?ZASTUPITELSTVO? V MIMONI

NEPOLEPŠILI SE, SPÍŠ NAOPAK

Co nám přineslo poslední jednání zastupitelstva v Mimoni v tomto roce?

Obecně bych si povzdechnul ne poprvé nad používáním zkratek v názvech bodu programu, materiálu, který je k dispozici i na stolech, tedy pro orientaci účastněné veřejnosti. Zastupitelé se možná v často používaných zkratkách orientují, ale co my ubohá veřejnost? Zkratku IROP se mi podařilo z větší části určit: „Integrovaný regionální operační program“. Ale ví to každý, kdo přijde?

IS – „Informační systém“ by možná mohl znát každý nebo skoro každý.

Ale MKDS se mi nepodařilo určit ani přibližně a myslím, že případní další občané by dopadli podobně.

Zkratku SFDI jsem po jistém úsilí určil jako „Státní fond dopravní infrastruktury“. Jestli dobře, nevím.

 Nemohli by předkladatelé nebo členové návrhové komise při předkládání návrhu na usnesení aspoň jednou použít plný název? Je to jistý úřednický nešvar. Možná se někdo domnívá, že chrlením zkratek získá zdání znalosti a důležitosti, ale bude to asi omyl. Stejně jako vymýšlením stále nových často cizích slov, která se rychle šíří bez ohledu na to, zda je lidu obecnému znám jejich obsah a význam, když máme na druhé straně na výrazy tak bohatý a květnatý rodný jazyk. To ale není nic nového. Stejně jako to, že v Mimoni na konci roku neschvalují rozpočet na rok příští, ale rozpočtové provizorium. Nové a překvapující na nás čekalo při schvalování harmonogramu jednání zastupitelstva na první pololetí roku 2017. Pro původní návrh dle dosavadních zvyklostí – zastupitelstvo každý třetí čtvrtek v měsíci získal jen 5 hlasů. Odhlasován byl protinávrh – zastupitelstvo jednou za dva měsíce. Vzhledem k průběhu a úrovni zastupitelstev v posledních letech se tomu ani nedivím. Hašteření a konfliktům, z větší části zbytečným, se každý raději vyhne, nebo si od nich odpočne. Ale jako důvod omezení četnosti jednání je to poněkud slabé. Nemyslíte? Asi bych souhlasil s panem Plívou, když upozornil na to, že rozpočet na rok 2017 by mohl být schválen až v dubnu. Zastupitelé o něm dnes ještě nic nevědí. Návrh dostanou v průběhu ledna, finanční výbor na tom bude asi stejně. První zastupitelstvo v roce bude 16. 2. Při současné konstelaci „hvězd“ je velká pravděpodobnost, že návrh nebude schválen a další jednání je podle schváleného harmonogramu až 20. 4. 2017. Nebo se bude svolávat mimořádné jednání mimo harmonogram?

Novinkou je, že ze zastupitelstva odstoupil pan Krous, čímž se snížil počet zastupitelů na 16 a nahradit by ho měl pan Balek. Ten se pro toto jednání omluvil a zastupitelem se stane, až složí slib, tedy nejdříve 16. 2. 2017. Co přinese tato výměna zastupitelů? Mohl bych použít výraz, který používala s oblibou moje maminka: „Je to prašť, jako uhoď!“

Poněkud zneklidňující byly informace ohledně přetížení pracovníků MěÚ, kteří jsou značně zaměstnáni pracemi kolem dotací, a to proto, že dotační podmínky se neustále mění, programy se i zdvojují a administrativa s tím spojená nesmírně roste. Samozřejmě je to na úkor času, který by pracovníci MěÚ měli věnovat potřebným záležitostem, na které se nedostává. V té souvislosti si cením vyjádření pana Ráčka, že nárůst administrativy je působen nárůstem počtu úředníků, na čemž bohužel má zásluhu i strana, které je členem (ČSSD).

Jednání zastupitelstva se pro nás – veřejnost stane po novém roce dvakrát vzácnější, tak jsem tentokrát vydržel i interpelace. A bylo to náročné. Naprostým nehorázným vrcholem byla část, kde se veřejně přetřásaly záležitosti, které nelze označit jinak než jako naprosto neoprávněné zasahování do řízení školy a jejích vnitřních záležitostí. Zahájil to dotaz na důvody odchodu dvou učitelů ze ZUŠ. Tazatel měl dojít za těmi lidmi a zeptat se jich. Jestliže se dožadoval místo toho odpovědí na veřejném jednání zastupitelstva, měl k tomu pravděpodobně jiné důvody, než jen znát odpověď. Při interpelacích se asi nehlasuje, jestli může někdo veřejně vystoupit. Proto vystoupil i jeden z „náhodou“ přítomných odcházejících učitelů. Být řídícím jednání, tak bych takové vystoupení nedovolil. Na veřejné jednání zastupitelstva to rozhodně nepatřilo. Nebo byl záměr vyvolat veřejně konfrontaci se zodpovědným ředitelem školy. Měl jsem chuť se zeptat přítomných zastupitelů, jestli náhodou zastupitelstvo nechce převzít odpovědnost za chod a řízení školy. Tak to vypadalo. Osobně hodnotím celý velmi trapný průběh jako hrubé zasahování do pravomocí a kompetencí ředitele školy. Velmi ubohé, zřejmě cílené, i když osobní důvody napadání a nemístných vyjádření nikdo přímo neřekl. Veřejná ostuda v přímém přenosu. Pokud aktéři nemístnost a ubohost svých vyjádření nevnímají, je mi to opravdu líto. Lítost bych mohl přenést i na své spoluobčany, jestliže nás někteří tací zastupují. Volby jsou bohužel ještě daleko, tak se můžeme jen politovat a zastat se nemístně až žalovatelně napadaného člověka. Blbý dárek mimoňské veřejnosti pod stromeček!

Budou-li mít jednání zastupitelstva tento vývoj, bude toho i jednou za dva měsíce víc než dost. Co takhle jednou za kvartál? Nebo za pololetí?

V Mimoni dne 23. 12. 2017, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473