KOŘENY NENÁVISTI KOLÁŘŮ

Jaké jsou kořeny pana starosty Koláře? Jeho děd Otto Kolář, narozen 17. 5. 1908, jako bývalý čs. občan přijal v době okupace Československa německou státní příslušnost. Roku 1941 vstoupil do sužeb gestapa v Českých Budějovicích do roku 1943. Pak přešel na gestapo do Prahy. Zúčastnil se zatýkání čs. občanů v době heydrichiády, eskortoval s gestapem tři čs. občany odsouzené k tretu smrti za schvalování atentátu na Heydricha. Dne 31. 8. 1967 mu byl zakázán pobyt na území ČSSR jako rakouskému státnímu občanu z Lince, z důvodu práce ve službách gestapa.

www.ustrcr.cz doba 1938-45. Sám pan starosta, absolvent právnické fakulty ZUČ v Plzni, dělal tajemníka Schwarzenbergovi, nyní je jeho poradcem.

Přikládáme seznam osob, na které byl vydán zatykač, mezi nimi je pod č. 21 vyšetřovatel Gestapa Budweis Otto Kolář, na druhé fotokopii samostatně.

gestapo 2

Gestapo 3

Skupinové foto: Otto Kolář je druhý zprava.

Gestapo

Zdroj: Archiv bezpečnostních složek.

Kolar Otto

Vyšetřující úředník a tlumočník, asi 35 roků starý, býv. čsl. příslušník, německé národnosti, střední silnější postavy, kaštanových vlasů a snědého obličeje. Asi v roce 1942 byl služebně přeložen z Českých Budějovic do Prahy.

Kokar Otto

Gestapo-agent and interpreter of Czech language, about 35 years of age, German (his fomer nationality: Czechoslovakian), a man of middle, a bit stronger stature, brown haired, swarthy faced. In 1942 officially transferred to Gestapo Prague.

Otto Kolář / Otto kolar – nar. 17. 05 1908, hodnost: vyš. úř. Zaměstnán: Gestapo České Budějovice 1940 – 1943, 1943 – 1945 Gestapo Praha.

V červnu 1965 na něj založila Státní bezpečnost, 1. zvláštní oddělení KS MV České Budějovice operativní sledovací svazek, svazek zničen 9. X. 1984. (Pravděpodobně po smrti sledovaného. U jeho jména v obsáhlém spise týkajícím se pracovníků gestapa je rukou připsáno „zemřel“ – pozn. RSP)

„Dne 31. srpna 1967 byl zakázán pobyt na území ČSSR rakouskému státnímu příslušníku z Lince Otto Kolářovi, který přijel do ČSSR na návštěvu svých příbuzných. Jak bylo zjištěno, Otto Kolář, jako bývalý čs. státní občan, přijal v době okupace Československa německou státní příslušnost a v r. 1941 vstoupil do sužeb gestapa v Českých Budějovicích. Po dobu svého působení na gestapu vykonával funkce tlumočníka a vyšetřovatel gestapa, jehož nelidské vyšetřovací metody jsou čs. veřejnosti známy. Kromě toho se zúčastňoval zatýkání čs. občanů, kteří pracovali v kraji proti nacistickým okupantům. V době heydrichiády eskortoval spolu s gestapákem Richterem tři čs. občany odsouzené stanným soudem k trestu smrti za schvalování atentátu na Heydricha. Vzhledem k uvedeným okolnostem, zejména k tomu, že pracoval ve službách gestapa, je jeho pobyt na území Československa naprosto nežádoucí, a proto mu byl zakázán.“

(Vybráno z hromadného zatykače na bývalé pracovníky gestapa v archivu bezpečnostních složek.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473