VZPOMÍNKA NA ROK 1945

Projev sionisty Allana Dullese na Kongresu USA v roce 1945
Allan Dulles, bývalý šéf politické rozvědky v USA a Evropě, později ředitel CIA řekl:
„Končí válka. Všechno se nějak usadí a uklidní, zevšední. A my použijeme všechny síly, dáme všechno, co máme, veškerou materiální moc ve prospěch oklamání a obalamutění lidí. Lidský mozek a vědomí lidí jsou přístupné změnám. Zasejeme v nich chaos, nenápadně změníme lidské hodnoty na falešné a necháme lidi věřit v tyto falešné hodnoty. Jak? Najdeme své stejně smýšlející spojence všude na Zemi i ve státech východního bloku. Jak se tak dívám, spojenců bude dost. Krok za krokem budeme rozehrávat grandiózní tragédii zániku těchto národů až do úplného a nezvratného umlčení jejich sebevědomí. Z literatury a umění odstraníme sociální podstatu. Odnaučíme umělce sledovat a zobrazovat cokoliv z procesů, které pocházejí z nitra národa. Literatura, divadlo, filmy, všechno budeme všemožně podporovat a oslavovat. Nejhanebnější lidské city budeme podporovat a budeme vyzdvihovat takzvané umělce, kteří budou prosazovat chuť sexu, násilí, sadizmu, zrádcovství a další nemorálnosti. Ve vedení hospodářství vytvoříme chaos a zmatek. Budeme postupovat nenápadně, ale budeme tak aktivně vytvářet despotismus úředníků a úplatkářů. Poctivost a slušnost budou terčem posměchu. Jen několik málo lidí si potom domyslí, o co jde. Ale takové lidi postavíme do bezvýchodné situace, uděláme z nich terče posměchu, najdeme způsob, jak je pomlouvat a vyhlásíme je za odpad společnosti. Vytrháme duchovní kořeny společnosti, znevážíme základy morálky národů. Takto budeme narušovat pokolení za pokolením, zaměříme se na děti a na mládež. Budeme je rozvracet, učit neřestem a tak budou mravně upadat. Uděláme z nich cyniky, bezduché lidi a kosmopolity. Takto to uděláme."
(Doslovný přepis zvukového záznamu.)

Poznámka RSP: Důvodem připomínky výše uvedených slov je m. j. antikomunistický projev prezidenta Zemana na sjezdu KSČM 21. 4. 2018 v Nymburku. Souislost dále ozřejmíme.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473