NEPOMŮŽE ANI LUCIFER

Známe to z některých pohádek. Lidé se ve stavu zoufalství obracejí o pomoc k temným silám pekelným...

certove

Je zřejmé, že ani čerti nepomohou. Pánbůh na nás "dlabe" už dávno, když jsa všemohoucí dopouští tolikerá svinstva a hrůzy. Nezbývá, než abychom si pomohli sami.

-rek- 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473