ZRADA SE NEZAPOMÍNÁ!

Člověk se v životě musí přenést přes různá zla a špatnosti. Co jsem ale vždy nejvíc nesnášel je zrada a podraz. Když někdo, kdo se vám do očí staví jako kamarád a přítel, vás hned na to podrazí. Odpustit se dá leccos, ale zrada a podraz nikdy!

30. 9. mnichov pozvanka

-RSP- 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473