NEJSTARŠÍ JE KULTURA SLOVANSKÁ

Slovanský, jemnohmotný a ještě podivnější svět

BY TEREZA · PUBLISHED 22. 11. 2018

duo

O Slovanech  víme z vědeckých kruhů toto:

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy Pak je ale zajímavé, narazíte- li na obrázky:

7093

V roce 1586 po Kristu se psal rok 7 093 podle Slovanského kalendáře

A my Čechoslováci jsme hrdi na práci pana Bedřicha Hrozného, tento pán rozluštil písmo Chétitů i když i zde je mnoho rozporů…  a my jsme se o něm učili všichni ve škole. Pozoruhodné je, že nám neřekli to nejdůležitější….

Jak se řekne Chétitsky :

Chétitské „nebis“, což znamená „nebe“ a ruské „něbo“,

Chétitské  „duluga“ – „dlouhý“, ruské „dolgoj“;

Chétitské „vadar“ – „voda“ a ruské „vada“

 Chétitské „hasta“ –  „kost“ a ruské slovo „kost“.

Číslovka „tři“ ve zvuku chetitské stejně jako v ruštině: „tri“ (psaný trochu jinak: „Tari“).

Mohl bych zde dát hodně slov ... zajímavé je, že pan Hrozný pak jezdil po Rusku a měl přednášku za přednáškou… a u nás TICHO!!!!!

A pak se najde nějaký  akademik Chudinov a začne Vám tvrdit, že Etruskové psali písmem, které bez problému přečte, protože je velmi blízké dnešní Běloruštině…., a že ET- Ruskové byli stejného původu jako Gruzínci – Grussia- Gornaja Russia, Prusové- Pobaltskaja Rus…….. . Hitler hledal Arii… kde??? No přece na území bývalé TartÁRIE…

3zubecUkrajinci se možná zblázní, ale Čudinov má  pravdu. Jejich národní znak není trojzubec, ale sokol ve střemhlavém letu, znak Cara Rurika /raroha/ chrámu jara … posvátná slova vysvětlím později. A Rurik pocházel z dnešní Rujány, tehdy Pobaltské Rusi…Varjag.. od slova vařit..  vařili mořskou vodu a získávali sůl

Navíc třeba – Sanskrt- písmo DEVANAGARÍ… slyšíte to??? Deva na garé- Dívka na hoře??? Co to mělo znamenat? Šiva (Devanágarí: शिवśiva) je jedním z velmi důležitých hinduistických bohů. Je mu přidělena například úloha ničitele vesmíru (který předtím Brahma tvořil a Višnu udržoval).

Jen tak narychlo jsem si našel jednu větu  „Termínem abhinaja (Ai_any, abhinaya) se rozumí herecká složka staroindického divadelního umění.

Abhibna-ja …co slyším??? Ohebná jsem? …a když jsem poslouchal přednášku….tam bylo výrazů…

Jinak devanagarí to byla také Děva na kopci která tancovala. Tanec měl jasná pravidla bez improvizace. Ona stála na hoře a za ní byl horizont.

Když tancovala, svým tělem vytvářela složité figury. Písmena. Oproti horizontu čitelná. A na další hoře děva zatancovala… Telegraf:)

bukvice 1

A jaký byl základ dnešní Ruštiny?? ……….   Bukvice.

bukvice 2

Učí nás: Slované byli ten hloupý národ, který Bukvici s 49 znaky které  spolu vytvářejí celek a veškerá slova se dala odvodit nebo vymyslet tak,  že i když je někdo slyšel poprvé, pochopil, oč jde, a vhodnou kombinací se doslova vytvářely hologramy…víceúrovňové čtení, bylo nahrazeno abecedou s 26 písmeny bez svých vazeb, kde diakritika mohla navýšit počet písmen na 42… To je vrchol ignorace!

Staroslovanská bukvice podporuje obrazové myšlení a pracuje s ním v několika úrovních čtení. To současný jazyk nedělá. Vracíme-li se ke staroslovanské bukvici, vracíme se k obrazovému myšlení. Skrz obrazové myšlení pochopíme staroslovanskou bukvici a rozvineme schopnost víceúrovňového čtení textu. Tady Vám nebudu psát už dále nic, protože jsou zde povolanější a stejně bych jen tlumočil to, co oni učí. Každý kdo se seznámí s Bukvicí, získá ohromný respekt před našimi předky, jejich moudrostí. Doporučuji http://www.veraoveckova.cz/news/staroslovanska-bukvice-uvod/

Navíc je ohromné množství Ruských videí, která jsou velmi kvalitní…

Bylo by teď možné sbírat předlouhý materiál o Bukvici. Našli bychom Bukvici Roda, pak ještě Bukvici pro žrece, runy…, atd. Ale právě Bukvice pro opravdu zasvěcené vyvolává velký údiv. V knihách Zvonící cedry Ruska, je toto písmo „jemnohmotného světa“ označováno jako Veselá písmenka.

Před lety jsem v jedné velmi zajímavé knize četl, že svět je jedna ohromná energie, která se s námi snaží komunikovat při každé příležitosti. Že každá kaluž, její tvar, každá prasklina ve zdi, každý lístek, tvar větve, stéblo trávy, dokonce i stíny, které vrhají, jsou informace a ty je možné číst, jim je možné rozumět… a jak se pohybuje slunce, je možné číst a číst… nic zde není jen tak….

V knihách Vladimíra Megreho, Zvonící cedry Ruska, je toto popisováno jako Veselá písmenka… Kniha života… atd. Každý kdo se k tomu dostane, by si měl přečíst nebo poslechnout část, kdy se Vladimír Megre setká se svým 5 letým synem. To je školení, pokud si to umíte představit!!  /Je celá kapitola uložena v odkazech a doporučeních úplně dole/ Ale i dnes jsou lidé, kteří umí číst tyto vzkazy. Někdy si nejsem úplně jist, jestli je to dílo Univerza, nebo tvůrce, třeba malíře, ale mám pocit, že to může být i výsledek jednoty obou.  Je to spolupráce všech energií…. tak si to myslím.

Jak takové zprávy jemnohmotného světa vypadají? Doporučuji si poslechnout mnoho videí s Chudinovem, odkaz jsem nechal v sekci odkazy a zde dávám pár obrázků.

Masaru Emoto udělal zajímavý experiment. Dodával vodě různé informace a pak sledoval, jak se bude voda chovat při zmražení. A jedna a ta stejná voda vytvářela různé krystaly. To znamená, že hmota se měnila se zpožděním po obdržení informace… jemnohmotný svět promlouval… Někde stačila slova, jindy hudba…atd

Tyto obrazy vznikaly v reálném čase….

Ale jsou zde lidé, kteří v dnešních událostech dokážou najít vzkazy či spíše odrazy „jemnohmotného světa“, možná ale také práci toho kdo z povzdálí vytváří Matrici (Matrix) neboli noosféru (informační pole neboli obraz budoucích dějů), pak ale smekám před tvůrcem tohoto plánu, byť jde o vraha. Z pohledu organizace, by šlo o dokonalou práci. Z pohledu lidského, o dílo šílence….. Video z kanálu Irena Aneri….díky.

Pak neudiví, když akademik Čudinov, /Chudinov latinkou a В. А. Чудинов azbukou/  začne číst například z autoportrétu Leonarda Da Vinci vzkazy, a tvrdí že to byl Žrec. Žrec - od slova zřít …zření, … ten co vidí a zná. Protože každý s podobnými vědomostmi byl upalován, Leonardo byl ostražitý. Čudinov rozebíral, proč Mona Lisa je tak úchvatný obraz, když na ní vlastně nic není. Na obraze je právě jemnohmotně napsáno  několik symbolů, které svazují a dávají  sílu všech “ Namodlených Ikon“ z celého světa.

Podvědomí to ví, ale vědomí netuší. Jak vypadá rozluštění Veselých písmenek??

Ale, ale co to je na další fotce??? Nějaký Fialový panáček?

Koruna na hlavě říká: Mág Mim RodaMir z Chrámu Jara, Cara Rurika… to slyšíte poprvé, že? A pro mne to zní skoro posvátně. Tuším co je za těmito slovy.

Čudinov: tak Mág Rodamir, pokud umíte Rusky… budete se divit. Možná ale taky Vám trošku svitne, proč je dnes Rus nebezpečí, když tyto informace jdou normálně v Ruské televizi. Taky je tam informace o Tisulské princezně. V Rusku to sledují a občas podají informaci o novinkách. V EU jen na „Konspiračních webech“.

To znamená, že Slovanský národ je po staletí likvidován, stavěn proti sobě, protože spojený je neporazitelný. Slované jsou nositelé světla a podle mne nejstarší národ na území Evropy a Asie.

Zajímavost: Jak se píše a jak se čte Batuchán (c. 1205 – 1255) byl mongolský chán, vůdce Zlaté hordy. Jsem-li Rus a budu si myslet, že Batuchán je napsáno Rusky, pak přečtu:

B=V

a=a

t=t

u=i

ch=x

a=a

n=n

Vatixan ….. Vatikan ?????

Mohli bychom velmi dlouho rozebírat například  Staré římské nápisy, doklady o tom, že Polákům a Čechoslovákům se velmi dobře čtou, Pohřební řeč švédského krále, kterou bychom společně celou přečetli a pochopili, neznaje Švédsky, dopis Alexandra velikého, který bychom také přečetli, různé detaily, doklady, různé vztahy, topit se v detailech a pak se dohadovat o hloupostech.

kniha-423x500

Proto vše zkrátím. Věřím, že v každém se podařilo zasít semínko. Věřím, že mnoho z Vás se jen ze zvědavosti podívá. Podíváte se jednou, podruhé a bude těžké Vás oblbnout. Mnoho doplníte, třeba lépe pochopíte naše kořeny, naše předky.

Dodávám: Neodsuzuji obdivovatele jiných kultur. Odsuzuji ty, kteří se snaží nám vnutit, že jsme potomky Germánů nebo Keltů, když jsme Slované – nositelé (podle mého názoru) nejvyšší kultury, jaké bylo dosaženo. Odsuzuji ty, kteří se snaží takové informace tajit a deformovat povědomí o naší minulosti. Proto také jsme se ve škole učili o Slovanech až někde od Velkomoravské říše, když přitom je podle historických nálezů a objevů zřejmé, že Slované jsou mnohem starší kultura, než všechny ostatní a před dávnými dobami osidlovali prakticky celé území Evropy a Asie. (O nálezu slovanského sídliště na Slovensku existujícího v době 3500 let před Kristem, jsme už psali, včetně snímků písma vytesaného do kamene). Deformační snahy jsou všude. I ve vědomostních soutěžích, kde se třeba nedávno tvrdilo, že Vandalové byl germánský kmen a byli to Slované.

Je zcela hanebné, když nositelé jiných kultur místo toho, aby přiznali, že se učili od vyspělejší kultury slovanské, tyto vazby popírají nebo se dokonce snaží je vydávat za příslušné k jiné kultuře a falšovat jejich původ. Pro vnímavého Slovana je to i pocitově zřejmé i bez větších a daleko sahajících znalostí.

Vzpomínám si, jak jsem v diskusi jednou vyslovil názor, že angličtina je proto světovým jazykem, protože je jednodušší a primitivnější než vyspělejší jazyky slovanské, stejně jako je anglosaská kultura vulgárnější a blíže k násilí, než vnímavější a jemnější Slované. Student, učící se angličtinu, nesouhlasil. Pravděpodobně důsledek převažujících výchovných tendencí prosazovaných silou, ale nikoli ducha. Mladí lidé nejvíce podléhají klamu světovosti a přejímají celou řadu výrazů, aniž by jim někdy dostatečně rozuměli. Pro nás odrostlejší se stává jejich mluva často nesrozumitelná, vyžadující někdy i tlumočníka.

Klasickým jednoduchým příkladem je např. užívání koncovky „ová“ u příjmení žen. Některé ženy chtějíce vypadat světově tuto koncovku vynechávají a nechávají si i úředně zapsat jméno bez ní. Nechápou, že rozlišovací koncovka je znakem vyspělosti jazyka a jejím vynecháním klesají ty ženy směrem k pravěku. Asi mnozí budou argumentovat jmény, o kterých víme, že se jedná o známé osobnosti, kde i bez koncovky obvykle víme, o koho jde. Ano, když je to herečka, známá sportovkyně, apod. Někdy to jde podle křestního jména, ale ne vždy a určitě ne, když se použije jen iniciála křestního jména před příjmením. U cize znějícího příjmení se to lépe snese. Např. zpěvačka Jana Kirschner s příjmením pocházejícím ze zaostalejšího germánského jazyka apod. U slovanských to navozuje dojem, že se nositelka řádně uhodila do hlavy nebo na ni upadla. Vzpomínám např. na jméno Smetana a ženu nositelku toho příjmení, která se několikrát objevila jako oznamovatelka předpovědi počasí a hrdě uváděla, že je Ema Smetana. Pokud by uvedla pouze příjmení Smetana, jasně si každý představí chlapa. Pokud by uvedla E. Smetana, totéž (třeba Eduard nebo Emanuel). Ema Smetana už je zřejmě žena, ale politování hodná. Aspoň my, kulturní Slované, to tak vnímáme.

V Mimoni 30. 7. 2019, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473