POUTI - POUTNÍ MÍSTA ANS 2020

Kázání pod „ širým nebem“ byla v našich dějinách osvědčená metoda šíření myšlenek v době, kdy bylo protagonistům zabráněno hovořit v oficiálních prostorách, (dnes i ve sdělovacích prostředcích – pozn. RSP), ve kterých se odehrávaly projevy vládnoucí vrstvy společnosti.

Dnes jsme takovým místům střetávání mluvčích opozičních názorů s obyvatelstvem zvyklí říkat památeční místa, ale v době setkávání to byla místa mnohdy zapomenutá, odlehlá a nijak významná.

Vzpomeňme si třeba na kázání mistra Jana Husa a jeho následovníků, našich obrozenců na přelomu dvacátého století, odbojářů v letech naší nesvobody v letech třicátých a čtyřicátých, kdy jsme čelili

hrozbě úplného vyhlazení českého národa.

ansil

Vzpomeňme si na naše „písmáky“ a šiřitele jejich tiskovin. Ilegální tiskárny a rozmnožovny plakátů, oběžníků a informačních bulletinů v nedávné minulosti, kdy se jejich obsah mnohdy předčítal v lesích, odlehlých samotách či jiných nenápadných prostorách. V dnešní době rozvoje digitálních technologií zejména internetu je tento prostor tím „širým nebem“, o které v naší úvaze také jde. Svodný vysílač a sociální sítě šířené po internetu jsou významným prostorem šíření alternativních a opozičních názorů.

Nesmíme však zapomínat na osobní styk mezi lidmi. Na rozhovory mezi jednotlivci. Na podání ruky a objetí se navzájem, nebo společné jídlo s přáteli stejného smýšlení. Se srdcaři, kteří bez ohledu na nebezpečí perzekuce, vyčlenění ze společnosti nebo jiné negativní jevy se zajímají o věci veřejné a obecný prospěch.

Všechny tyto úvahy hrály zásadní roli při rozhodování v Alianci národních sil, jak zajistit informovanost široké veřejnosti, kdy je naším mluvčím zabráněn přístup do médií a na oficiální místa.

Proto jsme se rozhodli pro „kázání pod širým nebem“ jako nedílnou součást našeho mediálního projevu.

PLÁN POUTÍ ANS 2020

15. března  2020 (neděle) - vrch Tábor (678 m n. m.)

2 km jižně od města Lomnice nad Popelkou. Vrch se původně jmenoval Chlum. V dobách husitských se zde scházely tábory lidu, jak to dokládá i zde umístěná pamětní deska, a proto byl přejmenován na Tábor.

Garant: M. Starý, Liberecko

18. dubna  2020 (sobota) -Bitva u Hořic 1423 - Korouhev zrádců - 597. výročí

Druhý ročník rekonstrukce jedné z největších bitev husitských válek- bitvy u Hořic nebo také bitvy na Gothardu, která se odehrála léta páně 1423.

Garant: K. Hais, Hradec Králové

30. května 2020 (sobota) - Lipanská hora - 367 m nad mořem - 586. výročí

Výročí bitvy u Lipan 30. 5. 1434  Bratrovražedná bitva mezi radikálním křídlem husitů, které vedl Prokop Holý, Jan Čapek ze Sán a Jan Roháč ze Dubé a  Zemskou hotovostí, kterou vedl umírněný husita Diviš Bořek z Miletína a Oldřich II z Rožmberka a na této straně se pravděpodobně vyskytoval i mladičký Jiří z Poděbrad.

Garant: V. Vítová, Praha

27. června 2020 (sobota) - Bitva o Tábor - 437 m nad mořem - 600. výročí

Bitva o Tábor se odehrála v brzkých ranních hodinách dne 30. června1420 v lokalitě mezi Tismenickým a Lužnicí u hradeb nově vznikající husitské obce poblíž Sezimova Ústí současníky nazývané Hradiště na hoře Tábor. Oddíly Oldřicha z Rožmberka a jeho spojenců zde byly zaskočeny a rozprášeny nečekaným útokem 350 jezdců Mikuláše z Husi, které podpořil výpad táborské posádky, jež byla výrazně oslabena odchodem většiny ozbrojených obyvatel města na pomoc Praze. Vítězství jihočeské kališníky vymanilo z téměř týden trvajícího obležení, naproti tomu Oldřich z Rožmberka promarnil možnost eliminovat základnu radikálních husitů v bezprostřední blízkosti svých statků.

Garant: M. Ondrej, Táborsko

6. července  2020 (pondělí) - Husinec  rodný dům Jana Husa- 605. výročí

Mistr Jan Hus byl upálen 6. července1415 v Kostnici. Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, byl jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory LutheraKalvína.

Garant: M. Ondrej, Táborsko

15. srpna  2020 (sobota) - Dolní Věstonice - 401. výročí

Území obce bylo osídleno již od pravěku, jak dokládají četné archeologické nálezy zejména z doby lovců mamutů (stáří asi 25–30 tisíc let), které jsou zpřístupněny veřejnosti v zdejším archeologickém muzeu. Nejvýznamnějším zdejším archeologickým nálezem je plastika věstonická Venuše objevená roku 1925. V šestnáctém století se zde usadili novokřtěnci – habáni. Vzbouření moravští stavové tu 5. srpna1619 zvítězili v bitvě u Dolních Věstonic

Garant: V. Vítová, Praha

26. září  2020 (sobota) Kralický sněžník - 1425 nad mořem - 81. výročí

K výročí Mnichovské dohody 1939. V okolí obce Králíky jsou přístupná vojenská opevnění z let 1933 – 1938. Po podepsání Mnichovské dohody připadla velkoněmecké říši.

Garant: J. Drobný, S. Čechy

10. října  2020 (sobota) - hrad Sión - 390 m nad mořem - 583. výročí

Obléhání hradu Sion, jenž je situován zhruba 8 km jihozápadně od Kutné Hory, probíhalo v roce 1437. Úspěšné akce se na rozkaz císaře Zikmunda Lucemburského účastnily oddíly české šlechty a českých měst pod velením nejvyššího hofmistra Hynce Ptáčka z Pirkštejna, kterého v posledních dnech před pádem pevnosti posílil uherský kontingent velmože Michala Országha. Poražení obránci patřili k řadě táborských husitů z protizikmundovské opozice, kterým velel majitel fortifikace 

Garant: J. Drobný, S. Čechy

7. listopadu 2020 (sobota) – Martínkov - 600. výročí

V roce 1420  se husité na jihozápadní Moravě pokusili založit "moravský Tábor" v Martínkově (tehdy s přídomkem Červený), později byla oblast součástí táborského svazu. K Martínkovu se váže velmi zajímavé proroctví. Dle pověsti totiž Sibyla předpověděla u Červeného Martínkova konec poslední největší krvavé bitvy – války na světě. Po této válce by mělo zůstat tolik lidí, kolik se jich vejde pod formanskou plachtu.

Garant: V. Vítová, Praha

Setkání budou vždy v 10:00 na místě a plánovaný konec akce bude v 16:00.   Místo setkání bude vždy upřesněno, obvykle na nejbližším parkovišti pod uvedenou horou, či místem.

ans predsedkyne

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedkyně ANS, PhDr. Vladimíra Vítová, PhD.

Poznámka osobní: Kromě přijetí výše uvedených informací, jsem zjistil, přestože jsem člověkem poměrně zcestovalým, kolik míst naší krásné země ještě neznám (z uvedených kromě Tábora u Lomnice n. P., Hořic a Kralického Sněžníku, jsem na zbývajících šesti nikdy nebyl. Nezbývá, než to napravit. …

Nápad na „poutě“ považuji za prospěšný a vhodný, protože to nejsou jen nějaké často si vzájemně podobné, někdy nezáživné a pro veřejnost nepřitažlivé schůze, ale je to možnost poznávat zajímavá místa naší krásné vlasti. Jsou to tedy akce vhodné pro rodiny, party a sdružení či spolky různých lidí, které hledají někdy naplnění programu ke sbližování a posilování svých přátelství a znovu nacházení cest lidí k lidem, jak bývávalo obvyklým v této zemi. M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473