TAK JAK TO VLASTNĚ BYLO?

Stalin byl otráven klanem Chruščova, ke kterému se připojila zrádná generalita, s cílem způsobit v zemi převrat, zastavit Stalinovy reformy a převzít moc.... Chruščov byl sám vykonavatelem nejhorších represí (osobně podepsal v roce 1937 represe 169 tisíc lidí), že maršál Žukov na začátku války zradil vlast a později se podílel na likvidaci Stalina a Beriji.... Stalina zavraždila stranická „věrchuška“, která nechtěla, aby v zemi byl komunismus. A k té stranické „věrchušce“ se připojila generalita, zodpovědná za katastrofu 22. 6. 1941 (začátek 2. sv. války). Komunismus podle Stalina je moc národa a ne jedné strany nebo stranické „věrchušky“. A kvůli tomu byl Stalin zavražděn... Doposud centrální média lhala nebo mlčela. Teď už to tabu bylo prolomeno, což znamená, že někdo k tomu dal svolení ne-li přímo nařízení. Jde o signál toho, že v ruském informačním prostoru se začínají dít velké změny, přímo konceptuální.

Dnes na jednom z hlavních tv kanálů RF, Rossija 1, otevřeli téma "Jak zemřel Stalin?"

https://russia.tv/video/show/brand_id/5169/episode_id/1177474/video_id/1143046/

Na rozdíl od jiných pořadů na podobná témata, ve kterých se hlavně ozřejmovala liberální verze (Stalin zemřel přirozenou smrtí, ale pomoc mu nebyla poskytnutá včas, protože se všichni báli tyrana), tentokrát zazněla verze, že Stalin byl otráven klanem Chruščova, ke kterému se připojila zrádná generalita, s cílem způsobit v zemi převrat, zastavit Stalinovy reformy a převzít moc.
Tentokrát bylo i velmi zajímavé složení hostů – vnuk a pravnuk Stalina, s pár historiky, včetně Starikova na jedné straně a syn Chruščova s liberálními historiky na straně druhé.
V pořadu zazněla fakta o tom, že Chruščov byl sám vykonavatelem nejhorších represí (osobně podepsal v roce 1937 represe 169 tisíc lidí), že maršál Žukov na začátku války zradil vlast a později se podílel na likvidaci Stalina a Beriji.
Ze všeho nejvíce mě překvapilo, že pravnuk Stalina Jakov Džugašvili měl možnost na kameru říct věci dost zásadní. Že není až tak důležité, jak zavraždili Stalina. Důležitější je to, že ho zavraždila stranická „věrchuška“, která nechtěla, aby v zemi byl komunismus. A k té stranické „věrchušce“ se připojila generalita, zodpovědná za katastrofu 22. 6. 1941 (začátek 2. sv. války). Že komunismus podle Stalina je moc národa a ne jedné strany nebo stranické „věrchušky“. A kvůli tomu byl Stalin zavražděn.
Tj. v pořadu, ve kterém liberálové ječeli, jako by je někdo smažil na rozpálené pánvi, zazněla pravdivá slova o úloze a odkazu Stalina. Takové první „Okno Overtona“ v pozitivním smyslu, o kterém se ve společnosti hodně mluvilo, ale centrální média mlčela. Teď už to tabu bylo prolomeno, což znamená, že někdo k tomu dal svolení ne-li přímo nařízení. Beru to i jako signál toho, že v ruském informačním prostoru se začínají dít velké změny, přímo konceptuální. Protože po tomto pořadu se lidé začnou zajímat o to, jaký měl být komunismus podle Stalina a o čem jim přes 60 let lhali.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473