K SVÁTKU ŽEN

 

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

Na rozdíl od dneška, kdy k nám z Ameriky proudí téměř výhradně „svinstvo“ všeho druhu, včetně dovozu nejen propagace, ale i skutečného násilí a fašismu, vznikaly tamtéž kdysi dávno významné pokrokové a sociální impulsy.

 

Z rozhodnutí II. internacionály vznikla v roce 1889 tradice Prvních májů jako svátků práce a mezinárodní solidarity, na počest obětí z manifestace dělníků v Chicagu 1. 5. 1886.  

Vznikla zde i myšlenka na svátek žen, tehdy s výrazným podtextem boje za volební a jiná práva dosud ženám upíraná. Impulsem byla stávka švadlen v New Yorku v roce 1908. V roce 1909 byl svátek žen vyhlášen a slaven Americkou socialistickou stranou. V roce 1910 prosadila německá socialistka Clara Zetkinová na jednání ženské konvence II. internacionály Mezinárodní svátek žen. Datum 8. března se ustálil pevně jako termín MDŽ po 1. světové válce.

Dz 1914

Plakát z 8. března 1914.

Tato fakta je třeba připomínat zejména z důvodu existence množství neinformovaných či zmanipulovaných hlupáčků, z nichž někteří dokonce tvrdí, že Mezinárodní Den Žen byl komunistický výmysl, který ovšem vznikl v době, kdy komunistické strany ještě neexistovaly.

Význam svátku žen i jeho oslavy se v průběhu let samozřejmě měnily. Ženy si postupně vydobyly práva, která dříve neměly. V ženských organizacích časem zeslábla původní bojovnost, protože postavení žen se přece jen a zejména v období tzv. budování socializmu výrazně zlepšilo. Zlepšilo, ale úplného zrovnoprávnění nebylo ještě dosaženo. Rozdíly v obsazování míst, rozdíly v odměňování za stejnou práci mezi muži a ženami stále přetrvávaly. Bylo tedy stále ještě o co se dohadovat třeba ve svazu žen nebo jeho prostřednictvím či podobných v podobných organizacích jinde.

Svátek žen se slavil. Stal se hlavně záležitostí odborových organizací na závodech. Odmítám tvrzení některých tupců, že příležitostí k tomu, aby se chlapi beztrestně opili. Mám náhodou svátek dva dny před MDŽ, takže jsme oslavy vždy spojovali. Nikdy jsem se neopil.

Někdo může mít názor, že svátek žen mohli pojmout někteří chlapi jako příležitost k nápravě špatného svědomí nebo příležitost o vylepšení „reputace“ v očích své ženy. Souhlasil bych s názorem, že ctít a slavit ženy jednou za rok je zcela nedostatečné. Své ženě jsem nenosil květiny jen na MDŽ, ale kdykoliv mě to napadlo. Třeba k prvnímu jarnímu dnu. Netvrdím, že dostatečně, ale chtěl jsem.

O postavení žen po roce 1989 lépe nemluvit. To, že se některé ženy často záhadně dostaly do politiky nebo veřejných funkcí nebylo vždy možno chápat kladně. Sotva některé z nich uznat nějaké zásluhy. O zlepšení postavení žen už vůbec ne a některé z nich svým působením naopak činily ženám, jako krásnější polovině lidstva slušnou až pořádnou ostudu. Mám na mysli hvězdy typu „Biomasy“ nebo ministryně obrany „Karolíny Peak.“ s asi nejkratší dobou výkonu ministerské funkce v historii.

Inu, dnes to ženy nemají opravdu ani trochu lehké, ba právě naopak. Zejména ty, kterých smyslem života je poctivé dodržení svého ženského údělu – tj. zachování rodu, zaopatření rodiny a udržení slušné životní úrovně, neřku-li její zlepšení.

Nějaké organizace, které by mohly být ku prospěchu žen a k pomoci ženám se dnes nepěstují. Dnes se nepěstuje vůbec nic, co by prospělo lidem, tedy ani ne ženám. Svaz žen, až na nějaké velmi řídké výjimky, přes propagaci ručních prací, případně výstavky a prodeje zanedlouho vymizel ze spolků na našem území. Hnutí Levicových klubů žen, přes některé slibné iniciativy, se udrželo pouze místně. Aby bylo možno jeho prostřednictvím činit více, bylo nutno jeho síť rozšířit, zřídit další kluby a vzájemně je propojit. To se nepodařilo nebo nedaří?

Tak co s tím provedeme? Otázku směřuji také na muže. Nebo v tom ta naše děvčata necháme jen tak plácat? Co vy na to chlapci všeho věku? Hlavně si nemyslete, že když něco v tom smyslu máznete do volebního programu partaje, který stejně žádná partaj nebere vážně, že jste to tím vyřešili a připsali si nějaké zásluhy! Chcete-li se zamyslet, jak pomoci, jak a kam kráčet, jak spojit dobré úmysly a síly, učiňte tak s náležitou rozvahou a myslete to úplně, ale úplně vážně! Naše děvčata si to přece velmi zaslouží!

V Mimoni dne 8. 3. 2015, M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473