VÝROČÍ 80 A 100 LET

Habartice – Heřmanice 21. 9. 2018

Tradičně uspořádaly rady KČP Libereckého kraje pietní vzpomínku k aktuálně 80. výročí přepadení celnice v Habarticích a obětí fašistických teroristů v Heřmanicích v září 1938.

Vzpomínky u budovy bývalé celnice v Habarticích se zúčastnili významní hosté: (zprava) starosta obce Habartice Stanislav Briestenský, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, senátor Michael Canov, kteří také promluvili k přítomným občanům a položili květiny k pamětní desce na budově bývalé celnice. Dále zde byli vysocí představitele policie a celní správy (zleva), také představitelé ČSBS a ČSoL.

hosti

Události ze září 1938 a průběh přepadení celnice připomněl předseda OR KČP Česká Lípa Václav Větrovec.

vetr

S verši opěvujícími krásy našeho domova – naší vlasti vystoupily děti z místní školy.

ditka

Aktu u budovy bývalé celnice se zúčastnilo také několik potomků tehdejších obránců celnice. Na snímku s vlajkou ČR jsou dcery inspicienta FS Bednáře, který byl v době přepadení mimo budovu a musel se prostřílet ke svým spolubojovníkům, aby společně odolávali a odolali čtyřem útokům německých fašistů na budovu celnice.

bednarky 2

Dalším programem bylo vysazení slovanského symbolu – lípy k 100. výročí vzniku Československé republiky. Na místě promluvil místopředseda Národní rady KČP Zbyněk Cincibus.

lipka

Zasazení stromu se s pomocí pana starosty (drží lípu, aby stála rovně) ujaly děti. Ony jsou budoucnost a jim hlavně by měla lípa do budoucna připomínat slavnostní den, kdy ji zasadily a proč.

lipka 2

Starosta obce pozval účastníky na malé občerstvení v prostorách obecního úřadu a k neformální besedě s hosty.

ou

Účastníci akce obdrželi od obecního úřadu pamětní list a vlaječku připomínající historickou událost a hrdinství českých vlastenců

vlajecka

Účastníci se poté přesunuli do Heřmanic ke Kodešově skále – přírodnímu útvaru pojmenovanému na památku na Frýdlantského učitele Kodeše, který byl při průzkumné obhlídce terénu zákeřně zastřelen fašistickými teroristy. Vlajky vlají k poctě za zvuků husitského chorálu „Ktož sú boží bojovníci“, k zahájení se chystá předseda KR KČP L. Hamrský a k pozdravení účastníků také krajský zastupitel a starosta obce Vladimír Stříbrný, který se velmi zasloužil, aby akce mohla proběhnout.

kskala

Kodešova skála byla povětrnostními vlivy narušena a hrozil pád její části. Byla naplánována sanace k zajištění přírodního útvaru, při které bude malá část hrozící pádem odebrána z vrchní vrstvy masivu a skála zajištěna. Akce už měla začít, ale starosta prosadil odsunutí zahájení opravy, aby akce KČP mohla v pořádku a důstojně proběhnout. Níže je pravděpodobně poslední fotografie, kde vidíte Kodešovu skálu v původním stavu.

kodeska

I v Heřmanicích byl k 100. výročí vzniku Československého státu vysazen symbol slovanství – lípa.

Z Habartic a Heřmanic, 21. 9. 2018, M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473