VLASTENCI SNĚMOVALI V OLOMOUCI

IX. národní sněm Klubu českého pohraničí se konal v sobotu a neděli - 16. a 17.8. 2014 v sále Slovanského domu v Olomouci. Na sněm bylo zvoleno 325 delegátů z Klubů českého pohraničí celé České republiky. Prvého dne se prezentovalo 319 delegátů 98,2 % a 34 hostů. Mezi hosty byli představitelé dalších vlasteneckých organizací, většinou těch, které jsou členy Vlasteneckého fóra ČR, např. ČSBS s jeho předsedou Ing. Vodičkou, který je současně aktuálně i zvoleným předsedou VF.

Byli tu zástupci VSA (Vlasteneckého sdružení antifašistů, organizace příznivců armádního generála Ludvíka Svobody, sdružení Vojáci proti válce, Slovanský výbor ČR zastupoval jeho předseda. Byli zde i zástupci Komunistického svazu mládeže, zástupkyně LKŹ, předseda SMKČ (mladých komunistů Československa) L. Kolarčík. KSČM zde zastupoval J. Dolejš. Pozváni byli zástupci všech politických stran. Někteří se omluvili, někteří, jako pan Babiš a jiní, to nepovažovali za nutné. Ze zahraničí to byli hlavně hosté ze Slovenska, kde existují už také Kluby českého pohraničí a ze SRN – např. Zástupci Sdružení právní a humanitární pomoci v SRN. Cílem jednání sněmu bylo zhodnotit činnost KČP za poslední čtyři roky a stanovit si úkoly na období do X. národního sněmu. Dále bylo třeba schválit změny ve stanovách tak, aby stanovy KČP byly v souladu s ustanoveními nového Občanského zákoníku, který je v platnosti od 1. 1. 2014. V programu bylo kromě diskuse nad materiály i ocenění zasloužilých vlastenců a volby nových orgánů – Národní rady, Ústřední kontrolní komise a Ústřední rozhodčí komise KČP na další období. Sněm byl zahájen příchodem praporečníků se zástavami jejich KČP a slavným husitským chorálem „Ktož sú boží bojovníci“. Prapory potom tvořily hlavní výzdobu sálu. Nebyly úplně všechny, ale bylo jich přes 50. Na snímku malá část z množství praporů. Ten bleděmodrý je prapor KČP Libereckého kraje. Účastníci také uctili za zvuků trubky povstáním a chvílí ticha památku padlých vlastenců. Početné pracovní předsednictvo tvořili předseda a místopředsedové Národní rady KČP, předsedové krajských rad (KČP je ve všech krajích) a významní hosté. Na snímku třetí zleva vpředu je zástupce KSČM J. Dolejš. Zpráva o činnosti přednesená stávajícím předsedou Národní rady byla podstatně delší, než sliboval časový rozpis. Delegáti z Libereckého kraje byli na okraji prostřední řady stolů směrem k předsednictvu. Na snímku jsou dobře vidět 4 z šesti delegátů z Českolipska (pátý fotografuje a šestý - místopředseda NR seděl v pracovním předsednictvu. Na dalším snímku jsou tři naši přátelé ze Semilska. V průběhu prvého dne byla ještě předána ocenění KČP: Vyznamenání III., II. a I. stupně.Poprvé bylo na tomto sněmu uděleno nové vyznamenání Vlastenecký řád. Slovanský výbor udělil některým členům KČP za vzornou spolupráci Pamětní medaili Františka Palackého. Z Libereckého kraje byl oceněn Z. Cincibus. Po večeři na závěr prvého dne vystoupil Hanácko-čuhácký soubor z Velkého Týnce „Týnečáci“.

KCP 5

Krojovaný soubor tvořili muzikanti (2x housle, kontrabas, 2x klarinet, harmonika), zpěvačky, zpěváci (asi 15) a 4 taneční páry. Členové souboru byli všech věkových kategorií a měli sebou také už i „potěr“. Tato malá galánečka se přišla podívat, jak to tatkům a mamkám ide a už sa těšila, jak to za nějakých pár ročků bude s nima roztáčet. Dnešní informaci zakončíme pohledem na podstatnou většinu Liberecké krajské delegace. Ti, co fotili, logicky na této fotce chybí. Něco z toho, co se říkalo v diskusi, jak proběhly volby, a jak se celkově zadařilo, o tom zase příště. V Olomouci 16. 8. 2014

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473