80 LET OD MNICHOVSKÉ ZRADY

Výročí sudetské zrady a Mnichova

V reji předvolebních komunálních blábolů různých kandidátů se ztrácí i významná výročí událostí, tragicky poznamenávajících historii republiky. Letos je to 80. výročí sudetské zrady a mnichovské zrady západních "spojenců" ČSR.

Sudetské organizace v ČSR, jako byly Ordneři, turnérské spolky a Freikorps, přímo organizovaný Hitlerem z území „reichu“, kde také bylo jeho velení, spustily roku 1938 řadu zločinných akcí proti československým občanům, proti orgánům státu - celnicím, četnickým stanicím, školám, obecním úřadům, českým poštám atd. Následky byly tragické  - řada československých občanů byla zavražděna, množství občanů bylo zraněno při různých potyčkách, přepadeních a útocích ordnerských  tlup, vyzbrojených nelegálními zbraněmi, počínaje revolvery a ručnicemi a konče někde i kulomety a granáty. Jsou známy fotografie pohřbu československých obětí, například zavražděných četníků z Habartova (Habersbirku), i odjinud.

Zatímco prvními oběťmi útoků byli Češi, Židé, Romové a němečtí antifašisté, západní tisk neustále zveřejňoval výmysly a lži o "utrpení nebohých „sudetů“ pod krvavou Benešovou diktaturou". Zvláště se v tom vyžíval britský tisk, protože do Británie jezdil vůdce „sudetů“ Henlein a lhal o sto šest ochotným naslouchačům z řad britské aristokracie, o "útrapách sudetských Němců v ČSR". K těmto naslouchačům a přikyvovačům patřili lordi z okruhu lady Astor, kteří se scházeli na zámku Clivedea - odtud dostali název "clivedenci". Patřil k nim i vyslanec Británie do ČSR lord Runciman, který jel "studovat sudetský problém" nejdříve na zámky nacistické šlechty, jako byl například Červený Hrádek knížete Hohenloheho. Scházel se i s představiteli římské církve nakloněné „Sudetům“, například se zuřivým pangermánem opatem Helmerem, jak to popsal reportér Pavel Fink v knize „Hnědá bestie" vydané po osvobození roku 1945. Na Červeném Hrádku se shromáždily tlupy ordnerů, řvoucích heslo "Lieber Lord, befrei uns von der Tschechoslowakei!"

Pak se v britském tisku objevovaly články, jak sudeti "nevýslovně trpí pod československou knutou" a jak by nejlépe bylo dát pohraničí těmto iredentistům. ČSR byla vykreslena jako "letadlová loď moskevského bolševismu" a president Beneš jako "bolševický agent a němcožrout". A tak zatímco ČSR byla vylíčena jako "agresor vůči Němcům", byl veleben sám Hitler jako politik naslouchající svému lidu a chtějící "rozumná řešení" - totiž uloupení čs. pohraničí. Tomu všemu přizvukoval i francouzský polofašistický tisk kolaborantů, kteří se pak plně projevili za vichystické vlády a za okupace poražené Francie.

Samozřejmě dnes omlouvači drtivé většiny „sudetů“, kteří se zapojili do jeden a půlmilionové ordnerské smečky a utekli do fašistických freikorpsů, aby pak na území ČSR páchali útoky a zločiny, o tom nechtějí nic slyšet. Nic o tom nechce slyšet ani pan Bělobrádek, ani pan Herman, ani pan Pithart, nic o tom něchtějí slyšet pánové z KDU nebo TOP 09, a rozpačitě se k tomu staví zástupci ODS. A nic o tom nechce slyšet ani paní Merkel, eurovůdkyně, které nedávno pomluvila odsun jako jakési vyhnání "pro které nebylo ani politické ani morální oprávnění". Je vidět, že paní kancléřka je historická ignorantka, která zavírá oči před děsivými fakty nejen sudetoněmecké zrady a útoku na ČSR, ale i nad zločinem vyhnání Čechů z pohraničí a poté i z oblastí vnitrozemí!

Toto vše my odbojáři a legionáři zásadně odmítáme jako historickou lež, mající ospravedlnit počínání „sudetské“ většiny (nikoli kolektivní vinu, ale většinovou vinu!), kterou zhodnotily Postupim, Paříž a zejména Norimberk, jenž odsoudil „Sudety“ za zločinné spolčení proti ČSR, a to ústy amerických a britských žalobců!

My odbojáři samozřejmě nenapravíme ani televizi, která si nepochopitelně ještě říká Česká, ani noviny a časopisy, a proto se o této sudetské zradě jinde moc nedočteme. Tím více si ceníme výstavy v Senátu České republiky, která zobrazila události Mnichovské zrady a její dopad na zničení ČSR. Světlo v politických temnotách našeho europrotektorátu.

Dnes, kdy se nejen na nás, ale na celou Evropu řítí hrozivé nebezpečí jinokontinentální okupace, kterému vůdci EU nejenže nečelí, ale prováději mnichovanskou zradu na národech Evropy, si můžeme připomenout, jak aktuální je téma sudetské zrady ČSR z roku 1938.

Jiří Jaroš Nickelli, čestný předseda ČSBS Boskovice.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473