DRAHOŠ BYL HODNĚ UBOHÝ VÝBĚR

STB - vyděrač - Drahoš, náš příští prezident?? Aneb když je něčeho příliš nebo se příliš nedostává!!!

Podle zápisků kpt. StB ing. Jana Šandy, 2. správa, řídícího důstojníka Drahoše, viz ÚSTR: Drahoš byl v roce 1985 získán Státní bezpečností pro spolupráci, záminkou k jeho získání byla jeho záliba v nezletilých chlapcích.

Protože byl důvěrníkem StB, nemusel vstoupit do KSČ stejně, jako i jiní konfidenti StB, jeho řídící důstojníci ho poslali v roce 1985 na roční stáž do SRN. Jeho svazek byl skartován v prosinci 1989, krycí jméno Drahoše - "Bas", patrně proto, že zpíval ve sboru, někdo tvrdí, že krycí jméno bylo "Akademik".

Drahoš svým kolegům  kradl nápady, proto má několik spoluautorství na různých patentech, existují svědectví: "Buď budu uvedený jako spoluautor nebo nebude žádný patent."

Sluníčkáři byl vybrán pro snadnou vydíratelnost a poslušnost.

Lidé z tvrdého bolševického jádra Charty mají k dispozici nejen kopii jeho skartovaného svazku StB, ale i další materiály ohledně jeho úchylky a ututlaných případů, také důkazy zahlazení jeho krádeží výměnou za nadstandardní výkony při spolupráci s StB a konečně vydírání kolegů ohledně spoluautorství na patentech.

Donášel na všechny i na své kolegy z pěveckého sboru.

Drahoš je opravdu činorodý, své nové šéfy sluníčkáře, nejen s Mašíny asi dost nazlobil, oni ho chtějí vykreslit jako moudrého, národ spojujícího vědce, takového novodobého Masaryka a jako by nestačila jeho pochybná minulost i přítomnost, ještě si pouští hubu na špacír, on už se cítí prezidentem, tak mu narostla křídla.

Není mi příliš po chuti uvést tyto řádky, ale nafoukanost Drahoše (nevím na co) mě k tomu nutí!

-mis-

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473