Historie

1939 A 1968 SROVNÁVÁ POUZE IDIOT

Historický idiotismus. Historik o srovnávání německé okupace a 21. srpna

Názor Jiřího Jaroše Nickelli, známého historika, člena Společnosti Edvarda Beneše a čestného předsedy okresní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu v Boskovicích, na březnové události roku 1939.

Zobrazit celý článek

80.VÝROČÍ ZLOČINU "ZÁPADU"

Připomínka 80. výročí nacistické okupace se prolínala s oslavami 20. výročí vstupu ČR do NATO

Vladimíra Vítová

Český svaz bojovníků za svobodu pořádal dne 12. 3. 2019 vzpomínkový večer u příležitosti 80. výročí okupace Československa nacistickým Německem (15. 3. 1939).

Zobrazit celý článek

80. VÝROČÍ SKUTEČNÉ OKUPACE

Tragické výročí okupace zbytku českých zemí fašistickým Německem zahájené 15. března 1939, skutečné okupace s represemi, zatýkáním, popravami, ... si můžeme připomenout

Zobrazit celý článek

STYDÍM SE ZA "RADNICI" V MIMONI

Mám nějak smůlu na skvělé činy nového vedení Mimoně.

Zobrazit celý článek

I KRÁL ZIKMUND LUCEMBURSKÝ VĚDĚL...

Historie by měla být učitelkou lidstva. Jen je třeba vědět a znát. Myšlenka, že bychom mohli být hloupější než ve středověku není právě roztomilá...

Zobrazit celý článek

BRAŇME PRAVDU A JEJÍ OBRÁNCE!

V úterý 26. 2. 2019 proběhlo v Praze zasedání Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu.

Jeho účastníci semkli své řady navzdory tomu, že se mainstreamová média a parlamentní politické strany

Zobrazit celý článek

ZA PRVNÍ REPUBLIKY NEBYLO VŠECHNO SKVĚLÉ

Za První republiky i za Masaryka se střílelo do lidí!

4. dubna 1925  Orlová - stávka horníků a kovodělníků -zastřelení 4 stávkující...

Zobrazit celý článek

A MÁLEM ZNIČILI AMERIKU SAMI

V roce 1961 nechybělo mnoho a Spojené státy se málem samy zničily jadernou bombou

TÉMATA: jaderné zbraně | nehody 

V roce 1961 mohlo dojít k nejhorší jaderné katastrofě v historii lidstva. Z povrchu země mohlo zmizet několik měst a jaderný spad by zasáhl velkou část Spojených států.

Zobrazit celý článek

DĚJEPIS NEBO DĚJEBIS?

Zní to šíleně, ale „dějeBIS“ navazuje na nacisty. Přesně toto se dělalo se školními osnovami za protektorátu, píše Jaroslav Bašta

20. 1. 2019 7:17

BIS ve výroční zprávě za rok 2017 vydané loni uvedla, že moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka.

Zobrazit celý článek

SVĚDECTVÍ E. ZOLY

emile-zola

„Já, níže podepsaný, kdysi velmistr Stolce a současně někdejší velekněz a zakladatel zednářské lóže v Egyptě, prohlašuji tímto listem, že jsem třicet let členem zednářské sekty a dvanáct let velmistrem tohoto řádu, a měl jsem dost času, abych od základu poznal přesné záměry a poslání tohoto řádu. Svobodní zednáři se vydávají čistě za filantropickou a liberální instituci, které jde údajně o pravdu a pokrok morálky a jejímž předmětem pozornosti je věda, umění a dobročinnost. Předstírá jistotu, že se chová se stejnou tolerancí vůči rozličným náboženským vyznáním a že o otázkách náboženství a politiky se na jejích zasedáních absolutně nediskutuje.Mimoto předstírá, že zednářství není náboženskou sektou, nýbrž chrámem spravedlnosti, milosrdenství a blíženecké lásky. Já v protikladu k tomu prohlašuji, že zednářství vůbec není to, za co se vydává. Nic z toho, co se v jeho zákonech a rituálech vyskytuje jako dobro, nesouhlasí se skutečností.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473