PROTI FALŠOVÁNÍ DĚJIN!

Ministři zahraničních věcí z 11 zemí vystoupili proti pokusům o falzifikaci výsledků druhé světové války

© Sputnik / Maksim Blinov POLITIKA 08. 12. 2019

V Bratislavě se 5. - 6. prosince konalo setkání ministrů zahraničních věcí OBSE. V tomto roce Slovensko zastupované ministrem zahraničních věcí Miroslavem Lajčákem předsedá této organizaci.

BSE

Ministři zahraničí Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavska, Ruska, Srbska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu v rámci Rady ministrů zahraničních věcí OBSE v Bratislavě přijali společné prohlášení u příležitosti 75. výročí vítězství ve druhé světové válce. V dokumentu, jehož text byl uveřejněn v sobotu na webu ruského ministerstva zahraničí, jsou odsuzovány pokusy o falzifikaci výsledků války. (Ministr zahraničí se k tomu nepřidal. HANBA by ho měla ufackovat! – pozn. RSP)

Jak je uvedeno v prohlášení, druhá světová válka byla jedním z nejkrutějších a nejkrvavějších konfliktů v dějinách, který přinesl lidstvu strašlivé utrpení.

„Pamatujeme si všechny ty, kteří projevili neuvěřitelnou odvahu na frontě i v týlu a zachránili naši civilizaci před záhubou," uvedli ministři. „Naší posvátnou povinností je chránit historickou pravdu. Rozhodně odsuzujeme pokusy falšovat výsledky druhé světové války."

Ministři zahraničí nazvali rouháním všechny projevy neúcty k památkám vojáků a velitelů Rudé armády, zneuctění hrobů těch, kteří položili svůj život za osvobození Evropy od nacistů. „Vandalismus vůči takovým pamětním místům nelze nijak omluvit,“ zdůraznili v prohlášení. „Vyzýváme všechny země, aby ctily památku hrdinů-osvoboditelů a udržovaly vojenské hroby v náležitém stavu.“

V prohlášení je také vyjádřeno rozhořčení nad snahou některých zemí rehabilitovat a dělat hrdiny z nacistických zločinců a jejich spolupachatelů. „Zamlčování zločinů motivovaných etnickou a náboženskou nenávistí nevyhnutelně přivede svět k nové katastrofě," vysvětlili ministři. „Historie ukázala nebezpečí shovívavosti k nacionalismu, netoleranci, diskriminaci, extremismu a nenávisti na etnickém, rasovém a náboženském základě.“

„Potvrzujeme oddanost myšlence svobodného, demokratického, společného a nedělitelného euroatlantického a euroasijského bezpečnostního společenství," zdůrazňuje se v dokumentu.

„Hrdinství vítězných vojáků druhé světové války a jejich sebeobětování musí být věčným poselstvím pro budoucí generace - posilovat svět na zásadách spravedlnosti, rovnosti a nedělitelné bezpečnosti.“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473