Historie

K SVÁTKU ŽEN

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Na rozdíl od dneška, kdy k nám z Ameriky proudí téměř výhradně „svinstvo“ všeho druhu, včetně dovozu nejen propagace, ale i skutečného násilí a fašismu, vznikaly tamtéž kdysi dávno významné pokrokové a sociální impulsy.

Zobrazit celý článek

PROTI VÁLCE - ZA MÍR!!!

Vladimír Vladimírovič PUTIN

Prezident Ruské Federace

Výzva za mír!

Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?

Evropští spoluobčané! „Naši“ politici chtějí dokázat, jací jsou užiteční pro EU, NATO a USA.

Zobrazit celý článek

PŘIPOMÍNÁME ...

Ronald Reagan

Smést říši zla z povrchu planety

Projev na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politických služeb v červnu 1984

Sešli jsme se, abychom posoudili co nejúčinnější cestu boje s komunismem. Jak dobře víte, všechny dosavadní pokusy zničit bolševickou nákazu končily neúspěšně.

Zobrazit celý článek

EXISTUJE VŮBEC UKRAJINA?

Ukrajina klame celý svět – žádné hranice nemá.

OSN – Při zkoumání ukrajinských záležitostí RB OSN vyšlo najevo, že Ukrajina je vlastně bez hranic.

Zobrazit celý článek

HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Pohodové a spokojené Vánoce uprostřed svých nejbližších všem poctivým a slušným lidem

Zobrazit celý článek

KDO PODPORUJE NACISTICKOU GENOCIDU...

Kdo podporuje nacistickou genocidu ruského obyvatelstva na Ukrajině?

Lze předpokládat, že to jsou potomci těch, kdo zvěrsky vraždili na území SSSR a Jugoslávie v sestavě divizí SS, sloužili ve Wehrmachtu jako dobrovolní pomocníci, objímali se v Mnichově s Hitlerem.

Zobrazit celý článek

OMLUVA A ...

OMLUVA

Vydavatelství SEVEROČESKÉ PRAVDY se vám tímto mými ústy omlouvá za neplánovaný a náhlý výpadek, ke kterému došlo poprvé za 20 let vydávání periodika.

Zobrazit celý článek

17. LISTOPAD (2)

17. LISTOPAD PO 25 LETECH = DEN NÁRODNÍHO SMUTKU

Vzpomínkové akce při Mezinárodním dnu studentstva 17. listopadu 1989 a „studentů“ samotných bylo hanebně zneužito pro rozpoutání kontrarevoluce, která umožnila uvržení našich národů do morálního bahna a temna, zlodějům, aby se dostali k dříve nakradeným majetkům a dále se napakovali, aby rozbili Masarykovo, Benešovo a naše Československo a pozůstatky nacpali pod jho mezinárodního kapitálu – mezinárodních zlodějů, páchali a dosud páchají další zločiny proti lidem.

Zobrazit celý článek

17. LISTOPAD (1)

17. LISTOPAD = MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA

V roce 1941 byl 17. listopad v Londýně vyhlášen za Mezinárodní den studentstva.

Jak k tomu došlo?

Zobrazit celý článek

SEZNAM ZLOČINŮ A TERORU USA (3)

(Dokončení.)

1974 - Zair. Vládě byla zamítnuta vojenská podpora, cílem USA bylo obsazení přírodních zdrojů. Americe nevadí, že všechny peníze (1 400 000) si přivlastnil Mobutu Sese Seko, vůdce země, také jí nevadí, že se aktivně podílí na mučení, věznění oponentů bez soudu, okrádá hladovějící obyvatelstvo atd.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473