NEBUĎTE "ŠKRTI"!

HOSPODAŘENÍ NADACE HAVLOVÝCH – P30

Celkově loni Nadace Dagmar a Václava Havlových hospodařila se schodkem 8,7 milionu korun. Rok předtím byla v minusu o 5,3 milionu a také v předchozích letech se pohybovala v červených číslech.

Podle výroční zprávy za rok 2014 utratili zaměstnanci nadace přes patnáct milionů korun. Od dárců se jim ale podařilo vybrat „pouze“ necelých pět a půl milionu korun. Nejvyšší částku – 1,15 milionu – věnovala Vizi 97 nadace miliardáře Karla Janečka, který ovšem sedí ve správní radě Vize.  A zatímco za platy v nadaci utratili téměř pět milionů, na charitu potřebným lidem poslali „pouhých“ 907 000,-. To podle redakce Týden, který nahlédl do výroční zprávy nadace, odpovídá například pěti a půl násobku hrubého měsíčního platu „člena řídicího orgánu“. Ten si totiž podle účetnictví Vize 97 přijde měsíčně na: 167 tisíc hrubého. O koho jde, se časopisu zjistit nepodařilo. V úvahu prý připadá buď přímo vdova Dagmar Havlová, nebo ředitel Vize 97 Vangelis Zingopis.

Tak jim prosím posílejte častěji nějakou tu tisícovku, ať má Dášenka z čeho platit desítky svých i cizích kamarádů-zaměstnanců, bohatě prostřené stoly a chlast při rautech tzv. nadačních charitativních akcí.

Provoz nadace není žádná sranda - víte kolik stovek, či tisíců kilometrů denně musí pracovníci nadace najezdit zbytečně drahými auty, co spotřebují času vysedáváním a prezentováním se na svých bohulibých akcích? Potřebovali by minimálně 20 milionů na rok, aby zbylo alespoň těch 900 tisíc těm, co potřebují pomoc. Tak nebuďte škrti a posílejte penízky" Vizi 97" a dostanete od nich děkovný dopis a nikdo nikdy žádnou pomoc!!!!!!

(Převzato.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473