73. VÝROČÍ (4)

7. 5. 2018 15.00 Doksy

A jak to probíhalo na rozdíl od kontroverzně šaškujících Plzeňáků u nás - normálních a historická fakta ctících. Mezi pietními akty jsme byli zvědaví na Doksy, kde došlo k úpravám pomníku.

Úpravy spočívaly m. j. v otočení tělesa pomníku o 180 stupňů, a vytvoření pietního prostoru před pomníkem. Kdo ví, jak byl pomník umístěn dříve, pozná změnu podle okraje obřadní síně, která je na snímku napravo od pomníku, když dříve byla nalevo. 

doks 13

Důvodem bylo, jak pan místostarosta Pavinský uvedl i ve svém proslovu, že otočením se vytvořil prostor pro několik urnových hrobových míst. Podle jeho sdělení úprava pomníku a přilehlého prostoru ve výši přes 400 tisíc Kč byla z větší části hrazena Ministerstvem obrany ČR a přes 100 tisíc přispělo město Doksy.

doks 8

Památce obětí se přišli poklonit představitelé města Doksy, paní Burešová, starostka a krajská zastupitelka a pan Pavinský, místostarosta, který přednesl „dobře připravenou řeč“, jak to zhodnotil přítomný místopředseda NR KČP Zbyněk Cincibus..

doks 6

Mezi účastníky jsme zaznamenali představitele vlasteneckých spolků, jako jsou Klub českého pohraničí (KČP), Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS), Československá obec legionářská.

M. Starý, SČN Praha

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473