JE EU POKRAČOVÁNÍM TŘETÍ ŘÍŠE?

Odtajněná zpráva americké vojenské zpravodajské služby uvádí detaily tajné schůzky v hotelu Maison Roudge ve Štrasburku 10. 8. 1944. Dokumentuje konverzaci mezi klíčovými německými průmyslníky a důstojníky SS.

Je to schůzka, při které se přiznává německá porážka a vítězství spojenců. Hlavní nacisté plánují znovuobnovení německého imperialismu po válce. Byla to opravdu nebezpečná schůzka, protože se na ní řeklo: „Ta hra je prohraná, vojensky jsme poraženi. Musíme naplánovat rozvoj naší ekonomické moci po 2. světové válce.“

Pravdou je, že ve druhé polovině 20. století německá ekonomika prosperovala. Stejné podniky, které pomáhaly, Hitlerovy začaly také dominovat poválečnému světu. Společnosti jako Krupp, Siemens nebo Volkswagen se staly těmi největšími a nejmocnějšími na světě. I díky jejich vlivu a finanční síle Německo dominuje Evropské unii. Centrem tohoto evropského experimentu je Německo. Je to největší ekonomika na kontinentu. A tato ekonomická elektrárna je poháněna penězi, které ukradli nebo vydělali během 2. světové války. Mnozí s tím nesouhlasí. Ale někteří jsou přesvědčeni, že německý průmysl dneška za mnohé vděčí nacistickému plánování.

Jedním z nich je Rodney Atkinson. Uznávaný akademik a politický ekonom, poradce nositelů Nobelovy ceny a prezidentů.

atkinson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Není to konspirační teoretik. Přesto ale trvá na tom, že Evropská unie má své kořeny v nacistickém myšlení. Ve 30. letech vytvořil nacistický režim plán na evropské ekonomické společenství, který je téměř identický se strukturou dnešní Evropské unie. Tuto ideu prosazoval muž jménem Walter Funk, klíčový ekonomický poradce Adolfa Hitlera. Funk byl předním nacistou, který byl zodpovědný za mnoho ideologických extrémů, které Hitler převzal.

funk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl zodpovědný za vyvlastnění majetku Židů, takže to byl nejen zastánce tvrdé ideologické linie, ale i nacistický praktik. V roce 1940 Funk publikoval dokument, ve kterém představil svou vizi ekonomicky sjednocené Evropy s nacistickým Německem uprostřed. V tomto dokumentu Funk určuje kroky, které musí být podniknuty k zajištění větší sjednocené ekonomiky po skončení války. Může to být náhoda, ale v roce 1958, jen 13 let po nacistické porážce za 2. světové války, se Funkova vize stává realitou. Bylo vytvořeno EHS (Evropské hospodářské společenství) – předchůdce Evropské unie. Rodney Atkinson je ale přesvědčen, že to není náhoda. Podle něho EHS není jen nacistickým konceptem, ale něčím – nacistům mnohem bližším. Walter Hallstein byl za Hitlera předním nacistou. Byl členem nacistické profesorské organizace a tím by se nestal, kdyby nebyl ideologicky prověřený. A co se s ním stalo? V roce 1957 se objevil jako první prezident Evropské komise v Bruselu.

hallstein 3

 

 

 

 

 

 

 

Nacista Walter Hallstein.

hallstein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacista Walter Halstein – první prezident Evropské komise.

Může tedy být dnešní EU něco jako nacistický plán? Nějaká „Čtvrtá říše“? Takovou myšlenku je snadné odmítnout. Samozřejmě neexistuje Čtvrtá říše ve smyslu státu – nacistického státu. Není tu žádná genocida, není tu žádná válka. Co ale existuje, je pokračování ekonomické moci velkých německých firem ze třicátých let až dodnes. Německá moc v dnešní Evropě v mnohém závisí na ekonomické síle. Zda jde ovšem o výsledek nacistického plánování a ekonomické loupeže za 2. světové války, to už je sporné. Někteří těm konspiračním teoriím věří, jiní ne. To je ovšem důsledkem toho, že dodnes považujeme nacisty za skupinu, která byla schopná všeho. U většiny konspiračních teorií jsou konspirátoři psychopati, kteří chtějí vládnout světu. Nezastaví je nic. Jsou ochotni pro svůj cíl zabít kohokoliv. Není proto divu, že v souvislosti s nacistickým režimem existuje tolik konspiračních teorií.

(Přepis videozáznamu. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2016.)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473