VAŽME SLOVA, I FILIP BY MĚL...

UŽ SE TO BLÍŽÍ

Ptáte-li se co se blíží, odpověď bude: další volební debakl KSČM.

Nejde jen o to, že nad sestavováním kandidátky na Liberecku vládne nemocná, ale stále všeho schopná intrikánka, která dosazuje na první místo věrného bezcharakterního služebníka s pomocí statistů a komparsu, ale o to, že KSČM je vedena, nejspíše k záhubě stejně bezcharakterním předsedou – lhářem, kterému je každá špatnost a lež dobrá, aby mohl očerňovat konkurenci. Žádalo by se napsat i kritiky, ale ti už v KSČM asi žádní nezbyli. Alespoň to tak vypadá.

Obdržel jsem níže uvedenou kopii dotazu z důvěryhodného zdroje, kterou mi poslal kamarád:

„Vojta teď na ÚV (25. 3. 2017 na jednání ÚV KSČM – pozn. RSP) mluvil o tom, jak je důležité se s některými lidmi rozejít, aby nepoškozovali stranu. A uváděl mj. příklad Mirka Starého, který se prý přidal k nějakému fašizujícímu uskupení. Jak je to ve skutečnosti?“

Odpovím na dotaz, který vyvolalo lživé Filipovo vyjádření:

Ve skutečnosti je to tak, že KSČM se nerozešla s Mirkem Starý, ale Mirek Starý po posledním sjezdu KSČM na základě vlastního rozhodnutí z důvodu nesouhlasu s oportunistickou politikou vedení KSČM a antikomunistickou politikou KSČM v Libereckém kraji pozastavil své členství v KSČM od 1. 6. 2016, oznámil to své ZO KSČM a veřejnosti. Jestli chcete říkat výše zmíněnému vyjádření Filipa lež nebo překrucování faktů je mi úplně jedno.

A druhá část: Ano spolupracuji s uskupením pod názvem Aliance národních sil (ANS). Uskupení vede předsedkyně Českého mírového fóra PhDr. Vladimíra Vítová. Angažují se výrazně v obraně míru a proti válce. Byli např. hlavními organizátory protestů při zasedání NATO ve Varšavě. Že by se tam angažovala KSČM, Filip, nebo někdo jiný z jeho spolulikvidátorů KSČM, jsem se nikde nedočetl.

Je podivné, když kdokoliv včetně Filipa známkuje uskupení, o kterém nic neví a oznámkuje ho podle prolhaného našeptávače, spíše našeptávačky. Anebo o něm ví a pak vědomě lže. V každém případě dezinformuje nejvyšší orgán své strany mezi sjezdy. Filip jistě ví, že šíření nepravdivých informací o komkoliv je pomluvou a pomluva je trestný čin.

Protože ví – je přece právník – je jeho vyjádření o to víc ostudné a hodno odsouzení.

Druhé uskupení, se kterým spolupracuji je Klub českého pohraničí (KČP). O tomto uskupení se zatím hlavně liberecká Lysáková vyjádřila, že je škodlivé, KSČM rozbíjející a od jeho vlasteneckých akcí se veřejně distancovala i v tisku. A není to jen minulost. Současná informace z kuloárů ubývající KSČM na Liberecku uvádí, že jeden z členů na členské schůzi své ZO se vyjádřil, že KČP jsou „Henleinovci“ a jiný ho podpořil názorem, že program KČP je neslučitelný s programem KSČM. Inu jedovaté sliny KSČM-jedubaby, v jejím okolí hojně naprskané, se přece jen uchytily v některých zmatených kebulích.

Předpokládám, že Filip v očerňování KČP za libereckou „škodnou“ zaostává. Nebo už ne?

Filip by se měl svému ústřednímu výboru omluvit, že ho nepravdivě informoval. Měl by se omluvit i uskupení, které onálepkoval v opačném významu, než jaká je pravda a skutečnost. Samolibý vlastník KSČM to jistě neudělá. Může spoléhat asi na to, že nikdo nebude ztrácet čas tím, aby proti němu a podal žalobu pro pomluvu.

Ale: Nedivme se potom, že KSČM s takovým „vůdcem“ a jemu podobnými pomahači kráčí od porážky k porážce.

V Mimoni 31. 3. 2017., Miroslav Starý

Dovětek:

Ano spolupracuji se skupinami a lidmi, kteří nesedí nečinně s rukama v klíně a snaží se vyvíjet činnost pro jiné, ku prospěchu společnosti a pokud mě k tomu někdo pozve, vážím si takové nabídky.

Nespolupracuji s KSČM, protože žádnou prospěšnou činnost nerozvíjí, nic nedělá a na kandidátky dává lumpy.

Dokud slouží zdraví a je ještě dost sil pomoct a prospět ostatním, má život smysl. M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473