov. To uvádím v souvislosti hlavně proto, že k přejmenování města by jistě muselo proběhnout referendum, které by mělo smysluplně položenou otázku: Jste pro změnu názvu města – nejste pro změnu názvu města?

Referendum s otázkou: Jste pro přeložku – nejste pro přeložku (která se nebude dělat)? To je nesmysl, který by mohl být součástí zdůvodnění přejmenování na Kocourkov. V závěru jednání v důsledku bouřky vypadla elektřina. Možná to už „nejvyšší“ nemohl poslouchat a zařídil pauzu.

Závěrem musím zmínit pozitivní záležitost. Dle požadavků některých zastupitelů byly materiály k jednání zveřejněny na stránkách města. Nedozvěděl jsem se třeba, jaké byly zápisy z výborů a proto návrh usnesení, že je zastupitelstvo „bere na vědomí“, tam nemusel ani být. Ale u řady bodů jsem byl informován. Třeba o tom, že Zahradnictví Mimoň bude provozovat koupaliště, jaká je výše navrhovaného daru Jezdeckému a dostihovému spolku, nebo za kolik by se měl prodat nájemníkům dům v Okružní č. 528 (3 miliony), atd. A to je dobře. Otázka, zda má k bodu něco přítomná veřejnost (která dříve dost dobře nevěděla, o čem je řeč), dostala svůj smysl. Teď už jen zbývá, aby se ta veřejnost přišla na jednání svých zastupitelů podívat.

Z Mimoně 22. 6. 2017, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473