ZA PRVNÍ REPUBLIKY NEBYLO VŠECHNO SKVĚLÉ

Za První republiky i za Masaryka se střílelo do lidí!

4. dubna 1925  Orlová - stávka horníků a kovodělníků -zastřelení 4 stávkující...

Bilance: 68 mrtvých občanů tehdejšího Československa za 20 let 1. republiky bez soudních procesů... O kolika dalších vraždách režimu 1. republiky ani nevíme, doplňuji: 25. 11. 1931zastřeleno 8 stávkujícíchdělníků kamenolomu - Dolní Lipová (okres Jeseník) bilance: 76 mrtvých za 20 let bez soudního procesu;

Psát a informovat je třeba objektivně a pravdivě jak o historii, tak o současnosti pánové z novin, časopisů, televize, rozhlasu a sociálních sítí.

Jak se střílelo za tatíčka Masaryka!

1. 2. 1919 při gen. stávce dělníků v Bratislavě legionáři zastřelili 7 demonstrantů. 

25. 3. 1920 při stávce zemědělských a lesních dělníků v Rumanově na Slovensku zastřelili 2 dělníky. 

18. 7. 1920 byl při mzdových demonstracích v Hlohovci četníky zastřelen dělník Jan Kulda a více než 10 demonstrantů bylo těžce zraněno. 

18. 12. 1920 byli na protestní demonstraci ve Vráblech zastřeleni 3 stávkující a 1 dítě a přes 20 stávkujících zraněno.

21. 2. 1921 byli v Krompaších při demonstraci proti hladu a zásobovací krizi četníky zastřeleni 4 dělníci a 17 jich bylo zraněno. 

9. 7. 1921 byli při exekuci ve vesnici Ardenovo zastřeleni 2 rolníci. 

12. 10. 1921 byl četníky v Topolčianech při zatykaní zavražděn 1 dělník. 

Byl zatýkán proto, že jeho dcera sbírala zbytky řepy na sklizeném poli. 

1. 4. 1922 stříleli v obci Hrušové četníci do stávkujících. 19 osob bylo zraněno. 

30. 7. 1922 uspořádala KSČ v Košicích slavnost skautů spojenou s táborem lidu. Při rozhánění průvodu zranila policie 12 dělníků. 

1. 8. 1922 stávkovali v Močenoku zemědělští dělníci z panství biskupa Kmeťka. Při rozhánění schůze stávkujících byl 1 dělník četníky zabit a 1 těžce zraněn. 

28. 10. 1923 provedli četníci v Dulové masakr malorolníků, kteří hájili právo na lesní pastviny, a zastřelili 1 malozemědělce, 3 těžce a 30 lehce zranili. 

28. 4. 1924 byl v Zaričevu úkladně zavražděn okresní důvěrník KSČ. 

6. 5. 1924 byl v Turje agrárníky úkladně zavražděn důvěrník KSČ a místní starosta Ivan Stimák. 

30. 5. 1924 při násilné exekuci dobytka v Poljaně těžce zranili četníci 7 rolníků. 

3. 8. 1924 byli ve Svaljavě při protiválečné demonstraci policií zastřeleni 3 rolníci. 

8. 10. 1924 byl při stávce textilních dělníků v Trenčíně zastřelen 1 dělník a 8 těžce zraněno. 

10. 2. 1925 byl v Praze po skončení protidrahotní demonstrace uspořádán demonstrační průvod přes Václavské nám. Proti demonstrujícím byla vyslána policie, která střílela a 6 demonstrantů těžce a mnoho lehce zranila. 

31. 5. 1925 zabili četníci 1 dělnici při stávce cihlářů v Nerejově. 

11. 6. 1926 rozháněli v Praze četníci střelbou demonstraci dělníků proti zvýšení zemědělských cel a několik dělníků při tom zranili. 

2. 5. 1928 byla četníky při stávce zemědělských dělníků v Dolním Kereškýně zastřelena 1 žena a 2 další ženy a 1 hoch byli těžce zraněni. 

8. 10. 1928 byl v Boroňavě četníky v noci bezdůvodně uspořádán pogrom na rolníky. 34 mužů a 4 ženy bylo zabitých. 

4. 2. 1931 při stávce v Duchcově  proti snižování mezd četníci zastřelili 4 demonstranty a několik zranili.

I Z TĚCHTO DŮVODŮ ZVÍTĚZILI KOMUNISTÉ VE VOLBÁCH V R. 1946.

Z. Ludka

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473