HISTORIE JE DOBRÁ UČITELKA

I řekl císař Zikmund Lucemburský

Na Zikmunda vesměs v dobrém nevzpomínáme. Nemůžeme mu zapomenout jeho proradnost ve věci věznění a upálení Mistra Jana Husa. S jeho slovy vyřčenými tři dny před jeho smrtí (6. 12. 1437 / zemřel 9.12. 1437) ale souhlasíme:

cisar Z„Pomněte, že vaše malicherné spory jsou hloupé!

Všichni křesťané, i když můžeme mít na některé záležitosti svaté matky církve rozdílné názory, máme jednu společnou povinnost a tou je hájit Kristovu pravdu před machometány!

Jedině tehdy, pokud se země kolem Dunaje spojí, odoláte Turkům.

Jestliže však vy, Čechové, Moravané a Rakušané, opustíte uherské panstvo a lid nebo pokud vy, Uhři, se budete chovat pyšně a zle ke svým sousedům, pak tvrdím, že Uhry ovládnou Turci a udělají z nich baštu, dokud budou dál sužovat křesťanstvo. Pokud tohle připustíte, budete trpět všichni. Všichni jak jste tady bez rozdílu!

Stoupenci Alláha jsou největším nepřítelem naší víry.

Tohle věděl už můj otec slavný císař Karel. A jeho jménem i svým vás prosím, braňte se společně proti Turkům. Zapomeňte na své spory a stůjte věrně bok po boku. Nedejte se oklamat Poláky či hanebnými Němci. Ne oni, ale vy máte odpovědnost za to, aby konečně v mých zemích zavládl klid, mír a pořádek.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473