REDAKČNÍ "BOTA"

Vážení čtenáři, musíme se velmi omluvit za historické „kopance“ kterých jsme se vůči vám dopustili převzetím a otištěním článku „Odsun vymyslela Anglie“ v červencovém vydání Severočeské pravdy. Článek jsme obdrželi před uzávěrkou ze zdroje, který jsme pokládali za důvěryhodný, a protože byl podepsán vědeckou kapacitou ověnčenou tituly, zařadili jsme ho do tisku, aniž bychom se věnovali důkladně jeho obsahu. Je to naše velká chyba, kterou je těžké omluvit v době, kdy se falšuje kde-co a v oblasti historie především. Neměli jsme se nechat zmást nám neznámou „kapacitou“ z americké univerzity, zvláště když víme své o mizerné úrovni vysokého školství v USA, ve srovnání s výrazně vyšší úrovní vysokého i středního školství nám dobře známé z dob budování socialismu v ČSSR. Protože článek koluje na sociálních sítích, upozornili jsme i některé adresáty stejného textu na faktické chyby, které obsahuje.

Nechceme spekulovat, co jaké míry autor popletl a zaměnil jména představitelů Velké Británie Nevilla Chamberlaina, který se proslavil zejména podpisem ostudné Mnichovské dohody, za Winstona Churchilla, který se zúčastnil zahájení Postupimské konference 17. 6. 1945. Faktem je, že premiér N. Chamberlain zemřel 9. 11. 1940 a nemohl tudíž vykonávat činnosti jemu autorem článku přisuzované a už vůbec nemohl prosazovat nebo navrhovat cokoli v průběhu války nebo na konferenci v Postupimi. Ve funkci premiéra Velké Británie byl nahrazen 10. 5. 1940 Winstonem Churchillem. Ten se také zúčastnil zahájení Postupimské konference doprovázen Clementem Attleem, předákem Labour Party.

3 vudci

„Velká trojka“ před zahájením konference v Postupimi 17. 6. 1945

Konference probíhala od 17. 6. 1945. Byla přerušena na dva dny z důvodu voleb probíhajících ve Velké Británii. Ve Velké Británii se po válce významně změnila sociální situace, což přineslo výrazné volební vítězství Labour Party a její předák Clement Attlee se stal 27. 7. 1945 premiérem. 28. 7. 1945 se vrátil do jednání konference jako nový představitel Velké Británie. Jednání pokračovala ještě další 4 dny a 2. srpna 1945 byla v Berlíně podepsána dohoda – protokol z jednání konference.

Dohodu podepsali: Harry S. Truman za USA, J. V. Stalin za SSSR a C. R. Attlee za Velkou Británii.

Tímto se snažíme napravit naše pochybení, jakmile jsme na něj byli upozorněni. Čtenářům tištěného měsíčníku se budeme moci omluvit bohužel až v srpnovém vydání Severočeské pravdy.

Miroslav Starý, osoba ze zákona odpovědná – vydavatel.

Abychom napravili naše pochybení, přineseme příští dny text Postupimské dohody, když 74. výročí jejího podpisu si připomeneme 2. 8. 2019. Můžete si text dohody zkonfrontovat s nedávno námi zveřejněnými články a odpovědět si na otázky: jak se mohlo stát, že protagonisté poraženého fašistického Německa zaujímali po válce významné funkce např. v EU nebo předcházejícím EHS. (RSP)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473