PATŘÍ PREMIÉR NA SVÉ MÍSTO NEBO DO BASY?

I každý normální a slušný obecní zastupitel přijímá svou funkci jako závazek, že bude m. j. odpovědně rozhodovat a uvážlivě se podílet na hospodaření s veřejnými prostředky a majetkem.

Zato pan premiér ve vrcholné funkci si z nás dělá dlouhodobě šprťouchlata a podílí se na hospodaření státu tak, že dle našeho soudu by měl za to už dávno sedět v base. Na to jsme opakovaně poukazovali a poukazujme. Nebyli a nejsme v tomto směru, jak je i níže zřejmé ani první ani jediní. Leč výsledek = 0. Budeme to neustále trpět? RSP

Chci, aby premiér s Bakalou a s jeho kumpány nesli odpovědnost

"Já se k tomu také jako poslankyně za Moravskoslezský kraj musím vyjádřit," zahájila svůj projev druhé lednové úterý poslankyně Olga Havlová. Za zády měla premiéra Bohuslava Sobotku a tomu byly také určeny otázky od poslankyně zvolené na kandidátce Úsvitu.

Poslankyně Olga Havlová:

11. leden 2017

"V Moravskoslezském kraji je dnes kvůli uzavírání OKD reálně ohroženo více než 10 tisíc pracovních míst v samotných dolech a dle odhadu odborářů dalších 20 tisíc v navazujících provozech, které Bakala prodal, např. vzduchotechniku, kantýnu, kuchyně atd. a dalších odvětvích, která s těžbou úzce souvisí.  V případě, že tato situace nastane a šachty se uzavřou, bude to naprostý kolaps nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje. Odpovědný za tento stav je náš současný premiér Bohuslav Sobotka. Přestože je ve funkci už čtvrtým rokem jako premiér a musí si být dobře vědom, že se na tomto stavu podílel, nic pro OKD do dnešního dne pořádného neudělal. Právě on prodal brutálně Bakalovi pod cenou doly OKD. Je to on, kdo Bakalovi převedl 44 tisíc hornických bytů v Havířově, Ostravě a Karviné. Je to on, kdo mu zcela zdarma daroval hornickou nemocnici v Karviné či hotely ve Frýdku-Místku a Petrovicích u Karviné a další, které Bakalova skupina prodala celkem za téměř 150 mil. Kč," bouřila poslankyně Havlová.

"Loni se objevila zpráva, že poradci ČSSD koupili výhodně horský hotel Kladenka v Krkonoších, což byl původní majetek OKD, jehož privatizaci vládě také předkládal náš dnešní premiér pan Sobotka. Už ho mohli mít dávno zdarma, kdyby jim ho tenkrát pan ministr daroval," dodala.

"Právě Bohuslav Sobotka daroval podle znaleckého posudku panu Bakalovi celkem 47 miliard. A jak je to možné? Pro představu, tato suma se nápadně přibližuje schodku České republiky za rok 2015. Pár miliard sem, pár miliard tam," naznačila poslankyně z Moravskoslezského kraje.

"A nyní lehké kupecké počty. Celý podnik OKD byl odborníky nezávisle na sobě oceněn dvěma odborníky na 50 mld. Kč. K tomu ovšem samotné byty OKD byly odhadnuty na dalších 12 mld. Kč. Další byty byly darovány v Kladně zhruba za půl miliardy, ale chápu, že takto nízká suma už nehraje roli a je pod rozlišovací schopnost bývalého ministra financí. U počtů ještě zůstaneme. Podíl státu u tohoto majetku činil tenkrát 46 %, což je 35 mld. a k tomu, když připočteme byty, tak podíl státu v OKD činil 47 mld. Tyto peníze nikomu nechybí?" ptala se Olga Havlová.

"A teď to nejdůležitější, vážení. Píše se rok 2004 a v Polském domě v Ostravě se koná krajský výbor ČSSD, kterého se účastní někteří členové vlády. Z těch nejznámějších jmenuji Stanislava Grosse, Lubomíra Zaorálka a našeho stávajícího premiéra pana Bohuslava Sobotku. Z tohoto krajského výboru vzešlo usnesení, ve kterém je doporučení vládě neprodat OKD, neprodat, za 4,1 mld., protože pouhá cena bytů byla vyčíslena na 12 mld. V roce 2011 Evropská komise posvětila privatizaci OKD za 4,1 mld. korun na základě informací dodaných obviněným znalcem Rudolfem Douchou. Ten v roce 2004 odhadl cenu akcií státu, tedy těch 46 %, o kterých jsem mluvila, na pouhých 2,8 mld. místo 35 mld. Přitom mezinárodní poradenská firma Ernst and Young ocenila jen produkční část OKD místo 2,8 mld. zhruba na 30 mld. Nedbalost, šlendrián, neznalost nebo úmysl?Odpovězte si na tuto otázku za miliardy sami. Něco jako množství železa ve špenátu, když se spletli jen o desetinnou čárku. V současné době prezentuje vláda ztrátovost OKD a je zajímavé, že o OKD mají zájem někteří další miliardáři. A víte, proč? Protože roční zisk současného OKD je 8 mld. Podle pana premiéra stanovisko pro Evropskou komisi, která kauzu šetřila, nepodepsal on, ale zesnulý náměstek Eduard Janota a ten se již bránit nemůže. Ale jedna věc je jasná. Sobotkovo ministerstvo už v té době vědělo o znaleckých posudcích, podle nichž byla hodnota státního podílu akcií nejméně 10 mld. Přesto Evropské komisi poslalo, že prodejní cena OKD ve výši 4,1 mld. je v pořádku," poznamenala poslankyně Havlová, která se domnívá, že kdyby byla privatizace OKD provedena alespoň trochu poctivě, mohl dnes celý Moravskoslezský kraj prosperovat.

"Mohli jsme zde mít fungující těžební průmysl a mnoho dalších prosperujících firem, které odjakživa odváděly nemalé částky do státního rozpočtu na odvodech. Bylo by dostatek peněz na hornické důchody a renty, aby mohli horníci odcházet do zaslouženého předčasného důchodu, kdyby stát vybíral řádné odvody z vytěžené tuny, které zákon umožňoval. Mohli jsme mít 44.000 hornických bytů, které si nájemníci mohli za přijatelnou cenu odkoupit. Naopak, do těchto bytů stěhoval Bakala sociálně slabé a vycucal tak stát na dalších sociálních dávkách," líčila Olga Havlová.
"Další nešvar, kterému stát nečinně přihlížel a báňský úřad dělal mrtvého brouka, bylo nedodržování horního zákona. Podle tohoto zákona byl povinen Bakala vytěžit celé ložisko a místo toho se prováděla výběrová těžba. Další porušování horního zákona umožnilo panu Bakalovi vykupovat pozemky a nemovitosti v předstihu pro plánovanou těžbu i v místech, kde se dodnes netěží. Do roku 2012 ještě vykupoval pozemky a nemovitosti z fondu pro důlní škody. Jen pro vysvětlení, tento fond musí být zřízen ze zákona a na tyto účely se používat nesměl. Občanská sdružení na porušování zákona upozornila, a přesto stát nežádal vrácení peněz do tohoto rozpočtu. OKD, a tedy Bakala léta vydělávali miliardy. Teď má ztráty zaplatit stát, občané, kterým se o pohádkových ziscích vykutáleného uhlobarona ani nezdá. Zůstal nám vyrabovaný kraj s nejistou budoucností. Stále dokola se mluví o dolu Paskov, ale to by byl jen začátek katastrofy. Jsou totiž v pořadí připraveny k uzavírání další šachty v Karviné. V letech 1984 - 1985, když se uzavíraly uhelné doly ve Velké Británii, podali naši odboráři třem stům horníků a jejich rodinám pomocnou ruku. Dnes v rámci Evropské unie nám pomocnou ruku nepodá nikdo," měla jasno Olga Havlová.

"Na tohle se nemůžeme nečinně dívat. Je to zcela jasný podvod, nečinnost premiéra, který v součinnosti s báňským úřadem si byl dobře vědom problémů, které nastanou. Chci, aby za tuto situaci nesli pan premiér Sobotka a jeho kumpáni včetně pana Bakaly odpovědnost. Členové vlády, především pan ministr Babiš, vidí útlum OKD zjednodušeně. Argumentuje, že když se utlumovala ostravská část OKD, propustilo se na 100.000 horníků a vše se zvládlo. Nikdo ale neřekne, že tenkrát dostali horníci mimořádný důchod v padesáti letech, nikdo neřekne, že rychlé a neodborné uzavírání dolů způsobilo několik havárií," pokračovala ve svém projevu Olga Havlová, která   upozornila na skutečnost, že stát investuje ročně nemalé prostředky na monitorování výskytu metanu, dotěsňování starých důlních děl prostřednictvím firmy Diamo dodnes. 
"Nařízení vlády 167/2016, podle kterého mohou horníci čerpat až tři roky 8.000 při propuštění z dolu, je vázáno jen na firmu OKD, a to jen po dobu insolvence. Pokud se změní jméno firmy či se firma dostane z insolvence, tento nárok zaniká. Přitom v pozdějším nařízení, které se vztahuje na ostatní firmy pracující v hornictví, tyto podmínky nejsou a jsou tedy platná bez omezení. Vláda hlavně prostřednictvím ministra financí tvrdí, že OKD dala peníze na likvidaci dolu Paskov, ale částka 700 mil., kterou OKD dostalo jako půjčku, má být využita i na provoz, a ne na uzavírání dolu. OKD hledá nového strategického partnera a já se ptám, proč? Podle ústavy a horního zákona je stát povinen nakládat s nerostným bohatstvím jako řádný hospodář, a ne sledovat příchod nového Bakaly. Všude v Evropě je uhlí bráno jako strategická surovina a doly vlastní stát. V případě dalšího vytunelování OKD bude stát stejně financovat likvidaci, protože bezpečnostní rizika v případě neřešení těchto problémů jsou obrovská. Stát by měl silněji tlačit na převzetí dolu Frenštát jako na budoucí možné ložisko z hlediska pozice řádného hospodáře. Stát by měl tlačit na vedení OKD, které nemalou měrou přispělo k situaci, v jaké se firma nachází. Stát by měl mít snahu udržet OKD pohromadě, jelikož jsou jednotlivé doly tak propojeny, že činnost jednoho dolu není možný bez spolupráce s druhými, a to jak materiálně, tak personálně," poznamenala poslankyně zvolená za Úsvit.

"A na závěr řečnická otázka na pana premiéra. Co jste měl z privatizace OKD, pane premiére? Už slyším vaši odpověď, že nic. A co z toho měl stát? Všichni víme, že také nic, takže pokud ani pan Sobotka, ani stát z toho nic neměli, tak podle mě je pan premiér zřejmě nesvéprávný!", 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473