NEJSME BEZVÝZNAMNÝM NÁRODEM!

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

ans vva

 

 

 

 

 

 

 

 

(Přepis videozáznamu k 100. výročí vzniku samostatného Československa – hovořil A. Baudyš)

„Text, se kterým vás chci seznámit, pochází od doktorky Vladimíry Vítové (viz snímek – pozn. RSP), pozoruhodné ženy současné české společnosti. Ona text uvedla jednou z básní Svatopluka Čecha ze sbírky Jitřní písně.

DOSTI NÁS!

Jsme slabí, malí? Dosti těchto řečí!

Jen kdo tak zoufá, sláb a malý jest.

Oč byla Hellas, byla Róma větší,

než skrání nesmrtelnou se dotkla hvězd?

Jak směšné byly našich předků cepy,

když celý svět se zdvihl proti nim!

A hle: svět celý zdrtil vůdce slepý

a Táboru se klonil věčný Řím.

Jen srdce zápal, chrabrost bohatýrů

a budem vojsko netušených sil!

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru

a malým ten, kdo zná jen malý cíl.

Vládnoucí elita světa se nás snaží připravit o naši vlastní historii. Pojďme si ale připomenout, jací byli Češi hrdinové. Pominu slavnou éru husitství, která nemá v dějinách Evropy obdoby a jejíž velikost je už dlouho zpochybňována. Pominu českého husitského krále Jiřího z Poděbrad, který jako první přišel s ideou sjednocené Evropy, avšak byl králi ostatních evropských zemí odmítnut. Pominu etapu národního obrození, které také nemá ve světě obdoby a mimochodem – jsme v podstatě jediní, kteří z původních polabských Slovanů nezanikli. Pominu i to, že jsme v rámci Habsburské monarchie byli nejprůmyslovější a nejrozvinutější zemí. Pominu i První republiku, kdy jsme byli jednou z nejvyspělejších ekonomik světa. A pominu dokonce i roky od druhé světové války až do roku 1989, kdy jsme byli soběstační naprosto ve všem, v podstatě jako jediný národ na světě naší velikosti. Vyvíjeli a vyráběli jsme trysková letadla, jaderné reaktory, lokomotivy, trolejbusy, autobusy, traktory, radary, motocykly, osobní i nákladní automobily, špičkové zbraně, tkalcovské stavy, zemědělské stroje, turbíny, námořní lodě, tanky, špičkové sklářské a porcelánové výrobky, byli jsme soběstační v produkci potravin. To, co ale pominout nelze je současná malost mnohých obyvatel České republiky a jejich nevíra v sebe sama. Nevíra ve vlastní národ. A tento pocit malosti je zcela záměrně pěstován veřejnoprávní Českou televizí, veřejnoprávním Českým rozhlasem, které si navíc sami platíme, i všemi mainstreamovými médii a jako vrchol všeho tak hovoří téměř všichni politici.

My Češi ale nejsme nějací malí bezmocní ubožáci! My jsme naopak jeden z nejvyspělejších a nejhumánnějších národů světa. Nikdy jsme nevlastnili žádnou kolonii, nikdy jsme nikoho nenapadli. Naopak. Vždy jsme byli soběstační, a pokud jsme bojovali, tak jsme se pouze bránili. Dnes jsme sice navzdory mínění a přání většiny obyvatel naší země v jakési pofiderní „koalici ochotných“, která má své vojáky např. v Afghánistánu a jinde, ale nemáme tam vůbec co pohledávat. K těmto pochybným misím byl náš národ zneužit a na mezinárodní scéně se operuje jeho jménem obyvatelstvu navzdory. Kdybychom byli tak nevýznamní, jak nám média a politici vtloukají neustále do hlav, proč by byl o nás takový zájem? Proč je zde tolik nadnárodních korporací, proč je vůbec zájem o naše kvalifikované pracovníky, kteří pracují pro zahraniční investory „za hubičku“? České země byly vždy duchovním centrem Evropy a de facto i světa. Ostatně naposledy o tom hovořil ruský analytik Valerij Pjakin ve svém pořadu Otázky a odpovědi, kdy 4. dubna 2016 uvedl, že Praha vždy byla a je centrem skrytého světového řízení. Sjednotitel Německa a politik světového formátu Otto von Bismarck pronesl tuto větu: „Kdo ovládá Čechy, je pánem Evropy!“ Německo na to nikdy nezapomnělo a řídí se podle toho i dnes v rámci Evropské unie, ale my, Češi, to nevíme! Současní politologové a politici se snaží potírat známou geopolitickou strategii Heartlandu sira Johna Mackindera, který považoval Evropu, Asii a Afriku za jeden Světový ostrov, za jehož zásadní část považoval i Rusko. Mackinder svou představu o jednotlivých částech světa vyjádřil takto: „Kdo ovládá východní Evropu, ovládá Heartland. A kdo ovládá Heartland, ovládá Světový ostrov. A kdo ovládá Světový ostrov, ovládá celý svět.“

Proto např. po první světové válce dokládal nutnost udržet východní Evropu rozdělenou a oddělenou od Ruska. Navíc je absolutně neoddiskutovatelnou skutečností, že Česká republika zeměpisně leží v srdci Evropy a jejím zeměpisným centrem je Praha. Na závěr tento důležitý fakt. V současné době, kdy se hovoří o nedostatku vody, územím Českého státu procházejí tři hlavní evropská rozvodí. Oddělují tři úmoří – Severního, Baltského a Černého moře.

Vezmeme-li v potaz všechna výše uvedená fakta, pak je zcela zřejmé, že nejsme malí, nejsme bezvýznamní, ale přesně naopak. Česká republika je významným geostrategickým prostorem. A my, protože jsme se tu narodili a máme zde své předky, jsme povinni tuto zemi chránit a být na ni hrdi

Prostě: To je naše povinnost!

baudys 2

 

 

 

 

 

A. Baudyš: „Vlaďko, děkuji vám, že jste toto napsala a dovolila mi váš text takto přetlumočit!

Dámy a pánové krásné oslavy 100 let narození samostatného Československa!“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473