POZVÁNKA NA SOBOTU 15. 2.

Spolek přátel historie Mimoňska vás zve k vylepšení přicházející soboty 15. 2. 2020.

15 2 dona

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473