POTKALI SE U LIBERCE

Když se potkáte s přítelem, nebývá to beze slov. Spřízněné „duše“ si obvykle sdělují, co je tíží, nebo co právě zaměstnává jejich mysl.

„Člověče, já snad příští rok nepůjdu k volbám“ říká kamarád. „Nemám koho volit. KSČM na Liberecku, pokud bude lídrem ten grázl z Pertoltic, volit nemůžu.“ K tomu by bylo možná dobré dodat, že kamarád by měl být členem KSČM. Jestli je, jsem se ho neptal. Není to pro mě důležité a na naše vztahy to nemá žádný vliv. A v posledních letech se dost často stává, že se potkáte s lidmi, kteří se považují za členy KSČM, i když už dva roky nebo i více nebyli na žádné členské schůzi (asi nekonala, nikdo je nepozvali) a dva roky nebo i déle neplatí členské příspěvky.

A tak jsme dále hovořili o tom, jestli (ne)bude koho volit. Orientovat se podle partajní příslušnosti asi nemá smysl. Všechny partaje jsou prolezlé politickou korupcí. Tak to správně pojmenovala poslankyně Nytrová, která právě z těch důvodů vystoupila z ČSSD. Volební programy? Naprostá zbytečnost. Všichni hezky slibují, aby potom své sliby neplnili. Výmluvy se vždy najdou. Nejčastěji snad: „neměli jsme spojence k prosazení našich cílů“. Nakonec jsme došli k tomu, že i když jsou kandidátky stranické, vybrat by bylo možno asi podle osoby lídra. Z Libereckého kraje se dostane do sněmovny 7 poslanců. Při rozložení sil to bude z každé strany jen ten první na kandidátce. Možná ANO a ODS mohou mít v tomto kraji po dvou. Ostatní jsou jen „křoví“ na zaplnění kandidátky. Tak je asi dobré se podívat, jací lidé bez ohledu na stranickou příslušnost těmi lídry budou a vybrat co možná nejslušnějšího a nejserióznějšího. Dá se čekat, že to ale bude velký problém. Místa lídrů bez ohledu na stranickou příslušnost obvykle obsazují lidé nevalných mravních kvalit, neštítící se ničeho, oddaně sloužící i úplatně příslušnému partajnímu vedení. KSČM v tom za současné konstelace hvězd drží v Libereckém kraji smutný primát. Pokud, jak se všeobecně mezi lidem partajně poddaným očekává, bude lídrem stávající poslanec, bude bez konkurence nejhorší. Souhlasím v s kamarádem. Už jinde jsem se vyjádřil, že v případě tohoto „lídra“ bych se ke kandidatuře KSČM nestavěl neutrálně, jako doposud, ale vyjadřoval bych se jasně proti ní. Třeba takto: „Chcete, aby po volbách bylo ve sněmovně o jednoho bezcharakterního grázla méně? Tak nevolte KSČM!“ Řekli jsme si, že uvidíme, jaké lidi nám volební strany nabídnou. Pak si buď vybereme, nebo ne a bude to na neúčast nebo prázdnou obálku. Také jsme probrali informaci, která s námi nedávno na první poslech otřásla: Ve Švédsku zrušili volby. Všechny, zatím na 7 let do roku 2022. (Plnou informaci ještě na našich stránkách přineseme.) Je to špatně, dobře nebo je to jedno? Po zkušenostech u nás musíme smutně konstatovat, že: Žádné volby (hovoříme nyní o parlamentních) nic k lepšímu nepřinesly. Společnost upadá, zlodějny kvetou, z toho, co nám patřilo, nám patří stále méně, skoro už nic, kultura klesá, životní úroveň rovněž a vládnou nám s malými obměnami stále stejní lumpové a grázlové. Předvolební taškařice a volby stojí hodně peněz, které by se ušetřily. Politický systém, kterému se říká demokracie, naprosto selhává.

Proč kamarádovi vadí současný poslanec KSČM z Libereckého kraje, jsem se nemusel ptát. To už ví skoro každý, kdo chce vědět. Mimo to, že je oddaným sluhou vrchnosti, je hloupým a živí sociálně „slabou“ předsedkyni KV. (To odmítla předcházející skutečná lidem a pro lidi zvolená poslankyně JUDr. Nedvědová a proto také byla z volitelného místa vedením KSČM odstraněna.) Mimo to pan poslanec udává členku své vlastní strany, „sociálce“, aby jí působil těžkosti. Svou hloupost projevil m. j. vyjádřením, že KSČM nepotřebuje členy, protože jiné strany s méně početným členstvem dosahují i lepších volebních výsledků než KSČM. Není to možná jediný funkcionář, který pohrdá členy. Našli by se i jiní, kteří si to myslí. Ale vyslovit nahlas to může jen blbec.

Člověk by si myslel, že takového člověka nelze ani na prvé místo kandidátky dávat, a že by tam měli dát někoho jiného. Chyba lávky! Vedení politických stran s blížícími se volbami stále dojemněji pečuje o grázly, jsou-li dostatečně oddáni a plní bez odmluvy všechna svinstva. A v KSČM, která se ve stylu práce od jiných politických stran už neliší, to není jiné.

Dokazuje to třeba, že na schůzku výkonného výboru KV KSČM (výkonný výbor tvoří 4 lidé ze čtyř okresů Libereckého kraje) přijela podpořit tam přítomného poslance nejvyšší „elita“ (chtělo by se napsat před toto slovo takové malilinké „j“ při vzpomínce na Vlastu Buriana). Pánové Filip, Dolejš, Kováčik. Pro úplnost: byl přítomen také vlastnostem poslance odpovídající pan Chot. Prostě podpora bezcharakterního grázla a udavače na místo lídra v nejvyšší „kvalitě“.

K tomu zbývá ještě dodat, že schůzka se neuskutečnila v sídle KV a poslanecké kanceláře v Ječné ul., v Liberci, ale na OV KSČM v Jablonci. Uvedený důvod, že by se 9 účastníků nevešlo v Liberci, je samozřejmě lež. Jednoho by napadlo, že na schůzku početnější čtyřech účastníků (třeba dvanáctičlenný KV) by mohl přijet celý výkonný výbor ÚV KSČM. Asi zvláštním autobusem a na jednání by nestačily prostory žádného z OV v Libereckém kraji. Možná sál Kolosea?

Skutečný důvod změny místa je jiný. Účastníci schůzky neměli spatřit, jak majetek KSČM požírá bordel, smrad a špína. I když Vojtík, Jiřík a asi i Pavlík podporující bezcharakterního grázla a udavače snesou kdejaký sajrajt, tak v libereckém sídle by byla jejich otrlost a výdrž asi příliš těžce zkoušena. Jak se onehdy vyjádřilo několik tamních členů KSČM: „Tady je možný úklid už jen jediným způsobem. Všechno vyházet a podpálit.“ Následným krokem by bylo asi se zbavit se původce příčin tohoto zoufalého stavu.  Vystěhovat tu, která to tam tak „krásně vybydlela“.

Kuriózní na tom je, že obvykle se užívá pojmu „vybydlení“ v souvislosti s kategorií nepřizpůsobivých občanů, kteří užíváním původně k bydlení určených prostor z nich učinili prostory bydlení neschopné. Vystěhovat. Tak se to přece dělá s těmi, kteří nemají vlastní bydlení a jsou zvyklí zneužívat bydlení sociální a v poskytnutých prostorách jim nepatřících, když nedodržují pořádek a čistotu!

Vystěhovat předsedkyni KV KSČM a členku VV ÚV KSČM, která „vybydlela“ zařízení KSČM způsobem podobným nepřizpůsobivým menšinám by sice bylo odpovídajícím krokem, ale to nemohou její nejvyšší ochránci připustit. Vždyť ona přece tak nádherně KSČM škodí! A škodná z nějakých zvláštních důvodů požívá v KSČM nejvyšší ochranu, stejnou, jako je ochrana současného poslance. Asi nějaká nám utajená vnitrostranická směrnice.

Inu, potkali se dva. Napovídali toho, jako když se sejdou kamarádi. Vybrali jsme pro vás jen to, co se nějak týká voleb. Protože volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR letos, bohužel, budou. Možná vás něco z toho, co si pověděli, zaujme. Názory jiných bývají někdy poučné. Aspoň pro ty, kdo přemýšlí, vytváří si vlastní názor a nenechá se jen tak oblbovat a manipulovat.

V Mimoni dne 12. 1. 2017, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473