TEREZÍN V KVĚTNU 2018

Z plánu MO ČSBS

Významná státní akce - Terezínská tryzna na Národním hřbitově v Terezíně.

Zájemce z Mimoně mohou využít autobusu – zastávka v Mimoni u kina.

Doprava zdarma.

Termín 20. května 2018.

Zveřejněno bude v Mimoňském zpravodaji a v televizním vysílání MITELU.

Zájemci se mohou přihlásit u ses. Mansfeldové, tel. č. 606883720 nejpozději do

středy 16. května 2018.

2x TEREZÍN

K výše uvedené pozvánce SBČS připojujeme informaci:

Každoročně se konají v květnu v Terezíně dvě významné pietní akce. První, v režii KSČM se koná k uctění památky obětí poslední popravy vesměs z řad členů odbojové skupiny Předvoj 2. 5. 1945. Ta se koná obvykle v sobotu, která je nejblíže k touto datu, což bylo letos 5. 5. 2018 se zahájením v 10 hodin. Pamětníci a hlavně pamětnice časů Československého svazu žen si možná vzpomenou na pietní nástupy žen v tmavých sukních a bílých halenkách, pionýrek a pionýrů s květinami k řadám pomníčků.

bezy

Symbolika akce – pomníček a šeříky.

Působivou tradici se snaží zachovávat zejména ženy – řekněme rovnou zejména členky Levicových klubů žen – stále.

detinky

Historii připomenuly třeba tato dvě vnoučata doprovázející stále velmi čipernou a šumnou babičku

Bylo tomu tak i letos, když po vzpomínkových proslovech zazněla dobře zvolená báseň v podání Květoslavy Čelišové, tradičně v doprovodu nástupnických generací žen (na snímku)

divky

a za zvuků krásných tónů Smetanovy Vltavy nastoupily ženy, aby položily své květiny k památným místům umučených a zavražděných.

Tomu samozřejmě předchází pietní položení věnců za zvuku Pochodu padlých revolucionářů představiteli KSČM a vlasteneckých organizací, zejména z Klubů českého pohraničí s prapory,

kcp

účastní se i hosté z některých zastupitelských úřadů v ČR, a to z těch, které ctí historickou pravdu a neuchylují se k účelovému natírání historie.

Druhou akcí je výše uvedená tryzna za účasti nejvyšších oficiálních představitelů ČR, která je věnována částečně obecně obětem zdejšího koncentračního tábora, zejména pak Židů.

M. Starý, foto V. Větrovec

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473