DŮVODY PŘÍCHODU VOJSK VS DO ČSSR

Důvody vstupu spojeneckých vojsk do Československa.

(PŘEVZATO.)

V minulých dnech - už asi dva měsíce běží v médiích hysterická nenávistná kampaň o příchodu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Vytváří se dojem, že to byla ruská vojska, která přišla, a tím se vnucuje společnosti, že musí být naštvaná na Ruskou federaci. V prvé řadě je třeba říci, že šlo o vojska ukrajinského tankového praporu, ale i polská, maďarská, bulharská a Sovětského svazu. Proč se o těchto skutečnostech a faktech nepíše v novinách, jakož i v učebnicích? Proč se překrucují fakta a vytrhávají z kontextu pravdivých událostí a souvislostí? Proč najednou americká ambasáda organizuje po 24 slovenských městech turné s karavanem s americkými diplomaty? Proč se na území Slovenska projíždějí americké konvoje s ostrými zbraněmi a organizuje se s nimi 50 cvičení jen v tomto roce? Kdo živí mýty o roku 1968 a proč? Proč občanům Slovenska chtějí vnucovat a vysvětlovat náš společný závazek k svobodě a demokracii, ale i že partyzáni společně s Američany zvítězili v Slovenském národním povstání? Nebo uvedená fakta se nehodí západu a americkému zbrojnímu průmyslu, který brání pravdě? Protože USA a NATO mohou za invazi do Československa? Protože se bojí, že lidé odsoudí Západ a vojenské štváče ze Spojených států a NATO, když pravda vyjde najevo?

Podívejme se na souvislosti z šedesátých let z vojenského a geopolitického hlediska. Angloamerické vlády desátky let očerňovaly, ponižovaly, démonizovaly Rusko a Slovany. Jedním z jejich témat, aby zasévaly nenávist a nevraživost mezi slovanskými zeměmi, je příchod vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Jaká je pravda a skutečnost? Kdo vytvořil situaci, aby přišla vojska Varšavské smlouvy v roce 1968? Kdo je tam poslal a proč na tak dlouho?

Objasněme si všechny pravdivé souvislosti. Po 2. světové válce v roce 1945 byla podepsaná mírová smlouva mezi poraženými mocnostmi – Německem, Itálií, Japonskem a vítěznými mocnostmi – Ruskem, Spojenými státy, Anglií a dalšími, kde jeden z bodů je článek, že vítězné mocnosti nebudou vyzbrojovat poražené mocnosti žádnými zbraněmi ani nebudou jinak podporovat vojenská odvětví. Aby obešly tuto smlouvu, založily 4. dubna 1949 vojenský pakt NATO, který má hlavní politické a vojenské struktury k ovládání členských zemí. Jeho zakladateli byly Spojené státy, Anglie, Belgie, Kanada, Dánsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Island, Norsko, Portugalsko. Kromě Německa, Řecka a Turecka. 18. 2. 1952 přijaly Řecko a Turecko. Tam dodaly rakety s atomovými hlavicemi Pelikán. A nakonec přijaly 9. 5. 1955 i Německo. Jako protiváhu této přímé vojenské hrozby socialistické země založily obranný pakt – Varšavskou smlouvu 14. 5. 1955, po přijetí Německa do NATO. Jejími zakladateli byli Sovětský svaz, Bulharsko, Československo, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Německá demokratická republika a Albánie.

Po Karibské krizi musely USA stáhnout rakety PGM 19 Jupiter s atomovými hlavicemi z Turecka namířené proti zemím Varšavské smlouvy a SSSR. Nesmíme zapomínat, že v západních zemích byla obrovská množství zbraní členských zemí NATO, ke kterým přibyly další dodávky zbraní z USA. USA bez souhlasu bezpečnostního výboru OSN dodaly postupně v šedesátých letech víc než 2500 tanků, 1500 letadel a bombardérů, 80000 vojáků, a co bylo nejnebezpečnější i 171 raket s atomovými hlavicemi namířenými na Československo, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, atd.

USA nemusely šetřit s jadernými zbraněmi, protože v roce 1959 jich měly víc než 12 tisíc. O dva roky později už 22229. Později jejich počet i na základě dohod vyplývajících z narůstající vojenské síly Varšavské smlouvy výrazně klesal. A to i díky příchodu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. To znamená, že se zamezilo zbrojení a rozpoutání 3. světové války. Přesný seznam dopadů atomových hlavic a vyvraždění Slovanů je k dispozici. Američané založili další americké a NATO základny v západním Německu, ale i v jiných západních zemích. Itálii, Anglii, Turecku i jinde. Seznamy jsou k dispozici. Tato fakta nám dávají jasnou odpověď, proč velení Varšavské smlouvy rozhodlo o dodání uvedených počtů vojáků a zbraní do Československa. Počty vojsk připravených k obraně značených jako operace Dunaj vyčlenily jednotky Varšavské smlouvy o síle 27 divizí. 12 tankových 13 motostřeleckých, dvě výsadkové, a jednu leteckou armádu o celkové síle 200000 – 750000 vojáků s 800 letadly, 2000 – 6300 tanky a 2000 děly a raketomety. Tyto síly jako celek převyšovaly počtem Československou lidovou armádu. Síly východního vojenského okruhu ČSLA nebyly v období příchodu v plném počtu. Na operaci se účastnilo asi 28000 polských a asi 30000 maďarských vojáků. Účast východoněmeckých vojsk je sporná. I nejnovější zdroje potvrzují, že tato vojska nedostala povolení vyrazit ze svých nástupních pozicí za hranicemi. Jen na slovenském území bylo v prvních dnech nasazeno 48055 sovětských, 10372 maďarských a asi 1000 bulharských vojáků. V souvislosti s faktem navýšení zbraní a vojáků v Německu na hranicích s Československem se ukazuje, že šlo o přímé vojenské ohrožení socialistických zemí a suverénních států Varšavské smlouvy. Proto to velení Varšavské smlouvy vyhodnotilo jako přímou hrozbu napadení zemí Varšavské smlouvy, rozhodlo se vyrovnat vojenské síly a dodat do Československa stejné množství vojenské techniky, jako USA do Německa a zemí NATO. Nebýt bleskového příchodu spojeneckých vojsk do tehdejšího Československa, obsadily by střed Evropy armády NATO. Svět se prý před padesáti lety ocitl na okraji jaderné katastrofy. Zažehnala ji jen důkladně připravená, dobře utajená a perfektně uskutečněná operace pod kódovým označením Dunaj. Tím bylo NATO a USA donuceno snížit počty jaderných hlavic namířených proti zemím Varšavské smlouvy. Toto byl pravý důvod, proč přišla vojska Varšavské smlouvy do Československa. Aby chránila ženy, děti, starce a celé národy Slovanů před vyvražděním.

Světu mír! S úctou občanske sdruženie „Pán Občan“ (Slovenská republika).

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473