Historie

PROVOLÁNÍ KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, z. s., K OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení spoluobčané! Ve dnech 16. a 17. srpna 2014 se uskutečnil v hanácké metropoli Olomouci IX. národní sněm Klubu českého pohraničí, z. s. (dále jen KČP). Tento vlastenecký spolek, jeden z nejsilnějších v ČR, vznikl před 22 roky z iniciativy několika prostých občanů severočeského Chomutova jako protest proti vlastizrádné omluvě prezidenta ČSSR V. Havla tzv. „sudetským“0 Němcům za„vyhnání“, poté co zradili předmnichovskou ČSR a po té co o jejich odsunu rozhodly vítězné mocnosti na Postupimské konferenci.

Zobrazit celý článek

ZAUJALO NÁS NA OLOMOUCKÉM SNĚMU

Lukáš Kolarčík nikoliv poprvé a oprávněně kritizoval vedení KSČM, které se ani zdaleka nechová jako vedení strany, která by měla být nejpokrokovější, na čele úsilí o pokrok nebo být jeho jedním ze základních kamenů pokrokového hnutí, ne-li tím nejzákladnějším. KSČM se nechová v podstatě nijak. V závěru vystoupení řekl, že i KČP se musí na rozcestí rozhodnout, zda půjde nelehkou cestou razantního a nekompromisního prosazování vlastenectví, hájení národní identity, boje za mír nebo půjde lehčí cestou, blíže představám současných„mocných“, kde se mu dostane více slyšení a „uznání“. Popřál KČP, aby si vybral první možnost. 

Zobrazit celý článek

VLASTENCI SNĚMOVALI V OLOMOUCI

IX. národní sněm Klubu českého pohraničí se konal v sobotu a neděli - 16. a 17.8. 2014 v sále Slovanského domu v Olomouci. Na sněm bylo zvoleno 325 delegátů z Klubů českého pohraničí celé České republiky. Prvého dne se prezentovalo 319 delegátů 98,2 % a 34 hostů. Mezi hosty byli představitelé dalších vlasteneckých organizací, většinou těch, které jsou členy Vlasteneckého fóra ČR, např. ČSBS s jeho předsedou Ing. Vodičkou, který je současně aktuálně i zvoleným předsedou VF.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473