ZDRAVÍME SVÁTEK PRÁCE!

Ivan Olbracht
CO ZPÍVAL MÁJOVÝ PRŮVOD
Pod paláců vašich okna jdeme v tuto chvíli,
ne již prosit, jdeme žádat právem vlastní síly:
Vydejte vy nám, co jste naloupili!
Tady jsme a chceme svoje: Všechny světa statky
dobyli jsme my a naši otcové a matky
prací, krví sou. Dejte nám je zpátky!
My jsme rostli, vy jste stárli. Čas vám odejíti,
čas jest dětem svaté práce dědictví si vzíti.

Je to už nějaký čas, co Ivan Olbracht napsal tato slova, která po letech znovu promlouvají k dnešku. Jak? Přijďte si o tom popovídat 1. května 2018 na mnohá místa naší vlasti. Třeba od 14 hodin na Škoupovo náměstí v České Lípě!

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473