HABARTICE-SRBSKÁ-HEŘMANICE 2017

Seriál pietních vzpomínek na obránce státních hranic ČSR proti útokům bojůvek „henleinovců“ a „ordnerů“ jsme jako obvykle zahájili i letos 22. 9. září u budovy bývalé celnice v Habarticích, na které pamětní deska připomíná události a oběti ze září 1938. Tentokrát musím začít svou informaci od konce – tedy od závěru akce v sále kulturního domu v Heřmanicích. …

Když jsme se už rozcházeli, přišla ke mně starší žena s tím, že by mi něco ráda teď řekla, protože do voleb se už neuvidíme a jestli může. Samozřejmě mohla, slušně řečeným jakýmkoli názorům jsem se nikdy nebránil. Řekla asi tolik, že neděláme dobře, protože ve volbách stejně neuspějeme a naše hlasy propadnou Babišovi. A odešla. Z dotazu jsem usoudil, že se jedná zřejmě o členku KSČM, která odsuzuje, že my, někteří členové KČP, kandidujeme za ANS/ČSNS. Tento názor není v KSČM určitě ojedinělý, proto na něj zde odpovím. Na vině jsou sami členové KSČM, včetně oné paní, která mi sdělila svůj názor. Odpověď bychom mohli nalézt i ve vyjádření místopředsedy ÚV KSČM Josefa Skály, který se akce zúčastnil a promluvil zde. Mimo jiné řekl, že KSČM nedokázala v posledních letech zvednout významná a palčivá témata a přenechala tato témata jiným. Těmi, kteří je měli zvednout, jsou samozřejmě především funkcionáři a poslanci KSČM. Těmi, kteří je k tomu měli přinutit, jsou všichni členové KSČM. Josef Skála jistě patří k těm, kteří by ožehavá společenská témata pozvedli a chtěli řešit. Bohužel svůj souboj o předsednictví v KSČM prohrál s milionářem a zasloužilým kopytářem za blahosklonného přihlížení, maximálně občasného zabrblání členstva. Protože nastolená životně důležitá témata nezvedla žádná z dosavadních parlamentních stran, ale ani KSČM, vedlo to ke vzniku nových radikálních uskupeních, často jednostranně zaměřených, také k radikalizaci některých už málem zapomenutých, ale také k odchodu z KSČM lidí, kterým není osud naší země lhostejný a kteří se nemohli dívat na neslané nemastné lavírování funkcionářů KSČM, nemluvě o negativních mravních hodnotách mnohých z nich. Kdo je tu viník? Jednoznačně členové KSČM, kteří takové vedení své strany trpí a „drží hubu a krok“. Pohled na kandidátku ANS/ČSNS v Libereckém kraji je v tomto směru výmluvný. Najdete zde bývalou poslankyni PSP ČR za KSČM a členku KSČM, ke které se vedení KSČM chovalo velmi sprostě, je tu člověk, který 20 let s podprůměrným platem a velmi nadprůměrnou pracovní dobou pracoval pro KSČM 20 let, aby byl nakonec bezcharakterními zmetky z KSČM „vyobcován“, je zde člověk, který byl instruktorem ÚV KSČM v Libereckém kraji po jeho vzniku v roce 2000 a další dva bývalí členové KSČM. T všichni jsou dnes bez politické příslušnosti a mnohem lépe se cítí ve společenství slušných lidí, kde se nikdo na nikoho nevytahuje, všichni aktivně spolupracují a hledají řešení problémů ohrožujících samotnou existenci našeho státu a národa.

Nepředjímám výsledek voleb a úspěch úsilí těchto lidí. Jen bych rád, kdyby laskavý čtenář pochopil podstatu problému a neodsuzoval ty, kteří dávají přednost společnosti slušných lidí a úsilí, které směřuje přes všechny překážky k řešení existenčně potřebných národních cílů. I když možná neuspějí, zaslouží si už jen proto, že neseděli s rukama v klíně, případně se mlčky nevezli s bezcharakterními „nenažranci“ ve funkcích, zcela jistě ono – „jejich práci budiž čest!!!“

Je už tradicí, že zahájení historické vzpomínky začíná u celnice v Habarticích. Akce se účastní i představitelé veřejného a politického života, viz na obrázku starosta Habartic Ing. Briestenský (zcela vpravo), senátor a starosta Chrastavy Ing Michael Canov (vedle něj).

haba

Organizátoři přivítali mezi účastníky poslance Evropského parlamentu Ing. Jaromíra Kohlíčka, CSc., místopředsedu ÚV KSČM PhDr. Josefa Skálu, zástupce klubů ČP s praporečníky, byli zde i potomci tehdejších obránců celnice. Jeden z nich přinesl na ukázku tehdejší důstojnickou šavli.

haba 2

Na vlastenecké akci nemohli chybět kandidáti vlasteneckého seskupení kandidující pod č. 25 – ANS/ČSNS, Zdeňka Jirmanová – třímající cíp vlajky na předcházejícím snímku, předseda LbOR KČP Olda Baťka a Tonda Suk.

haba 3

Příjemným bylo pozvání pana starosty na obecní úřad k výbornému koláči, kávě a vzájemné besedě.

haba 4

Pánové zapózovali pro oko našeho objektivu i s praporem obce: zprava pan starosta, předseda OV ČSBS v Liberci, místopředseda NR KČP a pan místostarosta.

haba 5

Účast u památníku v Srbské se omezila na pietní položení květin delegací. Bylo tomu tak proto, že památník se nachází stranou od obydlí (a tudíž není účast místních) a cesta k němu byla letos obzvláště velmi komplikovaná několika objížďkami.

Posledním zastavením byla obec Heřmanice, u Kodešovy skály, která nese jméno po zákeřně zastřeleném učiteli Kodešovi a v kulturním domě. U skály můžete vidět dříve jmenované hosty. Mladý muž, který právě hovoří, je místostarosta obce Heřmanice.

hernce

Vpravo můžete vidět kandidáty ANS/ČSNS Zdeňku Jirmanovou a Františka Čermáka.

Z Habartic a Heřmanic, 22. 9. 2017, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473