BYLO TO V ROCE 1966...

Uvědomil jsem si, že tu píseň (Víc nechtěl by ani ...) moc často nehráli a může být, že moc lidí ji nezná. Tak připomínám text, který zpívala Marta Kubišová. Druhou část v převrácené podobě („Kdybych měl štít svůj … chránila by mě tvá malá dlaň…“) zpíval Waldemar Matuška. Ve chvíli, na kterou jsem zavzpomínal, Marta zpívala právě jen tuto „svou“ ženskou část. Taková ukázka přátelům.

Víc nechtěl by snad ani d´Artagnan

Kdybys měl štít svůj stokrát prostřelený

- potom chránila by tě má malá dlaň.

Žádati víc od slabé ženy

- to nemoh´ by snad ani d´Artagnan.

Kdyby si zrak tvůj přítmím unavený

v pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. 

Kdybys byl spánkem přepadený,

kdybys byl vidinami obelhán.

Kdyby kůň tvého zběsilého žití

poztrácel cestou všechny podkovy, a kdyby se slovy co nenasytí,

pak mlčenlivý zbyl bys tu sám. 

Pak věř má lásko uprostřed vlnobití,

věnec vavřínový na čelo tobě dám. 

Ať celým světem stokrát poražený,

zvítězíš v srdci jediné ženy 

a místo štítu ochrání tě moje dlaň

- víc nechtěl by snad ani d´Artagnan.

V textu jsem záměrně zvýraznil slovo „slabá“. Marta Kubišová byla slabá žena. Trochu zamindrákovaná a občas bezradná. Když se něco řešilo, padaly nápady a návrhy ve skupině více lidí, kde většinou vévodil D. Vostřel, Marta byla stranou nebo někde vzadu a nijak se nezapojovala, pokud se jí někdo nezeptal. I potom to bývalo často jen mlčenlivé pokrčení ramen. Nevzpomínám si, že by se tenkrát řešily nějaké politické záležitosti. Byl rok 1966.

marta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je Marta v roce 1966.

Dodává 17. 11. 2018 k tomu co napsal o den dříve M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473