MAĎARSKO 1956

V poslední době se třeba v souvislosti s událostmi kolem památníku se sochou maršála Koněva na Praze 6 a jinými někteří odvolávají na dění v Maďarsku v roce 1956, aniž by věděli, co se tedy vlastně odehrávalo a proč? Jaká je tedy historická pravda? - pozn RSP  Pravda o povstání v Maďarsku v roce 1956: Maršál Koněv potlačil sionistický státní převrat proti Židům, veškerou moc během povstání převzali sionisté a do čela dosadili jediného Chazara z předchozí chasidské vlády! Revoluci odstartovali naoko studenti vysokých škol, kteří žádali splnění 16 požadavků s cílem přetrhání vztahů se Sovětským svazem, odstraňování pomníků, okamžité zastavení dodávek uranu do SSSR, odsun sovětských vojsk ze země, privatizaci půdy a trestní stíhání předchozího lidového kabinetu, ve kterém seděli jenom Židé!

5. 9. 2019

V posledních dnech se neustále skloňuje jméno maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva a neustále je jeho jméno spojováno s rokem 1956 v Maďarsku. Martin Fendrych z Bakalova serveru Aktualne.cz dnes vypustil do světa neuvěřitelně plytký a propagandistický článek, ve kterém de facto vykresluje maršála Koněva jako největší Stalinovu zrůdu. Připomíná i jeho operaci v Maďarsku na podzim roku 1956. A protože Maďarské povstání z tohoto roku se neustále zdůrazňuje, je potřeba si opět konceptuálně zopakovat, k čemu vlastně v roce 1956 došlo a proč ani na okamžik nesmíme uvěřit dnešnímu narativu o událostech z Maďarska z té doby. Informace, které v tomto článku zazní, jste zřejmě dosud neslyšeli, ale o to více asi budete zhrození, jakou brutální podobu nabízí minulé a současné procesy řízení. Začneme ale zeširoka.

ivan a ludva

Maršál Ivan Koněv (vlevo) v Praze s Ludvíkem Sobodou.

Po skončení 2. světové války zahájil Josif Stalin v Sovětském svazu a také ve všech státech pod vlivem SSSR proces naprosté eliminace procesů řízení světových sionistů, kterým se ještě počátkem 50. let říkalo Trockisté podle bolševického předáka z dob VŘSR v roce 1917. Původním cílem Bolševické revoluce bylo zavraždění carské rodiny a odcizení veškerého majetku a zdrojů Ruska zahraničními sionistickými bankami naproti dluhu, který si měl SSSR vytvořit u londýnských bank. Celé Rusko se mělo dostat do soukromých rukou Domu Rothschild, který sponzoroval a financoval celou revoluci v Rusku a zařídil cestu Vladimira Uljanova do Ruska v roce 1917, aby celý proces řídil.

Maďarské události měly počátek už v Bolševické revoluci v roce 1917, zločin britské královské rodiny a kletba rodu Windsor

Jenže, na tak velký úkol nemohl být Vladimir Uljanov sám, a proto měl u sebe pomocníky. Jedním z nich byl právě Leon Trocký, vlastním židovským jménem Leiba Bronstein. Celý plán probíhal s podporou britské královské rodiny, která je německého šlechtického původu Saxe-Coburg und Gotha. Britská královská rodina byla příbuzensky spjata s Romanovci a ruský car Mikuláš II, jeho manželka Alexandra Fedorovna a německý císař Wilhelm II. byli všichni bratranci a sestřenicemi britského krále Jiřího V. Prostě rozvětvená rodinka. Dne 17. července 1918 byla ale celá carská rodina Romanovců postřílena bolševickými gardisty v malém domku v Jekatěrinburgu. Příkaz k popravě přišel z Londýna.

Britská královská rodina totiž byla spolčená s Rothschildovou rodinou v plánu na odstavení Romanovců v Rusku jako v té době nepohodlných a příliš bohatých příbuzných. Podle původního plánu měli být Romanovci internování a mělo se počkat na to, co bude dál. Původně se mluvilo o exilu, že by celá rodina byla z Ruska vyhoštěna do některé země a mluvilo se právě o Velké Británii. Jenže Romanovci by nadále měli dědičné právo na celé Rusko a tehdy zdaleka nebylo jasné, jak dlouho a jestli Bolševická revoluce vydrží. Celá rodina Romanovců tedy byla nakonec pro jistotu postřílena, a to bizarním způsobem, skrze dřevěnou zeď, příčku mezi dvěma místnostmi. Členové popravčí čety by totiž odmítli zastřelit cara a jeho rodinu. A tak byla celá rodina Romanovců postavena vedle sebe ke zdi a střelci z vedlejší místnosti začali do zdi střílet, aby neviděli, na koho střílí a kdo je za zdí.

Carská rodina Romanovců byla postřílena se souhlasem britské královské rodiny a na povel banky Rothschild v Londýně. Dvě hrozivě shodná data 17. července, která od sebe dělí přesně 1 rok

Tento způsob popravy byl natolik brutální a bolestivý, že se nedá ani popsat. Kulky z pušek sice dřevěnou příčku prorazily, ale byly zpomaleny do takové míry, že nikoho ze členů carské rodiny nezabily, ale jenom pohmoždily a zranily. Dozorci nařídili přestat s palbou a šli členy carské rodiny znovu postavit na nohy, protože v bolestech ze zranění leželi na zemi. Pokračovalo druhé kolo střílení. Ani to ale nikoho z carské rodiny nezabilo a mezi důstojníky začala propukat panika, že cara a jeho rodinu chrání Boží moc a vyšší síla, a že je nelze zabít. Poprava puškami byla nakonec zrušena a carskou rodinu ze služebních pistolí postříleli dva důstojníci, kteří to provedli pod pohrůžkou, že když to neudělají, budou zastřeleni i se svými rodinami. Po popravě carské rodiny začali všichni zvracet z toho, co provedli.

Informace o tom, jakým způsobem byla popravena rodina Romanovců, se neutajila. Není známo, kdo informaci vynesl, ale dostala se ven a dozvěděli se o ní všechny šlechtické rody v Evropě. Britská rodina z rodu Saxe-Coburg und Gotha má na rukách krev Romanovců! Zpráva se šířila rychlostí blesku mezi šlechtou. Britská královská rodina se na tento osud Romanovců připravila dopředu a rozhodla se k neuvěřitelnému a nevídanému kroku, k zahození svého rodového erbu a jména a přejmenovali svůj rod na Windsor podle starého zchátralého hradu ve Walesu.

Oficiální přejmenování rodu proběhlo na okultní datum dne 17. července 1917, tzn. číselně 17-07-1917 a zkráceně číselně 17-07-17, tedy mezi dvěma bolševickými revolucemi, ta první a neúspěšná proběhla v Rusku již v únoru 1917 a byla potlačena. Britský královský rod si tak změnil své rodové jméno přesně 1 rok před popravou carské rodiny v Rusku, doslova na den přesně. Carská rodina byla popravena, jak už bylo výše uvedeno, dne 17. července 1918, tedy na den přesně 1 rok po přejmenování britského královského rodu a tato shoda pouze dokresluje hrozivé spiknutí, které zahaluje vyvraždění Romanovců. Nikdo v té době nechápal, proč starý šlechtický rod zahazuje svůj erb a jméno, ale poté, co o rok později unikly z Jekatěrinburgu informace o brutální popravě Romanovců, bylo všem jasné, proč britská královská rodina si už rok předtím změnila dopředu jméno, aby nebyla nijak už spojována s osudem Romanovců. Od okamžiku této příbuzenské zrady leží na rodu Windsor klatba, prokletí. Klatba prorokuje rozpad Commonweatlhu, zánik britského národa a kultury a nakonec rozpad Velké Británie.

Stalin po smrti Lenina zahájil likvidaci plánu sionistů na rozkradení SSSR skrze jejich nástroj zadlužení u západních bank a nesplatitelné úvěry

Možná teď nechápete, proč tak obšírný úvod k událostem v Maďarsku, ale je potřeba chápat nejprve souvislosti. Bolševická revoluce z roku 1917 byla revolucí židovskou v dikci světových sionistů, kteří nejprve podřezali krk celému rodu Romanovců, aby si mohli následně Rusko a jeho zdroje rozkrást a zprivatizovat, všechny zisky by byly potom vyvedeny do Londýna do bank rodiny Rothschild a ve prospěch britských obchodních společnosti Jeho veličenstva, britského krále, tehdy už z Domu Windsor.

Terčem teroru v Rusku po roce 1917 byli především ruští Židé, jenže čelili teroru ze strany jiných židů, mezinárodních židů, což je další příklad toho, proč novináři jako Martin Fendrych nikdy nemohou pochopit, o čem vlastně píší. Rok 1917 v Rusku spustil válku mezi židy a Židy, mezi světovými sionisty a ruskými Židy, kteří disponovali majetky pod vládou tehdejšího cara, až do okamžiku jeho popravy. Jenže plán světových sionistů nevyšel. Vladimir Iljič Lenin – Uljanov nečekaně umírá v lednu 1924 a k moci se dostává někdo, kdo má úplně jiné plány. Josif Stalin namísto rozprodávání ruských zdrojů, dolů a fabrik do rukou západního kapitálu a místo zadlužování SSSR v Londýně přichází s plánem národní soběstačnosti.

bronstein

Leon Trocký – Lev Bronstein

Celá revoluce byla v Londýně vymyšlena způsobem, že Rusko bude platit západu za dovoz potravin, oblečení, spotřebního zboží, automobilů, šperků, luxusu a nápojů prostřednictvím dluhopisů. A jakmile by Rusko bylo zadluženo a nemohlo by splácet, zahraniční banky z Londýna by si dluh vybraly skrze konfiskací ruské půdy, dolů, továren, veškerého majetku Ruska. Josif Stalin tento plán odhalil velice brzy a zjistil, že tento šílený proces má od Jacoba Rothschilda na starosti právě Leiba (Lev) Bronstein, tedy Leon Trocký.

Josif Stalin ho chtěl nejprve veřejně popravit jako zrádce lidu, ale Leiba byl nakonec jen v tichosti vyhoštěn ze SSSR a usadil se v Mexiku. Nakonec byl v Mexico City stejně zabit atentátníkem vyslaným z Moskvy, ale to není to nejdůležitější. Tím hlavním je, že po nástupu Josifa Stalina k moci začal proces boje proti sionismu v Rusku, tehdy nazývaný jako boj proti Trockismu. Cílem bylo odsunout z procesů řízení v SSSR světové židy, tedy sionisty a místo nich procesy měli řídit ruští Židé na všech odborných pozicích. Stejný proces po válce v roce 1945 nastartoval Stalin ve všech zemích Střední a Východní Evropy pod kontrolou SSSR.

Veškerou moc v Maďarsku po roce 1948 uchopili komunisté ze Socialistické dělnické strany, jenže celé vedení strany a vlády byli maďarští Židé… až na jednoho, a ten se stal v roce 1956 vůdcem povstalecké vlády

A tím se dostáváme k Maďarsku. Generálním tajemníkem socialistické dělnické strany Maďarska byl od roku 1948 etnický Žid Mátyás Rákosi, původním jménem Mátyás Rosenfeld. Ministrem obrany Maďarska byl od stejného roku Mihály Farkas, židovský komunista původním jménem Hermann Lőwy. Celý komunistický vládní kabinet od roku 1948 byl židovský a obsazený výhradně Židy, jak uvádí izraelský list Haaretz. Jediný člen vedení strany a vlády v Maďarsku po roce 1948, který nebyl etnický Žid ale chazar, byl ministr zemědělství Imre Nagy.

Jako jediný ve vládě nebyl etnický Žid. A hádejte, co se stalo v roce 1953? Když Josif Stalin zemřel v březnu 1953, po několika měsících začaly v Maďarsku probíhat čistky na pokyn Nikity Chruščeva. Postupně bylo celé původní židovské vedení dělnické strany Maďarska vyházeno a do čela Maďarska se dostal, hádejte, kdo? Byl to právě Imre Nagy, jediný neetnický žid z předchozí čistě židovské vlády. V čele vlády stál od listopadu 1953. Začalo se schylovat k převratu.

Imre

Imre Nagy, vůdce povstání a premiér povstalecké vlády.

V dubnu v roce 1955 Imre Nagy ve funkci předsedy vlády končí, vnitrostranické rozpory vedou k jeho sesazení a do funkce se dostává aparátčík András Hegedüs. Ve funkci vydrží pouze jeden rok, protože v červnu v roku 1956 začínají probíhat studentské protesty proti vládnoucí dělnické straně. Nikita Chruščev tlačí z Moskvy, aby se Budapešť zbavila lidí spojených se Stalinem, a Mátyás Rákosi podává rezignaci. Tento krok je mezi studenty mylně interpretován jako počátek hroucení komunistického úchopu moci a začínají mohutné protesty proti vládě. Studenti předkládají seznam 16 požadavků na vládu, které jsou ale pro Socialistickou dělnickou stranu Maďarska naprosto nepřijatelné. Tento seznam požadavků vás však šokuje, protože slovník je doslova jako okopírovaný z dnešní doby, posuďte sami.

Manifest maďarských studentů a mládeže na vládnoucí stranu v roce 1956

1. Požadujeme okamžitý odchod všech sovětských jednotek v souladu s ustanoveními mírové smlouvy.

2. Požadujeme tajné hlasování všech členů strany od shora dolů o nových představitelích pro dolní, střední a horní vrstvy maďarské dělnické strany. Tito představitelé svolají co nejdříve stranický kongres, aby mohli zvolit ústřední výbor.

3. Nová vláda musí být ustavena pod vedením Imre Nagyho: všichni zločinní vůdci z éry Stalin-Rákosi musí být okamžitě zbaveni funkcí.

4. Požadujeme veřejné vyšetřování trestných činů Mihály Farkase a jeho spolupachatelů. Mátyás Rákosi je osoba, která je nejvíce odpovědná za zločiny nedávné minulosti i za zhroucení naší země, musí být vrácen do Maďarska a postaven k soudu před lidovým tribunálem.

5. Požadujeme všeobecné volby všeobecným tajným hlasováním, které se bude konat po celé zemi, aby bylo zvoleno nové národní shromáždění, na kterém se budou podílet všechny politické strany.

Žádáme, aby bylo uznáno právo pracovníků na stávku.

6. Požadujeme revizi a nové přizpůsobení maďarsko-sovětských a maďarsko-jugoslávských vztahů v oblasti politiky, ekonomiky a kultury na základě úplné, politické a ekonomické rovnosti a nezasahování do vnitřních záležitostí jedné strany do druhé.

7. Požadujeme úplnou reorganizaci hospodářského života Maďarska pod vedením odborníků. Celý ekonomický systém založený na systému centrálního plánování musí být znovu přezkoumán s ohledem na podmínky v Maďarsku a na zásadní zájem Maďarů.

8. Naše dohody o zahraničním obchodu a přesný součet reparací, které nelze nikdy splatit, musí být zveřejněny. Požadujeme, abychom byli přesně informováni o ložiscích uranu v naší zemi, o jejich využívání a o koncesích vydaných Rusům v této oblasti. Požadujeme, aby Maďarsko mělo právo prodávat uran volně za ceny na světových trzích, aby získalo tvrdou měnu.

9. Požadujeme kompletní revizi norem působících v průmyslu a okamžité a radikální přizpůsobení mezd v souladu se spravedlivými požadavky pracovníků a intelektuálů. Požadujeme minimální životní mzdu pracovníků.

10. Požadujeme, aby byl distribuční systém organizován na novém základě a aby zemědělské produkty byly využívány racionálně. Požadujeme rovné zacházení pro jednotlivé farmy.

11. Vyžadujeme přezkumy všech politických a ekonomických soudů nezávislými tribunály, jakož i propuštění a rehabilitaci nevinných. Požadujeme okamžitou repatriaci válečných zajatců (z druhé světové války) a civilistů deportovaných do Sovětského svazu, včetně vězňů odsouzených mimo Maďarsko.

12. Požadujeme úplné uznání svobody názoru a projevu, svobody tisku a rozhlasu, jakož i vytvoření denního tisku pro organizaci MEFESZ (Maďarská federace vysokoškolských asociací a vysokoškolských studentů).

13. Žádáme, aby socha Stalina, symbol stalinistické tyranie a politického útlaku, byla co nejdříve odstraněna a nahrazena pomníkem na památku mučednických bojovníků za svobodu z let 1848-49.

14. Požadujeme nahrazení emblémů cizích pro maďarský lid starými maďarskými zbraněmi Kossuth. Požadujeme nové uniformy pro armádu, které odpovídají našim národním tradicím. Žádáme, aby byl 15. březen vyhlášen státním svátkem a aby 6. října byl den národního smutku, kdy budou školy zavřeny.

15. Studenti Technologické univerzity v Budapešti jednomyslně prohlašují svou solidaritu s dělníky a studenty ve Varšavě a Polsku v jejich hnutí směrem k národní nezávislosti.

16. Studenti Technologické univerzity v Budapešti budou organizovat co nejrychleji místní pobočky MEFESZ a rozhodli se svolat v sobotu 27. října v Budapešti parlament mládeže, ve kterém budou všichni mladí lidé národa zastoupeni svými delegáty.

Povstání v roce 1956 v Maďarsku vypadalo doslova jako přes kopírák v porovnání s dnešními procesy

Tento manifest opravdu nepochází od neziskové organizace Milion chvilek, nepochází ani od Grety Thunberg, přestože v posledním bodě manifestu se hovoří o parlamentu mládeže, kde mladí a mnohdy nezletilí lidé chtějí řídit Maďarsko. Odstraňování pomníků uvedené v manifestu, přezkumy koncesí a povolení Rusům, jestli smí těžit uran. Snaha prodávat uran na světových trzích za tvrdou měnu. Tak mladí studenti a už tak chytří, že je zajímá těžba uranu a prodeje na světových trzích za tvrdé měny? Požadavek mladých, aby premiérem byl bývalý a jediný neetnicky židovský člen Rákosiho vlády Imre Nagy. To nevymyslíš! Maďarští studenti s tímto požadavkem vyšli do ulic, a když se ukázalo, že jejich požadavky strana nesplní, začalo násilí a povstání. Imre Nagy uchopil s pomocí ozbrojené ulice moc a je znovu premiérem. Ve funkci bude od 24. října do 4. listopadu 1956.

obesenec

Povstalci pověsili člena vládnoucí strany hlavou dolů.

Studenti začali v ulicích Budapešti ve jménu svobody a demokracie věšet na stromech a lampách pouličního osvětlení místní komunistické představitele národních výborů. Mučili je, věšeli je hlavami dolů a rozdělávali pod nimi ohně. Dodnes se zachovaly fotografie v archivech, i když Google je neustále maže. Zfašizovaná maďarská mládež zahájila krvavou revoluci a kdokoliv nechtěl nastoupit cestu směrem na západ a cestu k tržnímu kapitalismu, byl označen za nepřítele demokracie a oběšen na ulici. Otevřené boje mezi zfašizovanou mládeží a maďarskou armádou vypukly 23. října 1956 a trvaly až do 10. listopadu. Sovětská armáda se rozhodla pro intervenci 4. listopadu poté, co skupina studentů 1. listopadu oběsila na ulici před sovětským velvyslanectvím v Budapešti celkem 5 členů místní stranické organizace vládnoucí dělnické strany jako varování Sovětskému svazu.

Maďarské události z roku 1956 byly válkou mezi židy a Židy, světoví sionisté se pokusili odstavit od moci maďarské Židy dosazené Josifem Stalinem

Sovětská armáda naštěstí povstání potlačila, protože jinak by se tato zvěrstva rozšířila i do Polska. Jenže, při pohledu na manifest z roku 1956 si uvědomíte, že je psaný rukou ze zahraničí. Toto nepsali Maďaři a už vůbec ne nezletilé anebo sotva zletilé děti ze středních a vysokých škol, to vám snad všem dojde. Narativ manifestu je doslova okopírovaný z dnešních moderních globalistických pamfletů, které jsou šířeny neziskovkami během mohutných demonstrací, na kterých aktéři útočí na prezidenta a přejí mu smrt.

Stejná slova slyšíme i dnes o tom, že mladí lidé by měli rozhodovat o klimatu a zapojovat se do politiky, stejně jako bylo v roce 1956 uvedeno v manifestu pučistů. A víte proč je v těch dokumentech a manifestech taková shoda? Protože převrat v Maďarsku v  roce 1956 i převraty dnes a nedávno na Majdanu řídí stejní lidé, světoví sionisté. Globalizace je nástrojem sionismu a předchozího trockismu. Je to cesta, jak světový žid chce přijít k majetkům za “tvrdé” peníze, které si ale sám tiskne ve FEDu, a za dluhový úpis k majetku států. V roce 1956 to byl uran, to nejdůležitější pro světové sionisty v éře atomového věku, který v 50. letech začínal.

A znovu jsme u toho, kdo byl hlavní obětí povstání v Maďarsku v roce 1956? Koho odstranil Nikita Chruščev od moci? Maďarské Židy! Světový žid se chtěl pomocí revoluce dostat k majetkům maďarského Žida. A jemu šel po krku. A to je to největší tajemství té údajně slavné Maďarské revoluce. Jedni židé se světovým zázemím v cizině chtěli majetky a nerostná bohatství, která kontrolovali maďarští Židé ve vládnoucí dělnické partaji, která měla od Stalina úkol národní bohatství používat pro budování Maďarska bez zadlužování u sionistických bank ve světě za jejich “tvrdý” dlužní úpis.

A koho pověřit revolucí? Kdo se v procesech řízení pověřuje revolucemi? No přece diletanti! Nezkušené děti, nezkušení mladíčci, dosazené loutky chazarského původu. Do čela je postaven Chazar, který byl v židovské vládě a přiučil se. Vyberou kádra, který není Žid, není chasidský a svěří mu boj proti Rusku, proti Sovětskému svazu, proti carovi, to je jedno, prostě jde o Rusko a ruské Židy a jejich majetky v Rusku. Moc Ruska, rakety Ruska, uran Ruska, nezdolnost Ruska.

Maďarsko se před 63 lety stalo prvním pokusným balónkem barevné revoluce, kterou zorganizují děti a mládež, která bude přebírat moc a nebude nic znát, vědět a umět, bude potřebovat poradce… ty správné, ze zahraničí a vystudované na západě

Všechny tyto atributy jsou atributy skryté války mezi židy a Židy. Maďarská revoluce je učebnicovým příkladem, jak světový žid využil maďarské studenty a jejich naivitu k rozpoutání krvavé revoluce, kde studenti na kandelábrech věšeli pro změnu maďarské Židy v rolích funkcionářů maďarské vládnoucí strany. A celých 63 let poté novinářští diletanti z Aktualne.cz píší o věcech, kterým naprosto nerozumí a berou si do úst maršála, který přijel do Maďarska zastavit lynčování a mučení lidi na kandelábrech v ulicích Budapešti.

Maršál Koněv zachránil Maďarsko před majdanizací země. Vzpomeňte si, jak v roce 2014 stejní fašisté z řad mládeže a Pravého sektoru upálili zaživa v Oděse v Domě odborů desítky lidí, o kterých si mysleli, že mají ruský původ. Mezinárodní žid, tedy sionista, si nikdy nezašpiní ruce krví osobně. Na všechno má své lidi, nezkušené děti, nezkušené a pokud možno duševně nemocné děti, různé Grety, nezkušené mladíky, nezkušené elévy v rolích ministrů zahraničí atd.

matyas

Mátyás Rákosi, původním jménem Mátyás Rosenfeld, generální tajemník strany a premiér vlády od roku 1948.

Diletant nic neví a ničemu nerozumí, a proto ochotně a bez remcání splní to, co mu našeptá poradce.  Přesně tak to bylo i s Vašíkem, když z něho udělali prezidenta a do ouška mu šeptal Karel Schwarzenberg celá 90. léta a mnozí další. Přesně proto byl do čela Ukrajiny dosazen diletant Vladimir Zelenský, protože ničemu nerozumí, jeho práci budou určovat poradci. Světoví sionisté. Není pravda, že k moci se dostávají nejsilnější a nejchytřejší. To dávno neplatí. Čím větší nemehlo a větší diletant, tím větší šance, že se dostane do vysoké funkce. Na Ukrajině je tak herec z reality show u moci, na Slovensku paní ze skládky v Pezinku.

Sionisté totiž zjistili, že oligarchové nejsou to nejlepší pro řízení procesů. Nejsou to totiž ochotní sebevrazi a debilové. Právě proto sundali Petro Porošenka na Ukrajině, právě proto chtějí sundat Andreje Babiše v ČR. Oligarchové začali vadit globalistům, takže na jejich místa přicházejí herci, zpěváci, umělci, aktivisté, pornoherci, nedostudovaní studenti, chátra a nově dokonce mentálně postižené děti. Čím větší diletant a nemehlo, tím větší kariéra v dnešní globální politice. Maďarsko pouze ukázalo, jak se to má dělat. Byl to první zkušební balónek barevné revoluce v Evropě!

-VK-

Šéfredaktor AE News

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473