PROTI VÁLCE - ZA MÍR!!!

Vladimír Vladimírovič PUTIN

Prezident Ruské Federace

Výzva za mír!

Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?

Evropští spoluobčané! „Naši“ politici chtějí dokázat, jací jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich „tvrdý postoj“ vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrhu sankcí, vysílaní bojových jednotek a jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž ze dne na den zvyšují riziko 3. světové války. Jsou tak zaslepení svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde. 

 Ale v čem má Rusko ustoupit?  Co má Rusko udělat, aby byli spokojení?  Má se vzdát svých území a odstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně má zájem? PRAVÝM CÍLEM všech těch, ať už jsou z Evropy, anebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce?  Má zlikvidovat své vlastní obyvatelstvo jako Ukrajina?  Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane!  Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nepodlehlo v minulosti, tak ani v budoucnosti. 

Dnes je už jasné, že válka v plánech jejích strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, a válka má zachvátit i celou Evropu. Co zabezpečí pro USA vyšší zisk, a co USA rychleji vytrhne z krize, než válečná výroba?  Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže víc rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře 2. světové války?    

Světový vojenský konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupe EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život? Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi? Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale skončí jako 3. světová válka za použití atomových zbraní? Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto konfliktu spojencem Ruska? Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili Rusové!  Na co vlastně váleční štváči spoléhají?

Jedno je jisté, v této válce vítěze nebude!  Kde se schováte před jadernými výbuchy?  Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 1000 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho má umřít vaše dítě na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout vaše rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má  shořet svět?  Ve jménu demokracie?  

Kde vidíte demokracii v tom, co se děje na Ukrajině? My vidíme jen nepokrytě fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, kterého vinou je jen to, že hovoří rusky. A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si nějaký národ v EU vydobýval svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svoje národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů, a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžeme očekávat od EU my sami, občané EU, když tak rychle a ochotně bourá vlastní hodnotové základy?  

 Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla. RUSKO NENÍ NÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit všechno, co je nám drahé. 

Můžeme zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená media?

Ano, můžeme!

Co mohou udělat obyčejní, malí lidé? Když všichni malí a slabí dělají to samé, změní všechno! Můžeme to změnit, protože musíme!

Bojkotujme všechny politiky, kteří zvyšují napětí, kteří volají po dalších sankcích, po intervenci proti Rusku! Bojkotujme je na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopusťme uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujme vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujme media, které nám válku podsouvají jako jediné řešení!

Věřme! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.

NEBOJME SE!

Rozšiřujte tuto výzvu všemi vám dostupnými způsoby, ve všech Vám dostupných jazycích! 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473