MOŽNÁ VÁS TO MINULO JAKO NÁS...

Už mezitím uplynul nějaký čas, ale asi nevíte (my to také nevěděli), že ...

…sedmého března 2014 ve dvě hodiny v noci byly z letiště Borispol do USA vyvezené ukrajinské zlaté rezervy a řada cenností, včetně zlatého pokladu Skytů. Celkem šlo o 42,3 tun zlata a cenností! Tyto pokladě byla Amerikou ukradené jako zajištění úvěru MMF, který by měly pro Ukrajinu zařídit právě USA. USA se zaprodanci v Kyjevě spáchali zločin nejen proti ukrajinskému lidu, ale proti celé evroasijské civilizaci!  Zlaté poklady Skytů jsou základem identity Rusů, Ukrajinců, Turků a krymských Tatarů! Je to nejvýznamnější kulturní dědictví celé euroasijské civilizace. Před Skyty se neví, co se odehrávalo na daném úzké a zda vůbec bylo někým obývané! USA tedy Rusy, Ukrajince, Turky a krymské Tatary okradli o dědictví samotného počátku jejich civilizace! Jde o zločin století!

Skyti žili na daném území v době od 8. do 3. století před naším letopočtem, ovládali eiropasojské stepi a vytvořili kulturu, životní styl, způsob boje, na které dalších dva tisíce let navazovaly ostatní kočovná etnika přicházející z vnitra Asie až do střední Evropy. Antičtí autoři, včetně Hérodota, Skyty popisovali jako nejspravedlivější a nejstatečnější národ na světě, který nedokázali porazit ani Peršané, ani Alexandr Makedonský. V řadách Skytů často bojovaly i ženy, což mohlo vést i ke vzniku mýtu o Amazonkách. Skyty nedokázali porazit ani Peršané ani Alexandr Veliký, ale fašista Jaceňuk a nenažraní Američané dokázali jejich poklady rozkrást za několik hodin a ukrást tak východním Slovanům celou jejich dvoutisíciletou historii!

Pro USA jsou totiž uloupený poklad a cennosti mimořádně důležité, protože trezory FEDu jsou očividně prázdné. USA mají jen hromady natištěných dolarů, které nemají za co proměnit a nejsou ničím kryté. Svědčí o tom i následující příklad: Před pár měsíci požádalo Německo americký FED, aby jim do roku 2020 vrátil 5 % jejich zlatých rezerv zpět do Frankfurtu, včetně 300 tun zlata uložených ve zlatých trezorech FEDu.

Kuriózní je v tomto případě fakt, že po několikaletém váhání nakonec souhlasili USA s navrácením zatím aspoň těch 300 tun zlata a „dohodli“ se s Německem na osmiletém termínu dodání. Konkrétně do roku 2020. Samozřejmě celý svět si z toho odvodil, že USA zjevně nemají dost zlata na to, aby ho Němcům v nejbližší době vrátily. A to navzdory tomu, že deklarují vlastní zásoby ve výši přes 8000 tun. Ale co je oficiálně na papíru, nemusí být ještě fyzicky přítomné v trezorech FEDu.

USA vyhledávají země, které mohou pod rouškou boje za „demokracii“ ovládnout a rozkrást! Takto už to realizovaly v Iráku, Lýbii, a naposled na Ukrajině. Dané státy zničily a okradly o jejich nejvzácnější poklady, které měly nesmírnou hodnotu! Půjde tedy těch 42,3 tun zlata a pokladů ukradené na Ukrajině do Německa, které požaduje od FEDu zpět své zlato? Je otázkou, kde toto zlato skončí. Jen jedno je jisté – Ukrajina své zlaté poklady už nikdy neuvidí!

(Otázkou je to ovšem jen do té doby, než si uvědomíme, pro koho je to zlato to nejcennější na světě.)

Historická cennost – Skytský poklad byl uchráněn dokonce i před Německem v době války!!!

(Zdroj: Informace SR)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473