ZE ZAHÁJENÍ MEMORIÁLU

24. - 25. 10. 2019 memoriál A. Sochora

Přemrštěné finanční požadavky na pronájem sálu v Kulturním domě ve Stráži pod Ralskem, kde se memoriál dříve konával, přinutily pořadatele letošního ročníku Memoriálu hrdiny SSSR genmjr. Antonína Sochora přemístit konání akce o 100 m dále, do prostor hotelu Uran (na snímku).

hotel U

Vše ostatní v zahajovací den – čtvrtek 24. 10. 2019 – už běželo podle plánu. V 17 hodin zazněly česká a slovenská hymna, které si s chutí přítomní účastníci zazpívali. Někteří přítomní (já rovněž) objevili mezeru ve vzdělání – neznalost textu druhé sloky slovenské hymny.

Poté předseda OV ČSBS Zbyněk Cincibus přivítal účastníky a hosty, zejména představitele Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z okresu Michalovce a válečné veterány, např. pravidelného účastníka brigádního generála Václava Kuchyňku.

DSC 6666

DSC 0565

Na dalším snímku je zcela vlevo zahajující Zbyněk Cincibus, ve dveřích také předsedkyně naší ZO ČSBS v Mimoni Věrka Mansfeldová, u stolu potom zprava předseda ÚV ČSBS ing. plk. Jaroslav Vodička, po jeho pravici starosta města Stráž pod Ralskem Mgr. Zdeněk Hlinčík a po jeho pravici senátor za volební obvod č. 36 a starosta obce Okrouhlá Jiří Vosecký.

O kvalitní kulturní zpestření zahajovacího dne se postaraly zpěvačky z místní základní školy (zpěvák tam bohužel nebyl ani jeden) za doprovodu své paní učitelky. Zahájily písní Jaroslava Ježka „Nebe na zemi“ a přidaly několik lidových, zlidovělých a známých písní.

DSC 0071

Jak je vidět z dalšího snímku, zpěvačky kromě kláves paní učitelky používaly i další nástroje (malé bonga vpravo a xylofon).

DSC 0092

Poté promluvili hosté. Jako první starosta města, který přivítal všechny účastníky, zvláště pak milé hosty ze Slovenska, jelikož sám má stoprocentně slovenskou krev. Řekl, že oni ve Stráži pod Ralskem jsou pyšní na historii, která je spojená s generálem Sochorem a připomenul pomníky „v zátiší“, u školy, pomník parašutistů a od loňska i pomník k 100 letům vzniku Československé republiky, které tuto historii připomínají. Historické tradice si velmi váží. Poděkoval za navštěvování akce účastníkům, organizátorům a zejména panu Cincibusovi (velký potlesk), protože ten zejména to organizuje, i když má k tomu svůj štáb, ale jeho jméno zejména musel uvést. Popřál účastníkům, aby se jim líbilo, využili svého pobytu a setkání s lidmi, kteří si mají navzájem co povídat. Těší se opět na shledání za rok.

Poté promluvil senátor Vosecký zvolený za Starosty Libereckého Kraje, původně člen KDU – ČSL. Také jsem v životě musel mluvit k různým lidem. Než jsem tak učinil, musel jsem vědět, k jakým lidem hovořím a měl jsem zájem, aby se mnou i oni mluvili. Tak jsem se nepouštěl do sporných nebo nepřijatelných témat. Pan senátor tento přístup neměl. Myslím, že by udělal lépe, kdyby mlčel. Mluvit o překrucování historie v době, kdy se historie překrucuje neslýchaným způsobem, je dle mého soudu hloupé. Vyprávěl jakési historky své rodiny o pobytu ve Francii před válkou, nevím proč. Sestra mé babičky od roku 1928 sloužila v Paříži u generála Pellé. Zůstala po válce v Paříži, jezdila sem se svou dcerou pravidelně na návštěvy. A co má být. Nic zvláštního jsme v tom neviděli. Nikomu z nás nehrozilo vězení za udržování takových kontaktů.

Tatínek senátora prý poslouchal Svobodnou Evropu a děti hlídkovaly. Když někdo šel, běžely domů a vytáhly šňůru od rádia ze zásuvky, aby tatínka nezavřeli.

Za svůj život jsem potkal několik lidí, kteří poslouchali Svobodnou Evropu. Sám jsem si ji také ze zvědavosti poslechl. Už je to hodně dávno. Bylo to v době nějakého převratu snad v Indonésii. Zpráva o tom začínala: „Komunisté ozbrojeni klacky a noži vtrhli …“ Kam vtrhli, si už nepamatuji. Od té doby jsem spíš cítil soucit s lidmi, kteří z nějakého důvodu poslouchají takové kraviny. Ale byla to jejich věc. Mohu ovšem odpřísáhnout, že žádný z mně známých posluchačů Svobodné Evropy za to nebyl zavřený. Senátor řekl, že jsou doby, které by nechtěl, aby se vrátily. I když neupřesnil, které doby má na mysli, bylo to zřejmé. Přišlo mi, že žije jen v uzavřeném světě lidí stejných názorů. To asi v Senátu.

Zřejmě nezná poslední výsledky průzkumu veřejného mínění, podle kterého 58 % občanů ČR se domnívá, že režim před rokem 1989 byl lepší než současný. Řekl bych – velmi bídný výsledek trvalé třicetileté demagogie i lží. Vzhledem k hloupému vystoupení pana senátora jsem nezáviděl vystoupení po něm šéfovi ČSBS Vodičkovi, který je už nějaký čas málem v pozici psance. Řekl, že musíme zachovat historii takovou, jaká skutečně byla s jejími klady a nedostatky a to je naprostá pravda. Vystoupení představitele ze Slovenska bylo dle mého soudu dlouhé a nepovedené. Historii vzal až od lovců mamutů, přes lidožrouty, starý Řím a Řecko, první a druhou světovou a posledních 75 – 80 let. Souvislosti jsem místy zcela nechápal, proto je nemohu ani popisovat. Docela únavné.

A tak jsem se jel „občerstvit“ do lampionového průvodu dětí také 24. 10. 2019 u nás v Mimoni. M. Starý

S lampionem a se mnou vás zdraví naše vnučka Zuzanka.

IMG-20191025-WA0004

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473