VOLBY SE BLÍŽÍ ...

Připomínka.

Blíží se podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je dobré se ohlédnout zpět na vývoj některých dosud parlamentních stran.

Dnes připomínáme krizové dění v KSČM, která promarnila šanci výměnou vedení nastoupit cestu, pro kterou sluší název Komunistická. Článek O. Rambouska, člověka, který jako někteří další mravně upadající stranu opustili, je k tomu vhodný.

Tristní záležitost-vskutku. Sjezd komunistické strany potvrdil již v prvním kole setrvání Vojtěcha Filipa v čele strany a s ním i jeho oportunistickou záškodnickou kliku.

Je tedy jasné, že bude nadále pokračovat lživá, ohebná, nevýrazná a do úpadku vedoucí politika partaje, která se podvodně nazývá komunistickou. Příčiny??

    Jak je možné, že samotná členská základna, jakožto i delegáti sjezdu jsou slepí, hluší a jakoby zbavení rozumu?? Na čem staví Filip a jeho soukmenovci??  Staví na setrvačnosti, zneužívají stáří členské základny, která žije minulostí a neumí přizpůsobit své myšlení nové době. Zneužívají ideové nevědomosti a nevzdělanosti mladých členů strany, což potvrzuje nulová snaha o stranické vzdělávání a o implementaci marxismu alespoň na fragmentální úrovni. Nevyvozují politické, ale ani lidské důsledky svých pochybení, načež s drzostí sobě vlastní je halí do hávu údajné demokracie, přičemž by měli velmi dobře vědět a jsem přesvědčen, že vědí, že demokracie ve skutečnosti žádná není. Ba naopak, vědí, že současný systém je horší, než ten minulý, že zbavuje občany svých lidských práv, že jsou občané šikanováni a okrádáni. Smutné je, že tento stav jim v podstatě vyhovuje, protože činí občany malými a ti žijí v představě, že sami stejně nic nezmohou. Podrývají vlastenectví a národní hrdost, čímž ponižují národ jako celek a pracují ve prospěch postupného národního rozkladu-neřkuli zániku. To je neodpustitelné.

     Současným údajným komunistům velmi vyhovuje současný parlamentaristický systém, kde vlastně nemusí nic dělat, za nic nenesou politickou, právní, ale ani lidskou zodpovědnost. Jsou skryti za poslaneckou imunitou, za systémem hlasování. Svou politiku dělají v poslanecké sněmovně, což není nic jiného, než ubohá žvanírna honosně nazývaná parlament. Vězte však-velký politik a vůdce dělá politiku na ulici, mezi lidmi, v davu a nikoli v parlamentu, skrytý za zdmi paláce a obklopen ochrankou. Dělá li politiku v parlamentu, tak zohledňuje nejvíce vlastní profit, vlastní já, vlastní kapsu a národ je mu lhostejný, i když vytvoří lživé logo vznešeného charakteru. S lidmi pro lidi-to je v logu KSČM, ale toto nic neříká o tom, s jakými lidmi a pro jaké lidi, což považuji za to podstatné.

    Josef Skála je vnímán jako naděje na záchranu strany s možností návratu k tradici a skutečným komunistickým hodnotám. Bohužel byl sjezdem vykázán kamsi, což značí, že ve straně mají hlavní slovo lháři, prospěcháři, kariéristé a především oportunisté. To nevede a nepovede k ničemu dobrému. Značí to totiž, že KSČM se drží politické platformy, která vede republiku a národ do záhuby a dovolím si říci, že možná až do války. Je to stejná platforma, které se drží ČSSD, ODS, Zelení a další. Fakt, že komunisté by zásadně takovou politiku dělat neměli, asi členskou základnu moc nezajímá. Svou roli tu samozřejmě může hrát i finanční benefit Vojtěcha Filipa a jeho soukmenovců delegátům sjezdu, kteří pro ně zvedli ruku a odevzdali svůj hlas-byl li nějaký.

     Já osobně, jako bývalý člen KSČM vidím situaci asi takto: Naděje na reformu strany opět zhasla na další volební období, jako už po několikáté. Domnívám se, že je už ztrátou času snažit se reformovat nereformovatelné. Oportunismus reformovat nelze. Je to mor, který lze jen vyhubit silou. Možností je odštěpení komunistických sil od oportunistického nádoru a jejich koncentrace do nové komunistické strany, která půjde cestou přímé lidové demokracie a prozatím národního socialismu. Národní socialismus na základě vyzkoušených programových tezí přinese pozdvižení národního cítění a národa jako takového. Zlikviduje kontraproduktivní a nesmyslné principy pozitivní diskriminace, které nyní vytvářejí hluboké a krvácející rány na duši národa. To znamená jediné: buď přijmeš postoj majoritní společnosti a přizpůsobíš se, nebo táhni, odkud jsi přišel. Toto je aktuální v přístupu k cikánské populaci a migrantům všeho druhu. Opomenul jsem také to, že je bezpodmínečnou nutností opustit nesourodý spolek zvaný EU, který cíleně a programově likviduje původní Evropské národy na základě jakési humanity, která je  vnímána spíše jako naše slabost a vnucuje nám protinárodní opatření!

      KSČM v pronárodní politice hraje roli mrtvého brouka, ale zapomíná na to, že komunisté - ti skuteční komunisté - byli také vlastenci a národovci. Nechci tu na tomto místě jakkoliv dehonestovat internacionalismus, což mi bude pravděpodobně podsouváno, ale chci poukázat na to, že například migrační vlna současnosti nemá s internacionalismem nic společného. Zde se jedná o cílený proces, jenž má dvě roviny, a je li pan Filip komunistou, tak by měl být první, kdož by na to upozornil. Nestalo se tak. Migranti=příliv té nejlevnější pracovní síly, čehož následkem bude vzrůstající nezaměstnanost původních národů a jejich následné zbídačení. Nevyjde li proces integrace migrantů, je na pořadu dne eskalace napětí a možný vznik občanské války. Je tu ještě jeden-méně významný aspekt a tím je, skrze migrační vlnu přefinancovat záležitosti, jež by byly v normálním režimu nepřefinancovatelné - viz Turecko. Filipova klika o tomto vůbec nemluví a to znamená, že nestojí po boku dělnické třídy a ani národa, což činí z KSČM politicky neschopnou stranu a nemá smyslu ji volit, natož v ní být. 

     Závěrem mi dovolte - dámy a páni komunisté, abych Vás tímto vyzval k přemýšlení a přehodnocení vašich postojů a názorů. On neselhal socialismus. Neselhal ani komunismus. Selhala strana a lidé v ní!!!!! To komunisté mají hlavní díl viny na selhání socialismu - nikdo jiný. Lépe a přesněji řečeno -politika jejich vedoucích představitelů!!!! Revokujme usnesení sjezdu nebo veřejně odvrhněme ten oportunistický mor. Buďme čestní k lidem a národu, ale především-SAMI K SOBĚ!

RAM - Oldřich Rambousek

Mým principiálním základem, který uznávám je teorie Marxismu, ale tento se bohužel téměř nepraktikuje, protože nepřináší svým obsahem ten pravý byznys, který by každý chtěl z politiky mít. Já ho přesto preferuji, protože jsem přesvědčen o tom, že politika má být službou národu a nikoliv hmotným statkům.

K článku přidáváme, fotku nejvyšší škodné KSČM na Liberecku, která před několika dny dorazila do redakce s následující poznámkou:

becka

„Nic lepšího KSČM pro zastupování ve výkonném výboru ÚV KSČM, pro vedení krajské KSČM ani pro pobírání 40 000 za "asistentské služby" poslanci v Libereckém kraji zřejmě nemá. Dosti tristní a důkaz toho, že lidé to prostě jen nahází do volebních uren, aniž by znali a aniž by věděli. Protože v opačném případě by volební výsledek KSČM v kraji pod Ještědem nepřesáhl pět promile.“ 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473