"NEBÝT KONĚVA A RUDÉ ARMÁDY, NEBYLI BYSTE ANI VY",

to vzkázal několika křiklounům u sochy maršála Koněva jiří Černohorský!

ANS stojí za Jiřím Černohorským

Aliance národních sil velice pečlivě sleduje situaci kolem sochy maršála Koněva, která se vyhrotila do přímého střetu mezi „soldateskou“ TOP O9 – která ovládla radnici na Praze 6 (a někteří ji trefně přejmenovali na NSDAP 09) v čele se starostou Ondřejem Kolářem – a neparlamentní vlasteneckou opozicí, jejíž výraznou složkou je ANS.

Jiří Černohorský, nezávislý lídr kandidátky ANS do Evropského parlamentu, vylezl na lešení u maršála Koněva a odřezal a shodil dolů plachtu, která sochu zakrývala. Vzápětí přímo z lešení pronesl krátký a improvizovaný projev.

ans konev 2

Žádáme, aby neofašistické a revanšistické akce radnice Prahy 6, byly okamžitě zakázány a odpovědné osoby byly pohnány před soud za rozdmýchávání nenávisti, za popírání historických skutečností, za zneužití pravomoci veřejného činitele a za vyvolávání revanše ve spolupráci se sudetoněmeckými organizacemi, které u nás dlouhodobě a beztrestně provádějí nepřátelskou činnost proti našemu lidu a státu.

Varujeme všechny aktéry zprofanované politické sféry před podniknutím jakýchkoliv diskriminačních kroků proti Jiřímu Černohorskému. Voláme všechny vlastence, aby se otevřeně a veřejně postavili proti fašizaci naší politiky a zaprodávání naší země cizím mocnostem.

Praha, 31. srpna 2019

A k tomu přidáváme:

Němci v květnu 1945 soustředili v Čechách velkou sílu. Hitler byl mrtev, ale válka nekončila. Nacisté se báli sovětského „bolševismu“. Za základ tohoto článku si bereme čs. kinematograf. Do plánů nacistů patřilo využít Prahu jako protiruskou citadelu. Do Prahy měl být předtím evakuován i Hitler, odsud měl být řízen německý ústup k Američanům.

Citujeme z filmu O. Vávry „Osvobození Prahy“, dále viz poznámka pod článkem. Tyto citace přinášíme jako určitou protiváhu těm názorům, které usilují o demontáž či zahalení sochy maršála Koněva v Dejvicích.

„[…] Mosty (v Praze) budou zničeny…“*

(generálporučík Karl Gebhardt)

„Pokud odejdu z Prahy, prásknu za sebou pořádně dveřmi… Povstání v Praze musí být všemi prostředky potlačeno. Praha se musí bezpodmínečně dostat zpět do německých rukou. Cesta na Západ pro naše vojska vede přes Prahu. V případě odporu (proti jednotkám SS), uplatněte nejpřísnější opatření. Z vesnic, které hoří, už nikdo nestřílí.“*

(polní maršál Ferdinand Schörner)

„Prohrajeme-li tuto válku, zahyne i německý národ. Je to jeho osud. Ti, kdo přežijí, jsou méněcenný zbytek. Protože ti dobří padli. Pokud zvolím smrt, dám německému lidu vládu z věrných mužů, aby ve válce pokračovali. Válka musí být vedena do posledního muže.“*

(Adolf Hitler)

„Rudá armádo, slyš naši relaci! Německá vojska ve velkém počtu pomocí tanků a letadel útočí na Prahu. Posíláme vřelý pozdrav slavné Rudé armádě! Potřebujeme vaši pomoc. Potřebujeme podporu vašeho letectva proti německým vojskům, blížícím se k Praze. Praha nepodlehne zbraním, Praha se nevzdá…"

(autentické vysílání Čs. Rozhlasu, výzva Rudé Armádě)

Jak se laskavý čtenář může přesvědčit, SSSR neplánoval vyhlazování Slovanů, neplánoval zničit Prahu. Nenadiktoval Benešovým ministrům nucenou demisi. Sovětský svaz Prahu nebombardoval. Naopak dobový Čs. Rozhlas v různých jazycích vyzýval spojence, aby Praze pomohli. Názory, že se Praha mohla osvobodit sama, jsou nadnesené. Protože povstání v Praze v květnu 1945 by bez celkové „Pražské operace“ asi sotva proběhlo úspěšně. Zdroje uvádí, že v Pražské operaci zahynulo 12 000 sovětských vojáků. V okolí Prahy jich padly stovky a uvnitř metropole desítky ‎(celkem kolem 1000). Obětí z řad Pražanů bylo asi 3000.

Celkem na našem území zahynulo 150 000 sovětských vojáků. Snaha „kopnout si“ do sochy Koněva cestou jeho zhanobení je pošlapání památky 150 000 sovětských vojáků, které volal na pomoc Čs. Rozhlas, viz výše. Při osvobozování Plzně prý „(vy)padl“ 1 americký voják. Celkově na našem území padlo 116 Američanů (v boji).

„Český vysílač (Hovoří Moskva) za národní osvobození: Praha nesmí být poslední pevností německé obrany. Nesmí být vystavena pustošení a zkáze. Připravujte ozbrojené povstání. Český národ se musí postavit na ozbrojený odpor proti ničení našich měst ustupujícími hitlerovskými armádami.“*

„Musíme zachránit Němce před bolševismem. Pokud se proti nám postaví USA a Velká Británie, budeme se bránit i proti nim…“*

(prezident Třetí říše Karl Dönitz)

Z výše uvedených údajů vyplývá, že je třeba zastavit „tanec na kostech“ obětí 2. světové války a naopak vzdát úctu maršálu Koněvovi. Kdo chce pochopit lépe situaci kolem roku 1968, měl by se podívat na US snímek Mozek za miliardu dolarů. Je tam vykreslen princip kontrarevoluce, kterého se v SSSR obávali, resp. obávali se tohoto scénáře v ČSSR…

Ve Vávrově filmu byla ukázána schůzka velitele 12. americké skupiny armád, armádního gen. Omara Bradleyho s maršálem Ivanem Stěpanovičem Koněvem, velitelem 1. ukrajinského frontu. Američané se snažili Koněvovi sdělit, že mohou pokračovat i za dříve dohodnutou linii, na ní se předtím usnesly USA s SSSR. Koněv vysvětlil, že má dost sil, aby vše zvládl, jak bylo mezi spojenci dříve naplánováno. Řekl Bradleymu, že by nebylo dobré promíchat obě armády (USA a SSSR). Ztížilo by to velení a plynulý pohyb obou armád. Bradley upozornil, že to nebudou mít Sověti se Schörnerem lehké (dále více film Osvobození Prahy). k historii u sochy maršála Koněva:

Poznámka k historii:

V názvu článku citujeme výrok polního maršála Ferdinanda Schörnera připomínaný v díle režiséra O. Vávry. Rekapitulace: německý maršál usiloval o to, aby se z Prahy stala „novodobá pevnost, dokud nevznikne konflikt mezi Rusy a západními mocnostmi“. Reportér Sputniku zhlédl film Otakara Vávry „Osvobození Prahy“. Ve filmu se říká, že citace postav jsou autentické. Film se nejeví zdaleka tak tendenční, jak se to zesnulému Vávrovi předhazuje. Pokud máte kdy, podívejte se na tento snímek a posuďte sami.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473