Historie

OMLUVA A ...

OMLUVA

Vydavatelství SEVEROČESKÉ PRAVDY se vám tímto mými ústy omlouvá za neplánovaný a náhlý výpadek, ke kterému došlo poprvé za 20 let vydávání periodika.

Zobrazit celý článek

17. LISTOPAD (2)

17. LISTOPAD PO 25 LETECH = DEN NÁRODNÍHO SMUTKU

Vzpomínkové akce při Mezinárodním dnu studentstva 17. listopadu 1989 a „studentů“ samotných bylo hanebně zneužito pro rozpoutání kontrarevoluce, která umožnila uvržení našich národů do morálního bahna a temna, zlodějům, aby se dostali k dříve nakradeným majetkům a dále se napakovali, aby rozbili Masarykovo, Benešovo a naše Československo a pozůstatky nacpali pod jho mezinárodního kapitálu – mezinárodních zlodějů, páchali a dosud páchají další zločiny proti lidem.

Zobrazit celý článek

17. LISTOPAD (1)

17. LISTOPAD = MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

V roce 1941 byl 17. listopad v Londýně vyhlášen za Mezinárodní den studentstva.

Jak k tomu došlo?

Zobrazit celý článek

SEZNAM ZLOČINŮ A TERORU USA (3)

(Dokončení.)

1974 - Zair. Vládě byla zamítnuta vojenská podpora, cílem USA bylo obsazení přírodních zdrojů. Americe nevadí, že všechny peníze (1 400 000) si přivlastnil Mobutu Sese Seko, vůdce země, také jí nevadí, že se aktivně podílí na mučení, věznění oponentů bez soudu, okrádá hladovějící obyvatelstvo atd.

Zobrazit celý článek

SEZNAM ZLOČINŮ A TERORU USA (2)

200 let terorismu USA: Přehledný seznam amerických válečných zločinů, teroru a válek. (2)

(Pokračování.)

Autor: odjinud | Publikováno: 5. 6. 2013 | Rubrika: Politika

1922 - Intervence v Turecku.
1922 - 1927 - Americké síly v Číně během lidového povstání.
1924 - 1925 - Honduras. Vojáci vtrhli do země během voleb.
1925 - Panama. Americké síly rozehnaly generální stávku.
1926 - Nikaragua. Invaze.

Zobrazit celý článek

SEZNAM ZLOČINŮ A TERORU USA (1)

200 let terorismu USA: Přehledný seznam amerických válečných zločinů, teroru a válek.

Autor: odjinud | Publikováno: 5. 6. 2013 | Rubrika: Politika

Za účelem utvrzení a udržení jejich „práva“ na vykořisťování jiných národů, Spojené státy se pravidelně uchylovaly k extrémnímu násilí, a zejména vojenskému. Zde je seznam známých ozbrojených intervencí a jiných trestných činů. Samozřejmě není úplný, ale můžeme tvrdit, že lepší asi není.

„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ - Thomas Jefferson
„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“  - Ernest Hemingway

Zobrazit celý článek

OKUPACE A "OKUPACE"

MLUVITI A VĚDĚTI O ČEM

aneb

OKUPACE a „OKUPACE“

21. srpna je nejlépe se vyhnout médiím, protože většina z nich chrlí jednu hloupost za druhou. Jsou i výjimky. Například při poslechu regionálního rozhlasu ČR Sever jsem ve zprávách (byl jsem déle na cestách a slyšel jsem je několikrát) pouze jednou slyšel poznámku o invazi spojeneckých vojsk do Československa 21. srpna 1968.

Zobrazit celý článek

Z KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Informace ze 7. jednání zastupitelstva Libereckého kraje 26. 8. 2014

Zastupitelstvo Libereckého kraje se sešlo v plném počtu 45. Zápis z předcházejícího červnového jednání byl ověřen zastupiteli panem Titou (KSČM) a paní Žateckou ČSSD) bez připomínek.

Po obvyklých procedurálních krocích (volba ověřovatelů, potvrzení stabilních návrhové a volební komise tvořených zástupci všech pěti v zastupitelstvu účastných stran) byl schválen program bez doplňování nebo vypouštění některých z bodů

Zobrazit celý článek

SVĚTOVÁ RADA MÍRU ODSUZUJE

Světová rada míru odsuzuje izraelská zvěrstva proti palestinskému lidu

Pokračující vraždění palestinského lidu izraelskou armádou nebere konce. Více než 570 Palestinců bylo zabito, tisíce jsou zraněny a mnoho dalších bylo vyhnáno ze svých domovů. Většina z obětí jsou civilisté, mezi nimi desítky žen a dětí. Palestinské Pásmo Gazy se stalo dějištěm jednostranné války okupačních sil Izraele proti lidu, který je zbaven své nezávislosti, svobody a práva na stát.

Zobrazit celý článek

STANOVISKO UNIE SPISOVATELŮ

Odmítněme zpěv války!

STANOVISKO VEDENÍ UNIE ČESKÝCH SPISOVATELŮ K PROBÍHAJÍCÍM VÁLEČNÝM AGRESÍM VE SVĚTĚ

Čeští spisovatelé s krajním znepokojením sledují, jak jsou cynicky a brutálně potlačována elementární lidská práva, včetně práva na fyzickou existenci. Raketové, letecké, dělostřelecké a jiné útoky na hustě osídlené oblasti, jakými jsou Gaza, největší koncentrační tábor na světě, nebo Doněck či Lugansk, perly Donbasu, obrácené v ruiny s rozesetými dětskými hračkami a mrtvolami narychlo pokrytými plachtami, mezi nimiž v hrůzném zoufalství, jindy už takřka lhostejně, procházejí ti ještě živí. Zápalné, kazetové a fosforové bomby, raketomety grad, smerč či uragán, dokonce i balistické rakety se mají stát a stávají nástrojem masového zabíjení a gigantické devastace. Jako by velký satan destrukce skřehotal vítězné rekviem lidskosti.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473