K POMLUVÁM STALINA A HISTORIE RUSKA

Vše, co je dnešním zlodějům nebezpečné, je špatné!

Aneb: Lepší dobře zaplacená lež než pravda!

Nedávno se mi jeden můj známý komunista pochlubil, že dostal k narozeninám Nový životopis Stalina a přeposlal mi texty o cca 450 stranách. Autor: Oleg V. Chlevňuk, Ukrajinec, vydáno v USA (2016).

K novým objevům měnícím výklad historie se stavím s velkou opatrností. A když se jedná o osobnost Stalina, tak s vícenásobnou. V posledních letech narůstá očerňování Stalina, dějin SSSR a historie Slovanů vůbec. Pokud se týká ruské a slovanské historie, nové objevy k nelibosti germanistů, keltistů a jim podobným prokazují, že kultura Slovanů je pravděpodobně nejstarší známou kulturou v řádu mnoha tisíciletí před Kristem. To je pochopitelně současnými nositeli pakultury zatajováno a důkazy jsou napadány a zpochybňovány.

Ptejme se, proč je znovu na Stalina, téměř 70 let po jeho smrti házena špína a jeho osoba usilovně démonizována. Obecně můžeme odpovědět, že útočí se vždy na to, co je pro vládnoucí systémy (dnes zejména jasně protilidové) nebezpečné a nepříjemné. Osobnost Stalina je pro mě, a jak se ukazuje pro mnoho lidí v Rusku a to včetně mladé generace stále symbolem budování socialismu, růstu postavení Sovětského svazu ve světě a symbolem vítězství nad německým fašismem. Západní státy byly po destrukci SSSR, zradě Gorbačova a spol. v domnění, že tento symbol a myšlenky jeho éry byly zničeny během dlouhého období demontáže výstavby socialismu zahájené arogantním buranem Chruščovem, který byl kromě jiného zastáncem větších represí, než jaké se ve skutečnosti udály, aby potom všechno hodil na Stalina po jeho smrti. Po „dorážce“ idejí Gorbačovem s pokračováním ožralou Jelcinem se zdálo, že Rusko je před ekonomickým a finančním zhroucením, zasažené rozsáhlou korupcí. USA a jejich banky si „mnuly ruce“, že se konečně dostanou k ovládnutí rozsáhlého, surovinami oplývajícího regionu.

Jenže se stalo, že Rusko po přelomu století a tisíciletí se evidentně vydalo na dlouhou a těžkou cestu k obnovení své zejména strategické pozice. A dnes už jedná Trump s Putinem a na otázku kdo je v silnější pozici není lehké odpovědět. Pokud to zkusíte a budete se snažit být objektivní, nebude to asi v neprospěch Ruska.

A tak se Rusko musí označovat opět za „říši zla“, největší nebezpečí pro jiné země a znehodnocuje se všechno ruské a slovenské. Také ruská historie včetně jejích pokrokových a významných osobností.

Oleg V. Chlevňuk byl svého času historik zajímající se o skutečné dějiny Ruska, zejména po otevření archivů a zpřístupnění dříve nedosažitelných dokumentů. On sám nebo i s jinými historiky vydali několik historických prací. O ty však kromě několika odborných časopisů neměl nikdo zájem. A tak se stalo, že Chlevňuk dal přednost dobře placeným lžím před skutečnou ale propagačně nepoužitelnou historií po vzoru lháře Solženicina, který ze svých vylhaných „gulagů“ vytěžil i Nobelovou cenu za literaturu. Není to ojedinělý jev. Emigrantů, kteří vydělávali na protiruských lžích, bychom našli víc. Stačí připomenout emigraci vedoucího laboratoří ruských sportovců, který dobře zpeněžil lži o dopingu v ruském sportu. Dnes se už ovšem prokázalo, že naprostá většina „nabonzovaných“ případů byla vyvrácena a dosti sportovcům byly vráceny i dříve odebrané medaile. Nicméně bylo tím vyřazeno mnoho schopných a perspektivních ruských sportovců, kteří předčasně ukončili svou sportovní kariéru, protože nemohli na olympijské hry a jiné sportovní podniky, na které se připravovali.

Nový životopis Stalina podle mého soudu patří do kategorie literárních lživých literárních deformací. Svědčí o tom zdroje, např. odvolávky na Chruščova a jiné, jejichž nedůvěryhodnost už byla dostatečně prokázána. Výmysly o dostatečně prokázaných skutečnostech, jako byla Stalinova smrt a zcela nepochybně i číselné údaje o obětech represí. Ty se blíží údajům uváděným protiruskými lháři typu Solženicina a dalších. Od prokázaných skutečností se odlišují sto i tisícinásobnými navýšeními. Kdyby tato čísla byla pravdivá, nemohl by snad tehdejší Sovětský svaz mít už vůbec dost lidí, aby vůbec postavil armádu. Stalinova činnost by se omezovala jen na podpisování příkazů k popravám. Nic víc by nestihl. Ani číst, ani cokoliv napsat, účastnit se jednání vlády, jiných orgánů civilních i vojenských, včetně jednání mezinárodních.

To, že na internetu se to hemží nabídkami a odvolávkami na „Nový životopis Stalina“ jen potvrzuje, že mé hodnocení tohoto vylhaného veledíla se ubírají správným směrem. Internetové a podobné „informační zdroje“ jsou přece vesměs v amerických rukou.

Každá lež vyřčená ve prospěch protilidového zlodějského nespravedlivého kapitalistického systému je ceněna a vítána. Každá zmínka o pokusech o nastolení jiného a spravedlivějšího systému, včetně hlavních nositelů a propagátorů, musí být ihned znehodnocena, zavalena špínou, protože je současným vládnoucím zločincům a jejich přisluhovačům nebezpečná.

Proto nabídneme našim čtenářům závěry odborníků – historiků, na které rozhodně nečeká Nobelova cena ani tučné honoráře od vládnoucích mafií, protože usilují o historickou pravdu!

(Viz 2 další články.)

V Mimoni 23. 7. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473