HLUBOKÁ ORBA

Ač nejsem zemědělec a mé znalosti jsou v tomto oboru velmi chabé, domnívám se, že hluboká orba nebo též podmítka a provádí tak, že se obrací zem, aby se svrchní vrstva dostala dospod a spodní zespoda napovrch. Prostě převrácení země v zabraném úseku.

Něco podobného se děje s vědomostmi o naší kultuře, historii a jejích představitelích. Jestliže oko naše už často nedohlédne do příšerností školních výkladů, které lze stěží nazývat výukou nebo jen prostým sdělováním historických informací, můžeme se s takovou podmítkou setkávat ve veřejných programech, včetně vědomostních soutěží. I v těch jsme už slyšeli řadu tzv. správných odpovědí, nad kterými jsme žasli. To je jedna strana pohledu. Druhou potom je, že jsou nám nabízeny k uctívání „osobnosti“, o kterých jsme nikdy neslyšeli, protože jejich význam pro náš národ je zcela nepatrný až sporný nebo proto, že jejich jediným přínosem je, že emigrovali do západní ciziny, aby zde tak zvaně bojovali proti komunismu, když současně tím obvykle i proti vlastnímu národu.

Stalo se, že i díky jisté nekalosti jsem v soutěži „Kde domov můj“ věděl správnou odpověď na otázku, jaký časopis vydával před válkou Ferdinand Peroutka, člověk dnes velmi vyzdvihovaný a dokonce se snad uděluje i nějaká jeho cena. Možnosti odpovědí názvu časopisu byly: Minulost, Přítomnost, Budoucnost a čtvrtou jsem zapomněl. Že správně je „Přítomnost“ jsem věděl díky níže uvedené fotografii a vyjádření prezidenta Zemana, který byl za takové vyjádření velmi napadán.

Hitler je gentlas

Na fotografii je v částečně poškozeném stavu první stránka „Nezávislého týdeníku PŘÍTOMNOST“ z 28. října 1938. Ve spodní části této stránky je článek Ferdinanda Peroutky „Hitler je gentleman“.

Ze zachovalé části textu je možno číst: „… když si německý kancléř vzal před měsícem bez jediného výstřelu naše Sudety. Nutno mu připsat ke cti, že se zachoval jako dokonalý gentleman, to budiž výslovně řečeno proti těm, kteří kladou rovnítko mezi národní socialismus a násilí. Hitler se přece nejprve zeptal svých soukmenovců, jen nějakým historickým nedopatřením žijících v našem pohraničí, zda chtějí míti domov v Říši. Teprve když slyšel z jejich úst mohutné „Ano“, konal. Se zdvořilostí, jež je mu od jeho mládí vlastní.“

Jsem toho názoru, že fotografie částečně poškozené titulní strany na věkem zažloutlém papíru je věrohodná, text jasně vypovídající a od ní a dokumentu jako takového a dalších informací o skvělé rodině Peroutkovic se odvíjí i můj názor na Ferdinanda Peroutku, jakož i na kašpárky, kteří za mrzký groš z něj podmítkově tvoří významnou osobnost.

Mohu se ovšem mýlit a fotoaparát zaznamenal padělek, který si třeba Miloš Zeman z dlouhé chvíle vlastnoručně vyrobil, aby mohl znectít jemu nesympatického „velikána“.

V Mimoni 2. 8. 2018, Miroslav Starý (SEVEROČESKÁ PRAVDA 8/2018 - str. 3 - 4)

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473